Archívum - HÍREK 2013
Helyi iparűzési adóbevallás
2013. december 5.

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap
Letölthető»

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
Letölthető»

Őszi egészségmegőrzési programok a vizsolyi iskolában.
2013. december 03.

Intézményünkben a mindennapos testnevelés bevezetése mellett, nagy gondot fordítunk tanulóink egészséges életmódjának szinten tartására, javítására. A tanterv lehetőséget ad különféle mozgással egybekötött foglalkozásokra. Ilyen a tömegsport, a néptánc oktatás, valamint művészeti iskolánkban a modern tánc oktatása. Pályázati segítséggel közel 60 tanulónk vett rész a közelmúltban úszásoktatásban. Két alkalommal hosszabb kerékpártúrán voltak növendékeink. Meglátogatták Boldogkő várát, megismerkedtek az Aranyosi völgy élővilágával. A kerékpárokat és a hozzá tartozó felszerelést pályázati úton nyertük. Két autóbusszal kirándultak Pálházára és Kőkapura. Itt túráztak, sorversenyeztek, játszottak a friss erdei környezetben. Október végén az Egészségnapon akadályverseny keretében különböző, helyes táplálkozással kapcsolatos feladatokban mérték össze tudásukat. A csapatok előzetesen plakátokat, menetleveleket készítettek. Ezután finom és egészséges ebédet fogyaszthattunk el. A biozöldségek az önkormányzat kertjéből kerültek ki, megtisztításukban a közhasznú alkalmazottak is besegítettek. Dalt tanultak a gyerekek az egészséges táplálékokról. Egy mentőtiszt prezentációt tartott a helyes táplálkozásról, a hallottakat pedig vissza is kérdezte a csapatoktól. Verset írtak az egészséges táplálkozásról, gyümölcs- és zöldségszobrokat készítettek. Információkat gyűjthettek az egészségvédő vitaminokról az internet segítségével. Ügyességükről adhattak számot a gyümölcs-és zöldségkeresés kapcsán. Gyümölcskostolás során eddig számukra ismeretlen gyümölcsök ízeivel találkoztak. Megismerkedhettek a gyümölcstartósítással, az aszalással, az aszalványokkal. Az akadályverseny után zöldségekkel teli hamburgert fogyaszthattunk el, miközben a zsűri pontozta a plakátok ötletességét is.
Képek a vizsolyi temetőről
2013. november 05.


Mindenszentekkor és a halottak napján sokan keresték fel a vizsolyi temetőben a szeretteik sírját. A sírokon elhelyezett élő-és selyem virágok, koszorúk, fenyőgallyak és az égő mécsesek szép és megható látványt nyújtottak a vizsolyi temető mellett elhaladva.
ISKOLAI HÍREK
2013. november 05.
1956-os forradalom ünneplése

Irodalmi műsorral emlékeztek iskolánk diákjai az 1956 eseményekre. Az 1956-os forradalom Magyarország népéne a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én. Tanulóink élethűen elevenítették fel az akkor történteket.

Mesemondó versenyen jártunk Hernádszentandráson
Iskolánk három tanulóval vett részt az október 19-én megrendezésre kerülő VII. Hernád - völgyi Tehetségkutató Fesztiválon. A gyerekek mesemondásban mérték össze a tudásukat. Szendrey Zsuzsanna Sára első, Lakatos Ilona második helyezést ért el az 5.- 6. osztályosok korcsoportjában.
Gárdonyi Gézára emlékeztünk
Október 17-én Gárdonyi Gézáról emlékeztek meg iskolánk hatodik osztályosai. Az író születésének 150. évfordulóját ünnepeljük az idén, ebből az alkalomból kerül megrendezésre országszerte a Gárdonyi Emlékév. A Gárdonyi-emléknapot azért nem augusztus 3-ra, az író születésének napjára tették, mivel az az iskolai szünet idejére esne, ehelyett az egri vár diadalának évfordulóját, azaz október 17-ét választották.
Október 6-i megemlékezés
2013. október 9.
Hagyományainkhoz híven idén is iskolai szinten emlékeztünk az aradi vértanúkra. A megemlékezésben a felső tagozatos tanulók idézték fel az 1848-1849-es szabadságharc fontosabb eseményeit, majd meggyújtották a kegyelet mécseseit. A hősök tiszteletére iskolánk tanulói közösen énekelték el a magyar Himnuszt és a Szózatot. A megemlékezésen részt vettek a helyi egyházak, a roma kisebbségi önkormányzat, valamint az intézményünk szülői munkaközösségének képviselői is. Köszönet a szereplőknek és a felkészítő pedagógusoknak.
Szilvásváradi kirándulás
2013. október 8.
Alig kezdődött el az új tanév - éppen csak birtokba vettük a szép új iskolánkat - tanáraink egy újabb kedves ajándékkal leptek meg minket. Szeptember második hétfőjén két nagy busszal egynapos kirándulásra indultunk Szilvásváradra. A két órás utazás közben megcsodálhattuk a Bükk hegység fáinak szépségét. Rövid pihenő után kisvonattal utaztunk tovább a völgybe, ahol megcsodálhattuk a Fátyol vízesést, sétálhattunk a Bükki Nemzeti Parkban, ismerkedtünk az erdő élővilágával. Legérdekesebb számunkra a Kalanderdő volt, itt kipróbálhattuk bátorságunkat, ügyességünket. A meglepetések sorát fokozta a „meglepi tízórai” és „meglepi ebéd”. Ritka jó élmény volt, máskor is elmennénk. Köszönjük!
Szendrey Zsuzsanna Sára 5. oszt. tanuló
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód
2013. október 8.
2013.09.28-án készült a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0691) pályázat keretein belül megtartott Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programokról.
Idősek Napja
2013. október 8.
Vizsoly községben tartották az "Itthon vagy, Magyarország szeretlek" rendezvényt. Ezen rendezvény keretein belül tartották meg az idősek napját. Felléptek a helyi óvodások, helyi énekkar, Maczó Duó és Ihos József művész úr. A nap végén tartották a Szent Mihály napi tűzgyújtást.
ÜNNEPÉLYES TANÉVNYITÓ ÉS ISKOLAAVATÓ
2013. szeptember 01.

