Archívum - HÍREK 2012

Cipősdoboz ajándékozás a karácsonyi Istentiszteleten
2012. december 30

"2012. dec. 24-én délután 16:00-kor egy meghitt karácsonyi Istentiszteleten vehettek részt azok, akik ellátogattak a református templomba. A karácsonyi üzenetet Kovács Zsolt Levente vizsolyi református lelkész hirdette, majd a gyermek Istentiszteletre járó kicsik játszották el Jézus születésének történetét. E kedves és szívhezszóló betlehemi színdarabot Kovácsné Kerülő Kinga tanárnéni tanította be a gyermekeknek, mely nagy sikert aratott az Istentiszteleten részt vevők körében. Ezek után a Vizsolyi Énekkar köszöntötte a jelenlévőket néhány karácsonyi énekkel. Az ünnepi alkalom végén mindenki számára nagy meglepetést okozott az ajándékozás. A teljesen megtelt templom padjaiból senki sem távozott üres kézzel. A kicsik a díszesen becsomagolt cipősdobozba rejtett ajándékoknak örültek, a felnőtteknek és időseknek pedig egy kisebb szeretetcsomag okozott örömöt.
Az ajándékok a Kelet Európa Misszió Alapítvány és a Baptista szeretetszolgálat adományai voltak melyek Sváb Balázs, a Kelet Európa Misszió önkéntesének közbenjárására kapott a vizsolyi református gyülekezet. Az ajándékokból, szeretetcsomagokból jutott még szétosztásra más környékbeli településekre is.
A vizsolyi református gyülekezet ezúton mond köszönetet mindkét szeretetszolgálatnak illetve azon magyarországi és külföldi személyeknek akik az említett adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy a nehezebb sorban élők számára is boldog legyen az idei karácsony."

NYUGDÍJBA VONULT AZ IGAZGATÓNŐ
2012. december 20.

Juhász Jánosné: Borika, 40 évi pedagógus szolgálat után, 2012. november 1-én megérdemelten nyugállományba vonult.1973-tól a szülőfalujában Hernádcécén összevont alsó tagozatos iskolában iskolavezetőként, tanítóként dolgozott, majd 1981-től a vizsolyi Körzeti Általános Iskolába került Király Ferenc igazgató úr helyettesének. Jól alkalmazkodott az új feladathoz, a pedagógustársakhoz. 1977-ben tanítói diplomát kapott a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán. 1998-ban oktatás informatikus végzettséget szerzett az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán. 2004 szeptemberétől előbb megbízott, majd kinevezett igazgatója lett a vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvodának. Ezt a megbízatást 2012. október 31-ig, nyugdíjazásáig töltötte be. Munkájával közmegelégedést és tiszteletet szerzett. Intézményvezetőként kimagasló példamutatással, elkötelezettséggel irányította a mindennapi munkát.A leghátrányosabb helyzetű kistérségben található településünk intézményvezetőjeként mindig kereste a lehetőségeket az esélyegyenlőség, az integráció megvalósítására. Gyakran hangoztatta Várady József féle idézetet, mely kifejezi pedagógiai munkásságának irányultságát, tisztaságát, vezetői nagyságát:
" Ezek a csillogó fekete szemű gyerekek nem maguk váltották maguknak a belépőjegyet arra az útra, amit úgy hívunk: élet…Ha a szemükbe nézünk, azt olvassuk ki belőlük: Itt vagyok, faragj az évek során embert belőlem! Az út vállalása és megtalálása nem egyszerű. Végezzük emberi, őszinte érzésekkel e munkát, mert nem az a fontos, hogy kik hordták a téglát, hanem, hogy magasodjon a fal!"
Pedagógiai tevékenységét több ízben elismerték, jutalmazták.
  • Király Ferenc Emlékérem
  • Kistérségi Pedagógiai Oklevél
  • Eötvös József Emlékérem Arany Fokozat
  • Pedagógus Szolgálati Emlékérem

A szellemisége, a lelki jelenléte mindig itt fog maradni a vizsolyi iskola falai között.
Nyugodt, békés, tartalmas, egészségben gazdag nyugdíjas éveket kíván:
Vizsoly Önkormányzata és Képviselőtestülete
Rákóczi Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda dolgozói, tanulói és Szülői Munkaközössége
A helyi Kisebbségi Önkormányzat
A Római Katolikus Egyház és a Református Gyülekezet

Iskolai megemlékezés 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról.
2012. október 25.

Iskolánk tanulói ünnepi műsorral emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról.
A Himnusz hangjai után Olivér tanár úr beszédében hangsúlyozta: Az 1956-os hősök legnagyobb üzenete az, hogy hibázni- hibázhatunk, mert a hibák kijavíthatók, de bűnöket nem követhetünk el, sem a családunk ellen, sem a hazánk ellen, sem Isten ellen!
Majd meghívott vendégünk, Dr. Kertész István mesélt az akkori időkről sok érdekeset, tanulságost, megszívlelendőt, ami kimaradt a történelem könyvekből.
Az iskola irodalmi színpadának verses műsorát Mezei Olivérné és Tóth Éva tanárnők tanították be, és köszönik Sztankai Szabolcsné tanárnő és Szendrey János tanár úr segítő közreműködését, valamint a szereplő gyerekek odaadó munkáját.
Nyitrai Bélánénak pedig köszönet a gyönyörű virágdekorációjáért!

"Lehajtom fejemet hősök emlékére"
2012. október 13.

"Lehajtom fejemet hősök emlékére" ..volt a központi gondolata a nemzeti gyásznapunk, október 6. alkalmából előadott műsornak. A megemlékezésben a felső tagozatos tanulók idézték fel az 1848-49-es szabadságharc eseményeit. Meggyújtották a kegyelet mécsesét, elhelyezték az emlékezés virágait az aradi vértanúk mártírjainak tiszteletére. A műsor szereplői viselhették először az iskolánk által készíttetett címeres pólókat, ezzel is emelve a rendezvény színvonalát.

ÉLETMÓD TÁBORBAN VOLTUNK
2012. október 13.

A tanév 3. hetét az "Aranyásó Erdei Iskola" életmód táborában töltöttük Telkibányán.
A táborozásban 4. és 5. osztályos tanulók vettek részt. Az elsősegélynyújtás, egészséges táplálkozás, mozgás, káros szenvedélyek, fogápolás témakörében tartott interaktív előadások során sok hasznos ismeretet szereztünk. A szabadidős tevékenységek lehetőséget biztosítottak a település nevezetességeinek megismerésére, sportversenyekre, erdei túrákra és sok - sok játékra.

