Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve, elérhetőségei, ügyfélszolgálat,
1.2 Szervezeti struktúra
1.3 Szerv vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei.
1.4 Ügyfélkapcsolati vezető, ügyfélfogadási rend
1.5 Képviselő testület adatai
1.6 Alárendelt, felügyelt szervek megnevezése, feladatai, adatai
1.7 Szerv tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek adatai
1.8 Szerv által alapított közalapítványok
1.9 Szerv által alapított lapok
1.10 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek


Vizsoly Községi Önkormányzat

Testület: 4 fő +polgármester

Név
Jelölő szervezet
Dr. Szegedi Szabolcs polgármester
Független
Árnyasi Gábor
Független
Csákány András
Független
Kovács Tibor
Független
Krajczár Péter
Független

Vizsoly Község Önkormányzata 2013. március 1. napjától a Boldogkőváralja székhelyű Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozott: ezt követően Vizsoly településen a Közös Hivatal Kirndeltsége működik.

Vizsoly Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

 • Cím:3888 Vizsoly, Szent János út 155.
 • Telefon: 06-46/587-449

Képviselő-testület tagjai:

Név
Mata József elnök
ifj. Galyas Gábor elnök-helyettes
Mata Tamás-tag

Boldogkőváraljai Közös Önkormányzati Hivatal Vizsolyi Kirendeltsége

 • Cím: 3888 Vizsoly, Szent János u. 155
 • Tel./fax: 46/587-449; 46/587-450
 • Web: www.vizsoly.hu

Polgármester: Dr Szegedi Szabolcs
Alpolgármester:
Jegyző: dr. Szatmári Fruzsina
Kirendeltség-vezető:

Polgármesteri fogadóóra hétfő-szerda 8-10-ig.

Rákóczi Zsigmond Általános Iskola

 • Címe: 3888 Vizsoly, Szent János út 96.
 • Telefon: 46/ 587-440
 • E-mail: vizsisk@freemail.hu
 • Iskola igazgatója: Asztalos Péter

Beiskolázási körzet: Vizsoly, Korlát, Hernádcéce
Fenntartó neve: Vizsoly Községi Önkormányzat
Fenntartó címe: Vizsoly, Szent János út 155.sz

Alapítvány

Neve: Vizsolyi Általános Iskoláért Közalapítvány
Kuratórium elnöke: Mezei Olivér
Számlaszám: 11734097 - 200017400
Adószám: 18423695105

A Vizsolyi Általános Iskoláért Közalapítvány célja:

 • Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek bővítése.
 • Kiemelt tanulmányi programok támogatása, nyelvi képzés, közgazdasági ismeretek, szakmai képzések ösztönzése.
 • Tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezése, lebonyolítása, a versenyzők díjazása.
 • A nyelvi képzés, külföldi cserekapcsolatok szervezésével, anyanyelvi környezetben történő segítése, a cserekapcsolatok szervezése, ösztönzése.
 • Iskolai és iskolán kívüli kulturális és szabadidős programok szervezése, támogatása.
 • A diáksport ösztönzése, széles körben történő szervezése családi sportprogramok, vetélkedők támogatása, szervezése, díjazása.
 • Különböző - a családokra is kiterjedő - nyári programok, belföldi és külföldi utak támogatása, esetleg szervezése.
 • Különböző személyekre szóló célösztöndíjak biztosítása kiemelkedő képességű diákok számára.

Vizsolyi Óvoda

 • Cím: 3888 Vizsoly, Szent János u. 66
 • Tel.: 46/308-150
 • Intézményvezető: Kaposi Beáta

Faluház

 • Cím: Vizsoly, Szent János u.40.sz.
 • Szakmai vezető: Tóth Éva
 • E-mail: honharangod@freemail.hu
 • Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 13-20 óráig

Körzeti Orvosi Rendelő

VIZSOLY EGÉSZSÉG-HÁZ
(H-3888 Vizsoly, Szent János u. 136/a)

ALAPELLÁTÁS

rendelési idő

hétfő-péntek: 0830-1100
a rendelést megelőző fél órában (800-830 között) recept-írás történik

házi-orvos: dr. Palotás András
asszisztens: Hornyák Krisztina
rendelő elérhetősége: (46)306-558

SÜRGŐSSÉGI BETEG-ELLÁTÁS
munka-napokon 0800-1600 óra között Palotás doktorúr sürgős esetben az alábbi készenléti mobil-számon érhető el:

70/ORVOSOM (70/678-6766)

egyéb időkben (munka-napokon 1600 óra után, valamint hétvégeken, munka-szüneti, szabad- és ünnep-napokon reggel 800 és másnap reggel 800 óra között) a Gönc-i központi orvosi ügyelet fogadja a kedves betegeket:

Járó-beteg Szak-ellátó Központ: H-3895 Gönc, Károlyi Gáspár út 19-21, tel: 46/588-056

súlyos sérülés vagy közvetlen élet-veszély esetén azonnal értesítendő:
104 (mentők)

 


Vizsolyi Idegenforgalmi és Ifjúsági Központ

Mezei Olivér készítette a biblia éve tiszteletésre, melyet a faluház
szentelésekor ajándékozott a katolikus plébánosnak, a református lelkésznek
és a polgármesternek.

 

 

© 2003 - 2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.