2013. szeptember 1-én tartották a Vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában a tanévnyitót és az iskolaavató ünnepséget, melyet Gombárné Zachar Szabina igazgató-helyettes nyitott meg, majd köszöntötte az iskola tanulóit, szülőket, a meghívott vendégeket: Bihi Miklós polgármestert, Szabó Timea országgyűlési képviselőt, dr Varga László országgyűlési képviselőt, Vécsi Istvánt, a megyei közgyűlés tagját, Kaposi Beáta óvodavezetőt, Kovács Miklósnét, Korlát polgármesterét, Kóczián Gyulát, Boldogkőváralja polgármesterét, Urbán Józsefnét, Árváné Hornyák Mónikát, Megveczkyné Janka Juditot és Kertész Istvánt, Vizsoly Községi Önkormányzat képviselő-testületének tagjait, Tama József: Korlát és Mata József: Vizsoly, Roma Nemzetiségi vezetőit, Galyas Gáborné roma mentort. Árvai Zoltán plébánost, Kovács Zsolt Levente lelkészt, Ficzere Csilla Hernádcéce lelkészét, Hornyák János görög katolikus parókust. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte a mai nap felavatásra kerülő iskola tervezőjét: Révay Tamást, valamint az építkezés kivitelezőjét: Boros Istvánt és Pásztor Adorján műszaki vezetőt. Köszöntötte az iskola dolgozóit, Király Ferencné és Juhász Jánosné nyugalmazott pedagógusokat.
A köszöntőket követően elénekelték a HIMNUSZT, majd Brencsi Eszter 8. osztályos tanuló Reményik Sándor: Templom és Iskola című versét szavalta el. Ünnepi beszédet mondott Bihi Miklós polgármester, aki beszédében megköszönte a döntés támogatásában közreműködőknek a hozzáállást, a tervezésben, kivitelezésben közreműködőknek a minőségi munkát, a tanároknak, szülőknek, tanulóknak pedig a türelmet, és az új iskolában mindenkinek jó tanulást kívánt, és büszkén adja át az időközben megváltozott törvényeknek megfelelően, az államnak: a külső-és belső megújuláson átment vizsolyi iskolát. Az ünnepi műsor keretében az iskola növendékei a mai iskolásokról szóló vidám színdarabot adtak elő, mely nagy sikert aratott a diáktársak, tanárok és a szülők körében egyaránt. Asztalos Péter iskolaigazgató ünnepi beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájának, támogatásának köszönhetően egy korszerű megújult iskolában kezdhetik az oktatást , majd hivatalosan is megnyitotta a 2013-14-es tanévet. Az igazgató köszöntőjét követően az iskola névadójának: Rákóczi Zsigmondnak imáját adta elő: Szendrey Sára és a csengettyűsök. A műsort követően sajnos a szabadtéri rendezvényt az eleredő eső miatt be kellett fejezni, így a helyi egyházak képviselői már a tornateremben folytatták az ünnepséget, ahol : Kovács Zsolt Levente lelkész úr megáldotta, Árvai Zoltán plébános úr és Hornyák János parókus úr pedig megszentelték a megújult iskolát. Az ünnepség befejezéseként Asztalos Péter igazgató úr bemutatta a vendégeknek és az érdeklődőknek az iskolát. /Képek az ünnepi előkészületekről/Fotó: Czentnár Ilona

ÜNNEPÉLYES TANÉVNYITÓ ÉS ISKOLAAVATÓ
2013. augusztus 23.

A Vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola szeretettel és tisztelettel meghívja az érdeklődőket a 2013. szeptember 1-én 15 órától tartandó ünnepélyes tanévnyitó és iskolaavató rendezvényére.
Helyszín: Vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Vizsoly, Szent János út 96.
A gyermekek és pedagógusok nevében tisztelettel:

Asztalos Péter
igazgató

Telkibányán táboroztak az iskolások 2013. 07.29.- 08.04.

2013. augusztus 23.
Egy sikeres pályázat részeként, iskolánk 28 halmozottan hátrányos helyzetű tanulója, 6 pedagógus kíséretében részese lehetett a telkibányai gyermekcentrumban szervezett egy hetes kreatív tábornak. Kistérségünk hat iskolájának gyermekeivel közösen ismerkedhettek különféle kézműves technikákkal. Mindenki kedve és érdeklődese szerint válogathatott a programok közül, amelyek egy időben, több helyszínen is folytak. Megismerkedhettek különböző anyagokkal és azok megmunkálási lehetőségeivel. Így lehetett makramézni, tojást fúrni, fába mintákat égetni, rajzolni, színezni különféle technikákkal, körmön fonni, bőrözni, papírból virágokat és egyéb játékokat készíteni. A szabadidő hasznos kitöltésére is számos helyszín kínálkozott. A nap szinte minden órájában találhattak maguknak kellemes elfoglaltságot gyermekeink. Lehetett csocsózni, trambulinon és ugráló várban ugrabugrálni, focizni, íjászkodni, tollaslabdázni... Többször is sor került sportversenyekre az iskolák között. Lehetőségünk nyílt Telkibánya megismerésére is. Egy-egy túra alkalmával meglátogattuk a helyi nevezetességeket: Múzeumot, Szent Katalin kápolnát, Művelődési Házat, a Kalandparkot, a kopjafás temetőt...de megáztattuk lábainkat az Ósva patak vizében is. Az estéket ki mit tud?, disco, bátorságtúra színesítette. A tábori munkák értékelése után igazi tábortűz mellett búcsúzhattunk el új barátainktól.
Köszönet a szervezőknek és részt vevő pedagógusoknak!
Jó volt! Élmény volt! Viszontlátásra jövőre is!
SAJTÓKÖZLEMÉNY
2013. augusztus 15.
A projekt keretében Vizsoly településen önkormányzati tulajdonú belterületi utak korszerűsítésén és fejlesztésén túl közintézmények elérését szolgáló járda felújítása és csapadékvíz elvezetési tevékenység fejlesztése valósul meg. További részletek»

"Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Vizsoly község önkormányzatánál"
a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0691
pályázat támogatásával 2013. július 26-27.

Képek a rendezvényről»

Programok
2013. július 26 péntek

10:00 Polgármesteri Hivatal
Újraélesztési tanfolyam (szakképzett mentőtiszt segítségével)
2013. Július 27. Vizsoly
Helyszín: Főtér
11:00-17:30 Szűrővizsgálatok az egészségsátorban:
• Vércukorszint mérés
• Triglicerid • Koleszterin • Pulzusmérés • Testsúlymérés • BMI Index • Hallásvizsgálat
Kézi masszázs masszőr által
• Frissítő talpmasszázs • Talpmasszázs • Fejmasszázs •Gépi masszázs • Szemmasszázs
• Gerincmasszázs
Termékbemutatók
Funkcionális élelmiszer bemutató-kóstoló, Funkcionális ital bemutató-kóstoló, Vitaminok,
Denevér-pad kipróbálási lehetőség
13:00 Egészséges életmóddal kapcsolatos előadás
15:30 Betegségmegelőzéssel kapcsolatos előadás
Sporttevékenységek
11.00 órától folyamatosan a Főtéren
• Tollas • Bocsa • Darts • Családi tréning
• Futóverseny, sorverseny 11:30 órától
• Aerobik 15:00 órától
Labdarúgó mérkőzés 14:00 órától a sportpályán
14:00 Gasztronómiai udvar
17:00 Köszöntőt mond Bihi Miklós polgármester
A Vizsolyi énekkar és a helyi amatőr művészek fellépése
18:00 Bohócműsor a Zenebona Társulat közreműködésével
19:00 Sztárvendég: Kovács Kati Kossuth - díjas előadóművész
Ezt követően Örökzöld Rock and Roll és Mulatós slágerek Gábriellel
Gergely Duó előadása
A kedvezményezett:
Vizsoly Község Önkormányzata
Cím: 3888 Vizsoly, Szent János u. 155.
Telefon: 46/587-440
Honlap: www.vizsoly.hu

A pályázat projekt záró rendezvénye 2013.06.28-án
2013. július 3.
A pályázatról részletesen»
Átadták az új, korszerű iskolát
2013. júkius 3.
A pályázatról részletesen»
USZT Pályázat!
2013. június 27.


További információk a képre kattinva!