Tanulóink ismeretekben, élményekben gazdagodva zárták a táborozást, amiért ezúton mondunk köszönetet a szervezőknek.

Barna Margit és Tóth Éva tanárnők

KATOLIKUS HÍVEK ŐSZI ZARÁNDOKLATA
2012. október 08.

Szeptember 29-én ismét útra indultunk, összesen negyvennyolcan. Felkerestük a X-XI. századi templomainkat Feldebrőn és Tarnaszentmárián. Ellátogattunk Recskre, ahol megtudhattuk, miként működött 1950-1953 között a kényszermunkatábor. Ebben volt segítségünkre Hugyecz János vezető, akitől a helyi ércbányászatról is értékes előadást hallgathattunk meg. A Nemzeti Emlékparkban a túlélők elbeszélése alapján felépítettek egy barakkot, egy őrtornyot, és látogatható egy kiállítás is. Az áldozatok emlékművénél a Himnusz eléneklésével tettük le kegyeletünket. A zarándokebéd elfogyasztása után folytattuk utunkat Parádfürdőre, ahol a híres Cifraistálló és Kocsimúzeum megtekintése következett. Végezetül, már hazafelé tartva, megálltunk Sirokon, ahol Bukovenszki Zoltán atya szolgál. Bár a vele történő találkozás elmaradt, láthattuk a szép templomot, ahol a helyi hívek közösségében rendszeresen bemutatja a szentmiseáldozatot és más szertartásokat is végez. Érdemes felkeresni a következő weboldalakat, amelyek bővebb információkat nyújtanak a látottakról:
http://www.feldebro.hu/lat.htm
http://www.tarnaszentmaria.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=88
http://www.recsk.hu/?module=news&action=list&fname=latnivalok
http://www.parad.hu/latnivalok.php#kocsi
http://www.sirok.hu/latnivalok/templom.php

Árvai Zoltán plébános

KIRÁNDULTUNK A TISZA-TAVI ÖKOPARKBA
2012. szeptember 26.

Szeptember 14-én iskolánk tanulóival ellátogattak a Poroszlóra, ahol közelről megtapasztalhattuk a Tisza-tó növény és állatvilágát.
Lenyűgöző élmény volt a 3 dimenziós moziban a vízivilágról bemutatott természetfilm., valamint a vízi sétány, amely 1500 m pallóutas sétaút a Tisza-tavon madárvártákkal és megfigyelő tornyokkal. Külön meglepetés volt, hogy a pallóhídra csónakokkal juthattunk át, közben megetettük a közelben úszkáló hattyúkat is.
Az Európa legnagyobb – 1 millió literes – édesvízi akváriumrendszerével is rendelkező létesítmény eddig nem látott formában mutatta be számunkra a Tisza-tó természeti kincseit.
Érdekes élmény volt a toronyból elénk táruló körpanoráma. Végül birtokba vettük a számunkra új, fajátékokból álló játszóteret is. Az elmaradhatatlan ajándékvásárlás után szomjúságunkat és fáradságunkat egy jégkrémmel csillapítottuk. Az itt szerzett tapasztalatok szervesen illeszkednek a természetismereti tananyagunkhoz. Köszönet érte a támogatóknak és a szervezőknek.

MEGKEZDŐDÖTT AZ ÚJ TANÉV A VIZSOLYI ISKOLÁBAN
2012. szeptember 09

Intézményünkben az idei tanév kicsit rendhagyó módon indult. Iskolánk korszerűsítése és bővítése miatt, a településen több helyen kialakított szükségtantermekben folyik majd az oktatás. Az alsó tagozat a régi orvosi rendelőben, ill. a katolikus parókián, míg a felső tagozat a Faluházban került elhelyezésre. Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy az igazgatói iroda és az iskolatitkárság a napközi otthon ebédlője melletti lépcsős tanteremben kapott helyet. A tanévkezdésre minden tanterem alkalmas lett a gyerekek fogadására, az alapellátáshoz a feltételek biztosítva vannak. Az első tanítási napon minden tanuló térítésmentesen kapott tankönyvet, füzetcsomagot, íróeszközöket.
Iskolánkban szeméyi változások is történtek. Juhász Jánosné igazgatónő negyven év pedagógiai szolgálat után hamarosan nyugdíjba vonul. Ezúton is kívánunk neki hosszú, tartalmas nyugdíjas éveket!
Az igazgatói teendőket jelenleg megbízott igazgatóként Asztalos Péter látja el. Az igazgató helyettesi munkát Gombárné Zakhar Szabina végzi. Új matematika –informatika szakos tanárt is köszönthetünk iskolánkban Malakuczi Csaba személyében, aki a hetedik és nyolcadik osztályokban fogja oktatni a matematikát.
Tanulóink nevében köszönet a fenntartóknak a térítésmentes taneszközökért, a tantestületnek, az iskola, valamint az önkormányzat dolgozóinak a költözködésben részt vállalt segítő munkájukért.
Minden pedagógusnak és minden diáknak kívánunk eredményes munkát az idei tanévben is!

ÓVODA ÁTADÓ ÜNNEPSÉG 2012.08.29.
2012. szeptember 5.

Hiszen ha:
"Ha a gyermekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hittel élni.
Ha a gyermekek megerősítve élnek,
Megtanulják magukat szeretni.
Ha a gyermekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetek a világban!"
/Dorothy Law Holtz/