ISKOLAI HÍRCSOKOR
Lezárult a 2012./2013. tanév a Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában
2013. június 18-án véget ért a tanévi munka 152 tanulónak. Sokan örülhettek az eredményes bizonyítványnak, de bizony akadtak olyanok is, akiknek augusztusban kell újra próbálkozniuk, hogy felsőbb évfolyamban folytathassák tanulmányaikat. Hagyományaink szerint minden évzárón kiosztásra kerül a "KIRÁLY FERENC emlékérem", amit az a tanár és az a tanuló kap, aki a tanévben tevékenységével a legtöbbet tett iskolánk jó hírnevének megőrzéséért. Az idén Szendreyné Mázik Zsuzsanna tanár és Szendrey Zsuzsanna Sára 4. osztályos tanuló érdemelte ki ezt az elismerést. Az emlékérmet és a hozzá tartozó anyagi jutalmat Bihi Miklós polgármester úr személyesen nyújtotta át a díjazottaknak. Iskolánk pedagógusai és tanulói nevében mi is szeretettel gratulálunk!
Nem volt könnyű az oktató munka ebben a tanévben, hiszen az új iskola építése miatt több helyen voltak elhelyezve tanulócsoportjaink. A körülményekhez mérten, igyekeztünk minden bevállalt feladatot teljesíteni. Sikeres pályázataink a szorgalmi időben érdekes programokat biztosítottak növendékeinknek. Ennek köszönhetően a vakáció folyamán több tanulónk is részt vehet majd nyári táborozásban. Köszönjük a helyi önkormányzatnak és a katolikus egyházközösségnek a támogató segítségét. Jó hír, hogy hamarosan birtokba vehetjük az új, modern iskolánkat. A szeptemberi Tanévnyitó Ünnepségre szeretettel várunk minden támogatót, érdeklődőt! A nyári szünetre kívánunk mindenkinek tartalmas pihenést, igazi feltöltődést !

ELBALLAGTAK A NYOLCADIKOSAINK!

 

"Elmúlt, mint száz más pillanat,
De mi tudjuk: mégis múlhatatlan,
Mert szívek őrzik, nem szavak."
/Nagy László/

2013. június 15-én tizenkét 8. osztályos diák vett búcsút a Vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskolától. Mindannyian továbbtanulnak az első helyen választott iskolában, közülük négyen érettségit adó középiskolában folytathatják tanulmányaikat.
A hagyományokhoz híven ebben a tanévben is kiosztásra került a Rákóczi-díj, ezt Balogh Tamás érdemelte ki. Emellett iskolánk nevelőtestülete és alapítványa egy új támogatási formát hozott létre, az Akaratpillér ösztöndíjat, mely egy mindenkori végzett tanulónak nyújt pénzbeli és mentori támogatást a 9. évfolyamon. Ezzel segítve őt a beilleszkedés nehézségeiben, és lehetőséget nyújtva iskolánkkal való további kapcsolattartásra. Ezt a díjat és lehetőséget idén Juhász Krisztiánnak ítélte oda a tantestület. Ezen kívül oklevelet és könyvjutalmat kaptak kiemelkedő közösségi és kulturális tevékenységükért: Barna Norbert, Varga Gergő, Ónodi Elizabet és Ganyi Róbert. Gratulálunk mindegyiküknek.
Búcsúzó diákjainknak sok sikert, kitartást és szorgalmat kívánunk céljaik eléréséhez.

Mezei Olivérné (osztályfőnök)

 CSILLEBÉRCI GYERMEKNAP 2013. június 01.
A Grund Klubhálózat idén is színes gyermeknapi kavalkádra invitálta a gyerekeket. Iskolánkból idén is ellátogattunk a programra, vonattal utaztunk egy nappal korábban. Mind az utazás, mind a táborban eltöltött éjszaka nagy élmény volt. Ez tovább fokozódott szombaton, amikor a számtalan trambulin, ugrálóvár mellett kutyabemutató,japán dobos bemutató részesei lehettek a gyerekek; valamint meghallgathatták Puskás Petit, Pély Barnát, Tóth Verát is élőben. Mint mindig, most is fáradtan, de élményekkel teli értünk haza.
Pedagógusnapi megemlékezés a vizsolyi római katolikus templomban

Június első vasárnapján a pedagógusokért mutatta be az úrnapi szentmisét Vizsolyban Árvai Zoltán plébános. Az ünnepségen jelen voltak: Bihi Miklós polgármester, az iskola és óvoda dolgozói, valamint az orvosi rendelőben, a családsegítőben és védőnői szolgálatban dolgozók is.
A szentmise előtt gyerekek műsorral köszöntötték a megjelent pedagógusokat. Felkészítőjük Medveczkyné Janka Judit tanárnő volt. Minden meghívott vendég kapott a gyerekektől egy szál szegfűt, és emlékbe egy képet Szent Gellért vértanú püspökről, a pedagógusok patrónusáról.
Asztalos Péter iskola igazgató rövid beszédet mondott, hangsúlyozva e nap közösségi megünneplésének a jelentőségét.
A Pedagógusok Napja alkalmából a szentmisében kérték a jó Isten bőséges áldását a tanítók és nevelők életére és munkájára.