A vizsolyi óvoda történelmében ez a 2. olyan nap amit nem szabad, hogy elfelejtsünk.
Az első 1971-ben Kiss Jánosné -Marika néni- vezetésével egy csoportos óvoda indult osztatlan csoporttal Vizsolyban.A gyermeklétszám növekedésével 1982-ben hozzáépítéssel, két csoportra bővült az intézmény egy vegyes és egy nagy csoporttal.1990-ben beindult egy 3. csoport is a mostani református tábor helyén. Ettől az évtől 1993-ig homogén csoportok voltak.1993-ban a református egyház visszaigényelte a különálló csoport épületét, így két csoportban folytathattuk a gyermekek nevelését.
Ekkortól Juhász Lászlóné – Zita óvó néni vezette óvodánkat 2008-ig.
2008-tól újra létrejött az épületben egy szükség csoport a 3 éves gyermekek részére.
A vizsolyi óvoda történetében másik nagy esemény: 2012. aug.29. 40 év után felkerült a korona óvodánkra.Nagy örömünkre szolgál, hogy birtokba vehettünk egy tágas, világos, minden igényt kielégítő, európai szabványnak megfelelő új óvodaépületet.Nem csak korszerűsödött, de bővült is : tornateremmel, fejlesztőszobával, csoportszobákkal, nevelőivel. 75, de akár 90 gyermek befogadására is alkalmas létesítmény avathattunk.Ha végig nézünk az épületen egy igényesen megtervezett, esztétikus, szépen kivitelezett épülettel lett gazdagabb Vizsoly. Köszönet polgármester úrnak, hogy kitartóan pályázott, köszönet Révai Tamás tervezőnek, aki igyekezett az igényeknek megfelelően tervezni, A Szivárvány Kft.-nek, Boros István ügyvezető igazgatónak, Fűzi István műszakvezetőnek, Antal Sándor építésvezetőnek és dolgozóinak, akik a kivitelezést végezték. Pásztor Andrásnak aki szigorú volt a műszaki ellenőrzések során és a RPE Kft.- nek aki a pályázatkészítésben jeleskedett. Külön szeretném megköszönni a kolléganők áldozatkész munkáját. Bányai Zoltánnak, az iskolai karbantartóinak és a közhasznú foglalkoztatottak segítségét. Árváné Hornyák Mónika, Ivancsó Attila, Nyitrai Béláné felajánlását is köszönjük. Ünnepségünket Bihi Miklós Polgármester úr nyitotta meg, majd az óvodások kis műsora következett. Köszönjük a szülőknek, ovisainknak, hogy nyári szünetben is vették a fáradtságot, hogy verset, táncot tanuljanak. Felkészítőjük: Etelka óvó néni és Valika óvó néni volt. Ovisaink műsorát Kaposi Beáta óvodavezető köszöntője követte, majd a dolgozók meglepetés dala színesítette az ünnepet. Nyitrai Barbara régi óvodásunk saját versét adta elő.
Árvai Zoltán római katolikus plébános úr, Hornyák János görög katolikus esperes úr, Kovács Zsolt Levente református tiszteletes úr megszentelte ill. megáldotta intézményünket. Ezt követően a vendégek megtekinthették óvodánkat. Sajnos bútor állományunk is újításra szorul, de folyamatosan keressük a megoldásra a lehetőségeket. A gyermek jövője szempontjából sorsdöntő az óvodában eltöltött néhány év. Minden szülő szeretné, ha gyermeke magabiztos, sikeres és boldog felnőtté válna az életben. Az óvodapedagógusok feladata, hogy segítsék a szülő e törekvését, amely akkor válik valóra, ha mi a legfogékonyabb kisgyermekkorban gondoskodunk az alapokról.
Ezért választottuk 2008-ban helyi programunk alapjául a Komplex prevenciós programot, mely a mozgásra, az egyéni képességek felismerésére, fejlesztésére épít.
Szakképzett dajkák és óvodapedagógusok végzik a nevelő munkát, akik az alap diplomán túl folyamatos képzéseken vesznek részt, hogy minél színvonalasabb legyen a nevelőmunka óvodánkban.

Kaposi Beáta tagóvoda vezető

ÁLLÁSPÁLYÁZAT: ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI
2012. augusztus 31.

Meghirdetett munkahely: Rákóczi Zsigmond Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatói állás.
További részletek»

VIZSOLYI BIBLIA FESZTIVÁL 2012. JÚLIUS 26-29 /2nap képei
2012.augusztus 15.

Fotó: Tóth Éva

VIZSOLYI BIBLIA FESZTIVÁL 2012. JÚLIUS 26-29 /1nap képei
2012. július 28.

Fotó: Tóth Éva

Balázs Fecó a Vizsolyi Biblia Fesztiválon!

KRÓZSER ISTVÁN ARANYMISÉJE
2012. július

Krózser István aranymiséje Vizsolyban a római katolikus templomban.

Fotó: Tóth Éva

ALKONYATI ZSOLOZSMA VIZSOLYBAN
2012. július

Alkonyati zsolozsma a görög katolikus templom megmentéséért.

Fotó: Tóth Éva

JUHÁSZ JÁNOSNÉ IGAZGATÓNŐ KITÜNTETÉSE
2012. július

Juhász Jánosné, a vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola igazgatója kitüntetést kapott pedagógusnap alkalmából.

   
Fotó: Tóth Éva

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2012. július 20.

Mindössze 711 ezer forint miatt indult adósságrendezési eljárás Vizsoly önkormányzata ellen.
Adósságrendezési eljárást indított Vizsoly önkormányzata ellen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság – jelent meg kedden a Cégközlönyben a határozat. A Cégközlönyben olvasható az is, hogy a döntés július 4-én emelkedett jogerőre, az adósságrendezési eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja pedig 2011. novemberében volt. Pénzügyi gondnokként a Mátraholding Zrt.-t jelölték ki.
Bihi Miklós polgármester közleménye
Jogtalannak és felháborítónak tartja Bihi Miklós, Vizsoly polgármestere, hogy az általa vezetett település adósságrendezési eljárás alá került. Véleménye szerint mindez az egyik pályázatíró cég, vállalkozó bosszúja lehet, akivel felbontotta a szerződést, és ezért, az adósságrendezési eljárást kezdeményezett a B.-A.-Z. Megyei Bíróságon még tavaly novemberben. Most mindössze 711 ezer forint miatt kell Vizsolynak bűnhődnie, de ezzel az összeggel is csak a vállalkozó szerint tartozik az önkormányzat. Bírósági határozat sem érkezett arról, hogy fizessen a település.
Bihi Miklós legfőképp azt nem érti, hogy a Debreceni Ítélőtábla miért nem értesítette arról, hogy a vállalkozónak még van követelése (előzetesen 1,6 millió forintot már kifizetett neki a vizsolyi önkormányzat), mert ha nem is tartja jogosnak, de rendezte volna a követelést annak érdekében, hogy ne induljon csődeljárás a település ellen.
Nem is értesítették az önkormányzatot.
A polgármestert az is felháborítja, hogy a Cégközlönyből kellett megtudnia az eljárás elrendelését, hivatalos levelet ugyanis erről sem kapott. A ki nem postázott határozatért személyesen ment be csütörtökön a Cégbíróságra.
Az adósságrendezési eljárás óriási hátrány a településnek, mondta a polgármester, hiszen az akár 240 napig is eltarthat.
Azonban még keresi a fellebbezés jogi lehetőségét. Mint minden önkormányzatnak, a vizsolyinak is vannak tartozásai, de a polgármester minden hitelezővel meg tudott egyezni.


Vizsolyban az EU támogatással beindult beruházásokat folytatják, és megrendezésre kerül a Vizsolyi Biblia Fesztivál is 2012. július 26-29 között.

Megkezdődött az iskola korszerűsítése

MEGHÍVÓ
2012. július 17.

A vizsolyi iskola alapkő letétele
2012. július 17.

2012.07.05-én ünnepélyes keretek között megtörtént a Rákóczi Zsigmond általános iskola alapkő letétele.

VIZSOLYI BIBLIA FESZTIVÁL 2012. JÚLIUS 26-29
2012 .július 8.

VIZSOLYI BIBLIA FESZTIVÁL
/művészet, hit, hagyomány/
"Vizsoly a Biblia bölcsője"
Július 26 Csütörtök
10:00
Futóverseny Szenczi Molnár Albert nyomában Gönc és Vizsoly között az érintet települések diákjainak részvételével a gönci Biblia kiállítástól a vizsolyi Református templomig.
Református templom
17:00
Ünnepélyes megnyitó: A rendezvény fővédnöke Dr. Fekete György a Magyar Művészeti Akadémia elnöke.
Fellép a Gönci Református gyülekezet kórusa. Köszöntőt mondanak a vizsolyi egyházközösségek vezetői, és Bihi Miklós polgármester.
 
A fesztivál ideje alatt a Református templomban megtekinthető Virág Sándor sárospataki református lelkész fafaragásainak kiállítása.
Református gyülekezeti terem:
18:00
Kiállítás megnyitó: Matócza Ibolya "A túláradó élet" című fotókiállítása.
Faluház
19:00
A MAON színházi társulat "Magvető" című előadása.
20:00
"FÉNY-kép" zenés kiállítás megnyitó, hangszerek és kreatív-modern tánc színpadi koreográfiájával.
Július 27. Péntek
Református templomkert
10:00
Gyereksarok: Sanyi bohóc, papírmerítés, betűszedés, nyomdászat, ügyességi vetélkedők.
14:00-18:00
Papírmerítés, betűszedés, nyomdászat
Református gyülekezeti terem
10:00-19:00
Matócza Ibolya a "Túláradó élet" c. fotókiálítása
Református templomkert
16:00
Kalandozások a zene világában. Interaktív zenei előadás kicsiknek és nagyoknak. Ismerkedés a zene természetfölötti tulajdonságaival, tengerentúli hangszerek körében, melyeket a hallgatók szólaltatnak meg.
18:00-20:00
Tábori élet és fegyverzetbemutató Rákóczi Zsigmond korából. A tábort bemutatja: Dr. Hidán Csaba régész történész.
Református templom
18:00
Reneszánsz Torony együttes előadása. Utazás a 16-17. századba korabeli dallamok segítségével. Prazsák László és zenész társai előadásában.
Faluház
19:00
"A tékozló fiú" színdarab a sárospataki református kollégium tanulóinak előadásában. Írta és rendezte: Bojtor István fonyi református lelkész.
Főtér
20:00
Táncház Kelebia és Vizsoly népi együttesével, falusi vigasságok, népi táncok. (A táncház ideje alatt, tombolasorsolás értékes nyereményekkel.)
Július 28. Szombat
10:00
Zenés ébresztő Kelebia népi énekkarával a falu utcáin.
Főtér
10:00-20:00
Átutazók sátra-mesterségek bemutatója: Bemutatkozik Kelebia és Vizsoly település ételjellegzetességekkel, és mesterségeikkel. Valamint bemutatkozik a Házat-Hazát alapítvány.
Református templomkert és gyülekezeti terem
10:00
Gyereksarok: Sanyi bohóc, papírmerítés, betűszedés, nyomdászat, vetélkedők.
10:00-20:00
Tábori élet és fegyverbemutató Rákózci Zsigmond korából. A tábort bemutatja Dr. Hidán Csaba régész, történész.

10:00-19:00

Matócza Ibolya a "Túláradó élet" című fotókiállítása.
Főtér
11:00
16.-17. századi korhű viselet és fegyverzetbemutató Rákóczi Zsigmond korából. Előadja az Aranyszablya történelmi vívóiskola.
Református templomkert
14:00
Papírmerítés, betűszedés, nyomdászat.
14:00
Kalandozások a zene világában. Interaktív zenei előadás kicsiknek és nagyoknak. Ismerkedés a zene természetfölötti tulajdonságaival, tengerentúli hangszerek körében melyeket a hallgatók szólaltatnak meg.
Faluház
14:30
"Márk evangéliuma" interaktív színházi előadás. Rendezte: Benedek Zalán. Utazzon vissza az időben 2000 évet és legyen Ön is részese az írásoknak.
Főtér
16:00
Reneszánsz Torony együttes. Vidám reneszánsz zenék, jelenetek, melybe a hallgatóság is bekapcsolódhat.
17:00
Kelebia és Vizsoly népi együttese, énekkara, néptánccsoport.
18:00
Balázs Fecó műsora
19:00
Török-Magyar harci ütközet. Korabeli harci jelenet a közönség bevonásával. Az ütközetet levezényli: Dr. Hidán Csaba régész, történész, az Aranyszablya történelmi vívóiskola alapító mestere.
20:00
Szabó Balázs és zenekara. A könnyed-modern gospel vidám hangulatot teremt, melybe a közönség is bekapcsolódhat. (A koncertek ideje alatt tombolasorsolás értékes nyereményekkel.)
Július 29. Vasárnap
09:00
Görög katolikus templomban mise
11:00
Református templomban Istentisztelet
11:30
Római katolikus templomban mise
Református templomkert és gyülekezeti terem
14:00
Papírmerítés, betűszedés, nyomdászat.
14:00-18:00
Matócza Ibolya a "Túláradó élet" c. fotókiállítása.
16:00
Kalandozások a zene világában. Interaktív zenei előadás kicsiknek és nagyoknak. Ismerkedés a zene természet fölötti tulajdonságaival, tengerentúli hangszerek körében, melyeket a hallgatók szólaltatnak meg.
Főtér
16:00
A hernádvécsei Krisztus Teljessége gyülekezet zenekara
17:00
Pintér Béla és a vizsolyi Csemeték. Könnyűzenei koncert, vidám zenei előadás gyerekeknek, felnőtteknek.
18:00
Fráter kórus. A vidám gospel stílusa emelkedett hagulatba hozza a hallgatóságot.
19:00
Részletkérdés. Rock zenekar, mely feledhetetlenné teszi az estét, mind fiataloknak, mind idősebbeknek. A pörgős-ütemes és lírikus dallamok váltakozása egy különleges világba kalauzolja a hallgatóságot.
(A koncertek ideje alatt tombolasorsolás értékes nyereményekkel)