Árvai Zoltán plébános

Így emlékeztünk névadónkra, Rákóczi Zsigmondra
Az előző évek gyakorlatához hasonlóan, ebben a tanévben is megrendeztük a Rákóczi-hét eseményeit. Nem volt könnyű dolgunk, hiszen az alsó és felső tagozat az iskolaépítés miatt más-más helyen tartózkodik, de pontosan ezért még nagyobb hangsúlyt fektettünk a különböző programok közösségi jellegére.
A hét a Faluházban megnyitóval kezdődött, ahol felelevenítettük Rákóczi Zsigmond életét, és jelentőségét a biblianyomtatással kapcsolatban. Ének és csengettyű segítségével a kor dallamvilágát is megidéztük. Igazgató úr köszöntője és a tiszteletadás után minden osztály visszatért saját helyére, és folytatta munkáját. Sajnos a délutáni foci és a homokvárépítés a rossz időjárás miatt elmaradt, de a gyermeknapon igyekszünk bepótolni.
Másnap Lillafüredre kirándultunk, ahol megtekintettük a Szent István barlang szép cseppköveit, a Palotaszállót és természetesen utaztunk a kisvasúton is. Az ebéd után, mind az alsósok, mind pedig a felsősök 3D-s mozifilmet nézhettek meg. Szerda délelőtt ismét futott a suli. A futás biztonságát a helyi rendőrség felügyelte. A táv végén pedig mindenki elfogyaszthatott egy pohár almalevet, amelyet az a cég adott számunkra, amely az almát is szállítja iskolánknak. Az első helyezettek az érem mellett "Fut a suli" felirattal ellátott pólót is kaptak ajándékba.Délután a nagyok komplex tantárgyi vetélkedőn vehettek részt, míg a kicsik "Ti és mi" címmel két csapatban( lányok- fiúk) szórakozhattak a játékos feladatokon.
A csütörtöki nap tanulással kezdődött, majd délben a felsősök egy része biciklitúrára indult a Gibárti erőműbe, míg a többiek táncversenyen és egyéb játékokban versenyezhettek egymással. Az alsó tagozatosok számára szavalóversenyt rendeztünk, amelyen nagyon sok kisdiák bátor szavalatát hallhattuk.Szerdán és csütörtökön délelőtt az óvodások nagycsoportját közös foglalkozásra invitáltuk az első osztályba, ahol betekinthettek, sőt részesei lehettek egy kis iskolai munkának.Péntekeken az időjárás is kegyes volt hozzánk, így meg tudtuk tartani az akadályversenyt, majd a Rákóczi-hét zárását.
Remélem minden tanuló jól érezte magát!
Megköszönjük a kollégák segítségét és a gyerekek aktív részvételét!
Köszönet Árváné Hornyák Mónika támogatásáért, és a Konyha dolgozóinak a rugalmas közreműködésért!
Bábszínházban jártak az alsósok

Május 7-én közel 50 alsós gyereknek adódott a lehetőség egy bábelőadás megtekintésére a miskolci Csodamalom Bábszínházban. Műsoron a Csipkerózsika újabb feldolgozását tekinthettük meg. A kicsiket már a színházi díszlet is magával ragadta. Az élmény fokozódott egy Pláza látogatással, ahol ettünk, ittunk és kipróbálhattuk a mozgólépcső előnyeit is. Ha lehet, jövőre szeretnénk megismételni. Jó volt!

Anyák napja

Az alsó tagozatos gyermekek május 6-án a Faluházban köszöntötték az édesanyákat. Az első műsorszámban a csengettyűsök kápráztatták el a közönséget. Egy rövid jelenetben Übül, a marslakócska kíváncsiskodott e kedves földi ünnepről. Ezután verses zenés összeállítás következett, miközben az énekkar kedves anyák napi dalokat énekelt. Zárásként tanulóink anyukáiról, nagyijairól villantak fel pillanatképek.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
2013. május 30.

Asztalos Péter önkormányzati képviselő lemondott. Lemondásának indoka: elköltözött Vizsoly településről. Helyette: a következő legmagasabb szavazatot kapott jelölt: Kertész István FÜGGETLEN az új testületi tag.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
2013. május 22.

Vizsoly község Önkormányzatának képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Művelődési Ház és Könyvtár 3888. Vizsoly, Szent János út 40. szám Művelődési Ház és Könyvtár vezető munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 26.
További részletek»

Lakossági tájékoztató!
2013. április 25.
2013. február 27-én az adósságrendezési eljárás befejeződött. A hitelezők az egyezségi javaslatunkat elfogadták, melyet kettő év alatt kell teljesíteni.Közben folyik egy polgári peres eljárás az adósságrendezést megindító táraság ellen. Az eredményről tájékoztatjuk a lakosságot.
2013 január 1-től Vizsolyban is átvette az állam az általános iskola működtetését.
2013. március 11-től megszünt a vizsolyi körjegyzői hivatal. Az érvényes rendeletek betartásával csatlakoztunk a Boldogkőváraljai Önkormányzati Közös Hivatalhoz. A lakossági ügyek intézésében Vizsolyban változás nem történt.Az önkormányzat továbbra is az eddigiek szerint folytatja munkáját.Az idén is pályáztunk a start közmunka programba. Ennek keretén belül:mezőgazdasági programban 14 fő vesz részt, akik a Károlyi úton lévő földeket művelik, reményeink szerint az elmúlt évnél eredményesebben. A GAMESZ kertben a meglévő 1fólia mellé építünk egy másodikat is, illetve az óvoda és iskola építéséből kikerült ablakokból egy üvegházat tervezünk építeni. A gépparkot is sikerült tovább bővítenünk: gépi kaszáló,burgonya ültető-felszedő és kombinátort szereztünk be.
Egyéb programban 18 fő vesz részt.
Tervezzük a HIVATAL és a GAMESZ kerítés cseréjét illetve a tanév befejezése után a FALUHÁZ külső belső felújítását.
Az iskola felújítása megfelelő ütemben halad, tudjuk tartani a május végi befejezést. 2013. április. 29-én elkezdődik a belterületi utak illetve járda felújítás. Deák, Petőfi út felújítása a Rákóczi út megépítése illetve a fő utcán járda építés.
További terveink között szerepel a már nagyon lerobbant hivatali épület tető cseréje, külső homlokzatának felújítása.
Szintén a tanév befejezése után felújítjuk a régi orvosi rendelőt, mely szociális és gyermek jólétiintézményként fog funkcionálni.
Sajnos a templom kerítés felújítása bizonytalan, rajtunk kívül álló okok miatt.
Hamarosan átadásra kerül az IKSZT a főtéren, melyet a Hon Kulturális alapítvány épített ezzel is hozzájárulva a település fejlődéséhez.Elndul a hétvégén a református egyház weblapja: www.vizsolyibiblia.hu címen. Az oldal természetesen elérhető lesz a vizsolyi oldalunkról is.
Az önkormányzat segítséget nyújt az eladó ingatlanokkal rendelkező vizsolyi lakóknak. Az ingatlan fotójának, az eladó elérhetőségének megadása után segítséget nyújtunk az értékesítésben.
Jelenleg is több pályázatunk van beadva, melyről várjuk az eredményt.

Bihi Miklós polgármester

ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSPÁLYÁZAT
2013. április 24.
Vizsoly község Önkormányzatának képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vizsolyi Óvoda 3888. Vizsoly, Szent János út 66. szám óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2013. július 1. - 2018. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2013. július 1. - 2018. június 30.-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3888 Vizsoly, Szent János út 66.
További részletek»
KÖLTÉSZET NAPJA AZ ISKOLÁBAN
2013.április 15.

Április 11-én a költészet napja tiszteletére irodalmi vetélkedőt rendeztünk a felső tagozat részére. A gyerekek változatos feladatokban mérhették össze tudásukat, felkészültségüket. Kitöltötték az irodalmi totót, írtak verset a tavaszról, illusztrációkat illesztettek össze ismert művekről, rapp műfajban adták elő a Szeptember végén című vers első strófáját, idegen szavak jelentését magyarázták meg, tanult művekből vett idézeteket ismertek fel szerzővel-művel megnevezve, játékos apróhirdetéseket értelmeztek.
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a délutánon, és nem utolsó sorban tudásukat is felfrissíthették a tanulók. Az elkövetkező évekre szeretnénk hagyományt teremteni ezzel a vetélkedővel is.

IV. Borsodi Csengettyűs Találkozó Parasznyán
2013. március 24.

A Pitypalatty-völgyi Református Általános Iskolában 2013. március 22-én immár negyedik alkalommal került megrendezésre a Borsodi Csengettyűs Találkozó.
A rendezvényre iskolánk kis csengettyűsei is meghívást kaptak, így lehetőségünk nyílt egy rövid bemutatkozásra és egy kis együtt zenélésre, ismerkedésre. Az áhitat után minden csapat két-három művet adott elő. A programot "örömzenélésként" egy közös produkció zárta.
A rendezvény kezdete előtt megcsodálhattuk a helyi illetőségű Andrásik Remo fafaragó mester munkáiból készült tárlatot, melyet személyesen az alkotó mutatott be nekünk.
Kellemes, tartalmas délutánban volt részünk. Köszönjük a kedves ajándékokat. Rengeteg új tapasztalattal gazdagodtunk, amit minél hamarabb kamatoztatni is fogunk. Reméljük, jövőre is találkozunk!

ÍGY EMLÉKEZTÜNK AZ 1848-AS ESEMÉNYEKRE...
2013. március 24.