MINDEN PROGRAM INGYENES!
/A fent említett programok a Vizsolyi Biblia Fesztivál hivatalos programjai. Amennyiben a rendezvény ideje alatt az említetteken kívül más fellépőkkel, programokkal találkozik, tájékoztatjuk a kedves látogatókat, hogy azok nem tartoznak a fesztivál programjai közé, azokért a szervezők felelősséget nem vállalnak illetve nem támogatják.
Szervezők: vizsolyi önkormányzat, vizsolyi egyházközösségek, HON Kulturális és Művészeti Alapítvány./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2012.július 1.

Jó a termés az önkormányzat zöldségeskertjében.
Épül az önkormányzat tárolója

 

ISKOLAI HÍREK
2012. június 30.

Rákóczi Zsigmondra emlékeztünk... 2012

Iskolánkban már hagyománnyá vált a névadónk tiszteletére rendezett Rákóczi-hét.
A megnyitón rövid műsorban felidéztük Rákóczi Zsigmond életét, pályafutását. Osztályonként virággal tisztelegtünk emléke előtt.Még ezen a délelőttön tartottak kutyás bemutatót a rendőrség munkatársai, akik a szerda délutáni „Fut a suli” rendezvényét is biztosították. Az iskola tanulói nagyon lelkesen vettek részt, sőt a szülők is velük futottak, akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni. A futás jutalmaként mindenki egy pohár üdítőt és egy szelet süteményt is kapott Az első három helyezett nyakába mind az alsó, mind a felső, mind a szülők kategóriájában, arany-, ezüst, és bronzérem került.
Hirdettünk osztályok közötti versenyt, amely minden napra tartogatott meglepetést a gyermekek számára. Volt képkeresés, akadályverseny, vetélkedő, de ügyességi és fejlesztő játékokban is összemérhették tudásukat. A gyermeknap is része volt ennek a hétnek, amelyen az „ 1 perc és nyersz” játékaival, és Kormos Péter bácsi által hozott, terepasztalon irányított kisautókkal szórakozhattak a tanulók. Köszönjük a szülői munkaközösségnek a jégkrémet, amit jóízűen fogyasztottunk el a finom ebéd után.
A hét zárásakor nagyon sok ajándékkal térhettek haza a gyerekek. Értékeltük az iskola háló pályázati programot, az osztályversenyt, amelyet az alsó tagozatban a 3. osztály, a felsősök közül pedig a 7. osztály nyert meg.
Ajándékot választhattak azok is, akik a tanév folyamán kitartóan és rendszeresen jelen voltak a különböző szakkörökben, és aktív részesei voltak műsorainknak.
Remélem minden gyerek jól szórakozott és aktív részese volt a játékoknak.
Köszönöm minden támogatónak, szülőnek és kollégának a segítséget és közreműködést, amellyel lehetővé tették, hogy tanulóink ilyen színes programok résztvevői lehessenek!

Sztankai Szabolcsné programfelelős


Ballag már a vén diák. 2012
.
A 2011/2012. tanév végén 13 nyolcadik osztályos tanuló ballagott iskolánkból. Hagyományaink szerint idén is három kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló részesült Rákóczi-díjban: Horváth Petra, Litvin Vivien és Juhász Barbara. Valamennyi tanulónk felvételt nyert az általa kiválasztott középiskolába. Nyugodtan vakációzhatnak, hiszen mindenki tudja, hogy hol folytathatja tanulmányait a következő tanévben.
Kedves Végzős Diákok!
A tablótokon levő idézetet ne feledjétek! "...nincs, ami többet érne, mint az életünk és amit belőle csinálni tudunk és merünk" /Vas István/
Barna Margit osztályfőnök


Tanévzáró 2012
2012. június 25-én, a bizonyítványok kiosztásával a tanulók számára véget ért a tanév. Kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóink könyvjutalomban részesültek. Hagyomány, hogy ilyenkor adományozzuk oda a Király Ferenc Emlékérmet, annak a tanárnak és annak a diáknak, aki a tanévben legtöbbet dolgozott iskolánk hírnevének öregbítéséért. A díjat a pedagógusok titkos szavazása alapján az idén Juhász Krisztián 7. osztályos tanuló és Juhász Jánosné igazgatónő kapta. Gratulálunk mindkettőjüknek!

Vizsolyi gyerekek Fonyódon
Iskolánk legszorgalmasabb tanulóit idén, a könyvjutalmon kívül, egy felejthetetlen Balatoni táborral is jutalmaztuk. A Tinta Kft. jóvoltából huszonöt gyermek és öt kísérő látogathatott el a Magyar tengerhez. Öt csodálatos napot tölthettünk el a Fonyód ligeti gyermektáborban. Ez idő alatt a ragyogó napsütésnek köszönhetően sokat fürödtünk, röplabdáztunk, fociztunk. Iskolánk alapítványának anyagi támogatásával hajókázhattunk Badacsonyba, egy kisvonatos kirándulás során láthattuk a Balaton hegyeinek tündöklő panorámáját, vízi bicikliztünk, trambulinoztunk. Úgy gondolom, minden résztvevő nevében állíthatom, hogy soha nem feledjük ezt a remek kirándulást.

Vizsolyi gyermekek Grund Gyermeknapi bulin Csillebércen
A Vizsolyi Grund Klub tagjai közül 9 gyermek részese volt a csillebérci Grund Bulinak 2012 június 2-án. A tavalyi évhez hasonlóan előző nap odautaztunk, és már ez is hatalmas élmény volt. Szombaton a számos játék (ugrálóvár, trambulin, kerékpár, gokart) mellett tapsolhattunk többek között a Cairo együttesnek, Janicsák Vecának, Dopmannek; a műsorvezető idén is Zola volt.
Minden évben köszöntik a kísérő nevelőket pedagógusnap alkalmából, idén a vizsolyi és a szalaszendi gyermekek kedveskedtek egy rövid műsorral.
Hazafelé betértünk még az Arena Plazába, ahol szintén sok élménnyel gazdagodtunk.
A kísérő pedagógus Kohári Ferencné Hajnalka tanár néni volt.