Az idei március 15.-ét rendhagyó keretek között ünnepeltük a Faluházban.
A nyitóbeszéd után felléptek iskolánk furulyásai, citerásai és énekkarosai. Ezt követte a
községi énekkar. Majd a felső tagozatosok színes előadásában láthattunk palotás nyitótáncot, a toborzó fiúk botos táncát. A gyerekek felidézték a márciusi eseményeket, hallhattuk a 12 pontot, megjelenítették a "Föltámadott a tenger" című verset zászlókkal és a tenger "hullámzásával", megidézték Petőfit és Szendrey Júliát is.
Köszönjük a színvonalas és élményszerű előadást a szereplő gyerekeknek és a felkészítő tanároknak.

Vizsoly Községi Önkormányzat képviselő testületének 17/2013.(II.28.) határozata
ÖKUMENIKUS IMATALÁLKOZÓ VIZSOLYBAN
2013. február 1.

Évek óta az egység iránti óhajunkat fejezik ki a januárban megrendezésre kerülő ökumenikus imaalkalmak, amikor a különböző felekezetek lelkészei, papjai egymás templomában hirdetik Jézus Krisztus evangéliumát. Az egység felé vezető úton igen jelentős szerepe van a helyi ökumenének. Az ökumenizmust a helyi egyházakban, elsősorban plébániai szinten kell megvalósítani (egymás megismerése, közös programok, imádságok), az egyetemes egyház törekvéseivel összehangolva. Ebbe a folyamatba idén is bekapcsolódott a vizsolyi református és katolikus egyházközösség. Január 24-én a református templomban találkoztak a katolikus és református testvérek, itt Árvai Zoltán római katolikus plébános a barátság ápolására, a baráti szeretet fontosságára hívta fel a jelenlévők figyelmét. Január 25-én a róm. kat. templomban Kovács Zsolt Levente református lelkész az ökumené történetével ismertette meg a közös imára megjelent híveket. Mindkét alkalommal a közös áhítat szeretetvendégséggel zárult.

MAGYAR KULTÚRA NAPJA-2013- VIZSOLY

Mint eddig minden évben, az idén is megünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. A Himnusz eléneklése után a hetedik osztályosok bevezetőjükben megemlékeztek a vers születéséről és Kölcseyről. Ezután bemutatkoztak iskolánk citerásai és csengettyűsei. Majd az ötödikesek népdalokat énekeltek, az alsósok pedig azokat a verseket mondták el, amelyekkel különböző versenyeken eredményesen képviselték iskolánkat. Műsorunkat Hernád menti népdalokkal színesítette a község felnőtt énekkara. Befejezésként együtt énekeltük el a Szózatot.
Köszönet a felkészítő és szervező pedagógusoknak.

ISKOLAI HÍREK
2013. január 7.
VIZSOLY KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOP 3.3.2

2008-ban elkészült Vizsoly község közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve, amely tartalmazza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. Ugyanezen évben nyújtottuk be pályázatunkat a "Vizsoly Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervének megvalósítása" címen, melynek zárására a közelmúltban került sor.
Milyen tevékenységekkel valósult meg valójában a program?
- Logopédusi megsegítés az alsó tagozatban
- Fejlesztőpedagógusi megsegítés
- Gyógypedagógusi fejlesztő foglalkozás
- 7-8. osztályos HHH-s tanulók felvételire való felkészítése
- 9. évfolyamos HHH-s tanulók középiskolai bennmaradásának megsegítése, lemorzsolódásának megelőzése
- Kidolgozásra került az új mérési rendszerünk
- Elkészült az óvoda – iskola átmenet programja
- Pályaválasztást segítő programok megszervezése
- Fejlesztő eszközök, taneszközök, tanszerek vásárlása
- Az intézmény és a szülői ház kapcsolatának erősítése romamentor által
- Együttműködés a Családsegítő Szolgálattal, a Védőnői Hálózattal
- Folyamatos kapcsolatot tartás a Cigány Önkormányzatokkal
- Szociális kerekasztal megbeszélések negyedévente
- Családi napok, Nyílt napok,
- Továbbképzési tréning a pedagógusoknak, a fenntartói környezetnek
A programok nagy része megvalósult. Igyekszünk minden lehetőséget kihasználni, felkutatni, segítve ezzel a tanulók hátrányainak leküzdését, hogy társaikhoz hasonló esélyekkel indulhassanak az életbe.

Adventi játszóház
December utolsó tanítási napján, amíg a felső tagozatosok tanáraikkal a Faluház nagytermét dekorálták, készítették elő az iskolai ünnepséghez, addig az alsó tagozatosok adventi játszóházi foglalkozáson karácsonyi díszeket, ajándékokat készíthettek. Az ajándékok készítésébe bekapcsolódtak a nagycsoportos óvodások is. Itt került sor az egészségheti pályázati projekt értékelésére is.
Szeretetkörút a Betlehemesekkel
Karácsony előtt egy pár nappal iskolánk maroknyi csapatával szeretetkörútra indultunk, áldott karácsonyt kívánni a környék településeire. Tarsolyunkban két karácsonyi ének csengettyűs változatát és egy betlehemes játékot, valamint a gyerekek által készített apró karácsonyi ajándékot vittünk. Advent 3. vasárnapján a vizsolyi római katolikus templomban mutatkoztunk be, mintegy megköszönve Zoli atyának és az egyházközségnek, hogy az iskolaépítés idejére Parókia otthont adott az iskolának. December 19-én, szerdán Hejcére a Katolikus Szeretetotthonba vittünk melegséget, gyerekzsivajt. Ez után a Hernádcécén a református templomban adtuk elő műsorunkat. December 20-án, csütörtökön Korláton a katolikus templomban, majd Fonyban a református templomban vártak bennünket a hívek. A hideg ellenére mindannyian átmelegedett szívvel és áhítatos lélekkel tértünk haza. Nemcsak vittük a szeretetet, hanem hoztunk is belőle. A kis csapat szállításáról az önkormányzat gondoskodott. Szeretetkörutunk Vizsolyban zárult a Faluházban megrendezett iskolai ünnepséggel. Műsorunk itt kibővült egy ünnepi köszöntővel, valamint a furulyások és az irodalmi színpad fellépésével.
Köszönet mindazoknak, akik részt vállaltak a a karácsonyváró programok sikeres lebonyolításban.
Új igazgató a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola élén
Juhász Jánosné igazgatónő nyugállományba vonulása után, a megüresedett álláshelyre a Hernádcéce - Korlát - Vizsoly Községi Önkormányzatok Körjegyzője pályázatot írt ki. Sikeres pályázat után 2012. december 1-től, öt év időtartamra Asztalos Péter korábbi igazgatóhelyettes, kinevezett igazgatóként látja el a vezetői feladatokat. A helyettesi teendőket Gombárné Zakhar Szabina végzi.
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Budapesten a GRUND Klubhálózat vizsolyi csapata
A hagyományokhoz hűen a Grund Klubhálózat 2012. decemberében is színes programra invitálta a gyerekeket. A korábbi évektől eltérően, most nem a Fővárosi Nagycirkusz, hanem a SYMA Rendezvényközpont adott otthont az eseménynek. A műsor első felében az Ír Stepp Táncművészek Egyesülete szórakoztatott bennünket. De természetesen nem maradhatott el a cirkuszi előadás sem, melyet a szünet után tekinthettünk meg. A programot hajókirándulás és parlamenti látogatás színesítette. Mint mindig, most is nagyon elfáradtunk, de nagyon jól éreztük magunkat.
PÁLYAVÁLASZTÁST SEGÍTŐ RENDEZVÉNYEK A TOVÁBB TANULÓ GYEREKEKNEK

November hónap folyamán Csorba Emőke iskolapszichológus több alkalommal, délutáni foglalkozások keretében felmérte a 7-8. osztályos tanulók képességeit, elképzeléseit az iskola-és pályaválasztás megkönnyítése érdekében.
Ezt követően november 28-án a két osztály és osztályfőnökeik Szerencsen a Sportcsarnokban megrendezett pályaválasztási kiállításon vettek részt. Itt a megye középiskolái mutatkoztak be, és tartottak tájékoztatót gyerekeknek és pedagógusoknak egyaránt. Végül december 5-én ismét Csorba Emőke pszichológus tartott rendhagyó szülői értekezletet az érintett tanulók szüleinek "A pályaválasztás nehézségei és sikeressége" témában. A szülők mellett jelen volt iskolánk igazgatója és a két osztályfőnök is. A szülők örömmel fogadták az újszerű lehetőséget, melyen kötetlen beszélgetés formájában megosztották eddigi tapasztalataikat, kérdéseiket egymással. Mindeközben folyamatosan tájékoztatjuk a 8. osztályos gyerekeket a középiskolai nyílt napokról, és lehetőséget biztosítunk a hozzánk látogató középiskoláknak a bemutatkozásra is. Mindhárom rendezvény a TÁMOP 3.3.2.-8/2-2008-2009 pályázat szerves része volt, mellyel próbáltuk megkönnyíteni és segíteni tanulóink eredményes iskolaválasztását.

FÖLDTERÜLETEK ELADÓK!
2013. január 3.

A VIZSOLYI ÖNKORMÁNYZAT ELADÁSRA AJÁNLJA AZ ALÁBBI FÖLDTERÜLETEIT
A lista letölthető»
Vételi ajánlatot az adóságrendezési eljárás lefolytatására megbizott MÁTRAHOLDING Zrt. 1146 Budapest, Cházár A. u. 9 címére kell postázni.
Pénzügyi gondnok
: Pálné Dr.Németh Valéria


Archívum: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006


Vizsolyi Idegenforgalmi és Ifjúsági Központ

Mezei Olivér készítette a biblia éve tiszteletésre, melyet a faluház
szentelésekor ajándékozott a katolikus plébánosnak, a református lelkésznek
és a polgármesternek.

 

 

© 2003 - 2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.