Szemetet gyűjtöttünk...

Tanév vége előtt szemétgyűjtési napot szerveztünk. Előzetesen az osztályok műanyag palackokat és sörös dobozokat gyűjtöttek, amit ezen a napon szállítottak el. Örvendetes, hogy iskolásaink 183, 5 kg műanyag palackot, 32,6 kg sörös dobozt és 1, 3 kg műanyag kupakot gyűjtöttek össze.A csekély vételárból csokival jutalmaztuk meg a gyerekeket. A palackok leadása után a forgalmasabb utcákon szemétszedésre indultunk, majd megnéztük és kigyomláltuk az általunk ültetett csemetéket is

Máltai Szeretetszolgálat a vizsolyi iskolában

Köszönet a Máltai Szeretetszolgálat doktorainak és munkatársainak, akik nemrégiben felajánlották, hogy szűrővizsgálatot tartanak a halmozottan hátrányos tanulóink körében. A vizsgálat az iskola tantermeiben kialakított helyeken folyt. Több, mint 100 gyermek részesült térítésmentes szem, orr, fül, gége, bőr, fog, ill. belgyógyászati szűrővizsgálatban, vérnyomás mérésben. A doktorok tájékoztatták a gyermekeket, hová fordulhatnak a diagnosztizált egészségügyi problémáikkal. Örvendetes, hogy a több, mint ötven - látásgondokkal küzdő - gyermeknek a Szeretetszolgálat felajánlotta a szemüveg térítésmentes elkészítését is. A gyerekek helyben válogathattak a legdivatosabb keretek közül.. Útravalóként egy a Szeretetszolgálat munkatársainak megmutattuk az eredeti Vizsolyi Bibliát a református templomban. Igazgatónő egy kisbibliával bocsájtotta útnak a segítő doktorokat. Egyik munkatársuk Tama Tímea – aki még nemrégiben iskolánk tanulója volt – a vizsgálat után két héttel személyesen adta át tanulóinknak az új szemüvegeket.


Úszni tanultak az iskolások
2012. tavaszán iskolánk negyedik és ötödik osztályosai úszásoktatáson vehettek részt. Az oktatás a Gönc városi uszodában volt, melynek teljes költségét az Abaúj-Hegyközi Kistérség finanszírozta. Huszonöt tanuló kapott lehetőséget két héten keresztül, hogy elsajátítsa és átélje az úszás örömét. Az utolsó napon, már mindannyian bemerészkedtek a nagymedencébe, leküzdve víztől való félelmüket, és voltak, akik teljes magabiztossággal úszták át a medencét. Az alkalmak során a felügyeletet Gombárné Zakhar Szabina biztosította.
Köszönjük a lehetőséget!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2012. június 19.

Az általános iskola kivitelezését a Szivárvány Építőipari kft nyerte. A bontási munkák elkezdődtek a felújítás várható befejezés az év vége.
 
Az óvodai építkezés is a terveknek megfelelően halad.

A Start közmunka keretében jól állunk a növénytermesztésben, a konyhára már sikerült borsót illetve zöldséget adni. De az a problémánk, hogy kevés a munkaerő, mivel az említett két intézményből kikerülő anyagokat hasznosítju,k többet között egy nagy méretű tárolót építünk valamint a használhatatlan faanyagot fűrészeljük télére.


Sajnos a háziorvosi állásra még mindig nincs jelentkező, pedig kecsegtető ajánlatunk van ha fiatal házaspár jelentkezne, akkor egy családi házat építenénk a számukra.


Bihi Miklós polgármester

Katolikus zarándoklat Szatmárnémetibe
2012. május 23.

Április 28-án Szatmárnémetibe tettek zarándoklatot Vizsoly és környékének katolikus hívei. A szatmári püspöki székesegyházában mutatott be szentmisét Árvai Zoltán plébános. Homíliájában méltatta a 2011. július 3-án boldoggá avatott Scheffler János szatmári megyéspüspököt, aki ellenállt a kommunista diktatúra nyomásának. Ezért 1952. március 19-én letartóztatták és bebörtönözték. A zsilavai földalatti megsemmisítő tömlöcben, 1952. december 6-án szenvedett vértanúhalált. Papjait szent szolgálatuk hűséges végzésére, híveit a katolikus hitben való megmaradásra buzdította. Egyik vigasztaló gondolata: "Az üldözések idején ne sírjanak, mert az Egyház olyankor éli a hőskorát!" Másik bölcsessége pedig: "A Jézus iránti szeretet az igazi erőforrás az élet küzdelmeihez." A szentmisét követően a püspökség gondnoka tartott rövid ismertetőt a székesegyházról. Scheffler János sírjának megkoszorúzása után a vértanú püspök életútját bemutató templomi kiállítást, majd a püspökség csodálatosan felújított kápolnáját és dísztermét nézték meg a hívek. A gondnok úr előadása tartalmas és érdekes is volt egyben. Az ebéd helyszíne felé tartva egy gyönyörű kis környezetben lévő, dombra épített és nemrég kívül-belül felújított templomnál is megálltak a zarándokok. Ebéd után folytatódott a belváros felfedezése: a főtér virágos parkjával, benne szökőkúttal és emlékművel; az 1711-es szatmári béke megkötésének helyszínével; a város tűztornyával és egyéb épületeivel. Hazafelé még Nyíregyházán is eltöltöttek egy kis időt zarándokaink, felkeresve a belvárosban található görög katolikus templomot és a debrecen-nyíregyházi egyházmegye társszékesegyházát, amely Magyarok Nagyasszonya tiszteletére épült neoromán stílusban 1904-ben. (Írta: Árvai Zoltán plébános)

Ültess egy fát Vizsolyon!
2012. május 21.

ANYÁK NAPJA
2012. május 08.

ISKOLAI HÍREK
2012. május 08.

Tavaszi kirándulásaink..

Iskolánk tanulói a farsangi bál bevételéből, illetve pályázati támogatásokból a közelmúltban több helyre is eljutottak. Kétszer voltunk Miskolcon színházban. A kicsik a Csodamalom Bábszínházban a PomPom meséin szórakoztak, a nagyok a Nemzeti Színházban "A dzsungel könyve" c. előadást láthatták. Két busznyi gyerek vett részt a budapesti Elevenparkban egy egész napos szórakoztató programon. Azt, hogy mennyire volt maradandó élmény számukra az alábbi tanulói beszámolókból kiderül:
Elevenpark»
Színházlátogatás »

KÖRZETI TOVÁBBKÉPZÉS VIZSOLYBAN
2012. május 2.

Április 25-én az Encsi Egységes Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat fejlesztő és gyógypedagógiai munkaközössége foglakozást szervezett a vizsolyi iskolában. Itt több mint 20 környékbeli gyógypedagógus, tanító, óvónő ismerkedhetett meg olyan fejlesztő játékokkal, amelyeket munkájuk során felhasználhatnak a tanulási problémákkal küzdő gyermekek fejlesztésében. A műhelyfoglalkozáson az eszközöket nem csak megismerhették, hanem el is készíthették azokat. A foglakozást Fábián Zsoltné Katika, a szakszolgálat munkatársa tartotta. Köszönjük a kollégák érdeklődését!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2012. április 27.

A település vezetése szeretné elérni, hogy amennyire lehet az önellátóság felé induljunk el. Elsősorban a növénytermesztés ill. a fűtés területén. Jelenleg közel 3 ha földterületen gazdálkodunk, melyen reményeink szerint a konyhára való zöldséget illetve a településre szükséges virágokat termesztjük. A fa aprítékológéppel az iskola és a hivatal fűsét fogjuk megoldani.


Az Óvoda építése a terveknek megfelelően halad. Az iskola építése május 15-e körül indul.
Az önkormányzat továbbra is folyamatosan pályázik jelenleg 8 pályázat van benyújtva, mely nagy leterhelést jelent a hivatali dolgozókra.Ezért is nagyon kérem a település lakosait, hogy a fogadóórákat tartsák be.
Polgármesteri fogadóóra hétfő-szerda 8-10-ig.

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A VIZSOLYI ISKOLÁBAN
2012. április 20.

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A VIZSOLYI ISKOLÁBAN

A közelmúltban Rákóczi Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda pályázati támogatásban részesült a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program "TIOP-1.2.5/09/1" jelű pályázati konstrukciójában. A projekt célja, hogy a tantermek és a csoportfoglalkozási termek alkalmassá váljanak az új pedagógiai módszertanhoz szükséges IKT eszközök használatára.
Ez elősegíti és motiválja a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos gyermekek iskolai munkáját, csökkenti a beilleszkedési nehézségeket, megteremti az esélyegyenlőséget.
A támogatással megvalósul az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, számítógép állományának korszerűsítése
A projekt tartalmazza:
- a hálózat teljes intézményi kiépítését, minden tanteremben internet hozzáférést
- multimédiás sarkok létrehozását /számítógép, scanner, nyomtató, kivetítő/
- tároló szekrény vásárlása laptopok részére
- multimédiás oktató CD-k beszerzése
A megvalósítás arra az időpontra lett tervezve, amikor az intézményt érintő, még folyamatban lévő ÉMOP-4.3.1/2f-2010-0001 "A vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda korszerűsítése" c. projekt kivitelezése - mely az iskola és az óvoda épületének teljes rekonstrukcióját tartalmazza - befejeződik.


ISKOLÁSOK FAÜLTETÉSE
2012. április 19.

AZ ISKOLÁSOK IS ELÜLTETTÉK A REMÉNY CSEMETÉIT...
A Vizsolyi Civil Kerekasztal kezdeményezésére március utolsó hétvégéjén faültetésre került sor a településen. Ebbe a programba bekapcsolódott a helyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola tanulóközössége is. Csütörtökön a közös áhítat és megnyitó után tanulók a temető környékén és a futballpálya körül ültették el a remény csemetéit. Minden iskolás névjegyével látta el az általa elültetett facsemetét, amelynek a gondozását is egyéni feladatként vállalta.
A pénteki és szombati napon is folytatódott a fásítás a település utcáin, valamint a településről kivezető országutakon. Gyerekek, pedagógusok egyaránt aktívan közreműködtek a munkálatokban.

Ültess egy fát Vizsolyon!
2012. március 22.

www.ultessegyfatvizsolyon.blogspot.com

Remény csemetéi meghívó
2012. március 22.

A meghívó letölthető *.pdf formátumban»

Vizsoly legidősebb lakójának köszöntése
2012. március 20

Verpecz néni 90 éves!

2012. március 17.-én ünnepelte Verpecz Andrásné Matilka néni a 90. születésnapját. A megemlékezés a római katolikus templomban kezdődött hálaadó misével. A mise végén Bihi Miklós polgármester úr átadta a miniszterelnöki hivatalból küldött emléklapot és a virágcsokrot. Árvai Zoltán plébános úr az irgalmas Jézus képével ajándékozta meg Matilka nénit. A felnőtt énekkar hálaadó énekekkel köszöntötte az ünnepeltet. A köszöntés az Öreg Nyomdász étteremben ebéddel folytatódott, ahol a családtagok virággal és tortával ajándékozták meg az édesanyát, nagymamát és dédnagymamát. A felnőtt énekkar férfi tagjai népdalcsokorral kedveskedtek az ünnepeltnek. Erőben ,egészségben gazdag további szép éveket kívánunk még szerettei körében.

MÁRCIUS 15-i ÜNNEPSÉG VIZSOLYBAN
2012. március 20

Vizsoly község Önkormányzata és a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola az idén együtt ünnepelte 1848. március 15.-ét az iskola tornatermében. A Himnusz éneklése után bemutatkozott iskolánk csengettyű együttese Czentnár Ilona tanárnő vezetésével, valamint a furulya szakkör Sztankai Szabolcsné vezényletével.
Az ünnepi beszédet Tóth Éva tanárnő mondta, méltatva a márciusi ifjak tetteit, példát mutatva minden kornak és nemzedéknek. Majd az irodalmi színpadosok emlékeztek.
Műsoruk címe: Emeld fel fejed büszke nép. A felkészítő tanár Mezei Olivérné volt. Köszönjük a felemelő látványt, élményt. A zászlók varrásában Asztalosné Simon Szilvia segédkezett. A település felnőtt énekkara Kossuth nótákat adott elő. Befejezésül elénekeltük a Szózatot.

Virág Sándor sárospataki lelkész fafaragásai
2012. március 20

2012. március 11.-én a református templomban Virág Sándor Sárospatakon élő nyugalmazott református tiszteletes fafaragásiból nyílt kiállítás. A tárlatot Trombitás Géza helyi fafaragó mester vezette . Elmagyarázta a motívumok jelentéseit, gazdagítva ezzel az érdeklődők ismereteit. Köszönjük a hasznos információkat. Szép élményekkel gazdagodva térhettek haza az érdeklődők.

NŐNAPI ÜNNEPSÉG
2012. március 8.

Hagyományainkhoz híven az idén március 8.-án is megünnepeltük a hölgyeket. A megemlékezést az óvodások műsora nyitotta. Tánccal, dallal köszöntötték a hölgyeket. Az iskolások verses, zenés csokorral folytatták az ünneplést. Majd Bihi Miklós polgármester úr intézett kedves szavakat a jelenlévőkhöz. Az egyházak részéről Hornyák János görög katolikus paróchus és Kovács Zsolt Levente református tiszteletes imádkozott a nőkért, s kért áldást rájuk. Majd az abaújszántói Orchideák Musical Stúdió tagjai szórakoztatták a közönséget. Befejezésül a vizsolyi felnőtt énnekkar férfi tagjai népdalcsokorral kedveskedtek a szebbik nem képviselőinek.
Köszönjük a felkészítők munkáját: Etelka és Valika óvó néninek, Medveczkyné Jutka tanár néninek, a papír tulipánokat Barna Margó tanár néninek, az élő virágokat a polgármester úrnak.

ÓVODA ÉPÍTÉSE
2012. március 6.

"ZÖLD SZEMPONT" KÖRNYEZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ
2012. március 1.

A Grund Klubhálózat szervezésében ismét érdekes és emlékezetes programon vettek részt iskolánk tanulói. A "Zöld Szempont" témája a környezetvédelem, és az ország minden pontján, több iskolában kerül megrendezésre. A programnak régiónkban az encsi és a hidasnémeti általános iskola adott otthont február 10-én és 17-én.
A megnyitót követően kezdetét vette az akadályverseny, melyen játékos formában ismerkedhettek a gyerekek pl. a szelektív hulladékgyűjtéssel, energiatakarékossággal, tudatos vásárlással. Az akadályverseny mellett játékudvar is volt, ahol ugráló vár, trambulin, óriás társasjátékok álltak rendelkezésre. Mindemellett kézműveskedhettek is.
A rendezvényt a CAIRO együttes fergeteges koncertje zárta, mely után mindenki ajándékban és névre szóló oklevélben részesült.
A kísérő pedagógusok Kohári Ferencné és Gombárné Zakhar Szabina voltak.
Külön köszönet illeti azokat a tanulókat, akik a fagyszünet ideje alatt vettek részt a vetélkedőn.

ÖTVENEN TÚLIAK FARSANGI BÁLJA VIZSOLYBAN
2012. február 27.

A farsangi időszak utolsó szombatján nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is szórakoztak. Most kivételesen az ötven év fölötti korosztályt szólítottuk meg, hiszen ők valahogy mindig kimaradnak a jóból. Az iskola tornatermében rendeztük meg kis mulatságunkat. Nem kellett belépőt fizetni, mivel nem volt zenekar. Gépzenére táncolhattunk, ami nem is volt olyan rossz. Játszottunk is tánc közben, amit nagyon élveztek a bálozók. Találkozhattak és beszélgethettek egymással azok, akik rég nem látták egymást. Úgy gondolom, hogy aki eljött nagyon jól érezte magát. Meg fogjuk ismételni máskor is és más korosztállyal is! Remélem erre már többen el fognak jönni!

FARSANGI BÁL A VIZSOLYI ISKOLÁBAN
2012. február 27.

Iskolánkban 2012. február 18-án farsangi jelmezes karnevált rendeztünk tanulóink számára. Az ötletes, színes, humoros felvonulást zenés, táncos és farsangi hagyományokhoz kötődő ügyességi játékok követték, majd tombolasorsolás zárta az események sorát.
A rendezvényen jól érezte magát gyermek és felnőtt.
Erről a mellékelt képek is tanúskodnak.


Köszönet a támogatóinknak:

Árváné Hornyák Mónika Vizsoly
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Vizsoly
KIKISE Bt. Encs - Vizsoly
Mitró Papírbolt Encs
Urbán Józsefné Vizsoly
Szülők, akik tortát, szendvicshez és szörphöz valót ajándékoztak.
Szülők, akik tombolatárgyakat ajándékoztak.
Továbbá köszönet azoknak a szülőknek, iskolai dolgozóknak és pedagógusoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.
A bál bevételét a közelgő bábszínház, ill. színházlátogatás támogatására fordítjuk.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT VIZSOLYBAN
2012. január 24.

"Ó mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága olaj s fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az úr áldást és életet mindenkor."

A zsoltárok könyve 133.

Az elmúlt héten Vizsoly is bekapcsolódott az országos ökumenikus imahétbe. Szerdán a Református Templomban Hornyák János görög katolikus esperes, csütörtökön a Római Katolikus Templomban Kovács Zsolt Levente református lelkész, pénteken a Görög Katolikus Templomban Árvai Zoltán római katolikus plébános hirdetett igét. Az alkalmak után szeretetvendégségre került sor, ahol a különböző felekezetű hívek beszélgethettek egymással. Nagyon áldott alkalmak voltak! Valóban egyetértésben voltak a kedves testvérek! Köszönet mindenkinek a segítségért! Várjuk a következő alkalmakat is!

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
2012. január 24.

Iskolánkban hétfőn, január 23-án ünnepeltük a Himnusz születésének napját. Volt néptánc, népdal, hangszeres zene. Elhangzottak prózai és lírai művek. A színes műsorban részt vettek az alsósok és a felsősök egyaránt. Köszönjük az ünnepi megemlékezést Olivér tanár bácsinak, a felkészülést a szereplő gyerekeknek, a felkészítést Mezei Olivérné, Tóth Éva, Sztankai Szabolcsné és Kovácsné Kerülő Kinga tanár néniknek.


Archívum: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006


Vizsolyi Idegenforgalmi és Ifjúsági Központ

Mezei Olivér készítette a biblia éve tiszteletésre, melyet a faluház
szentelésekor ajándékozott a katolikus plébánosnak, a református lelkésznek
és a polgármesternek.

 

 

© 2003 - 2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.