Archívum 2011


Archívum: 2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG A VIZSOLYI FALUHÁZBAN
2011. december 28.

December 16-án , az utolsó tanítási napon tartottuk meg ünnepi műsorunkat a Faluházban. Az óvodások szereplésével kezdődött az ünneplés. Gyertyás táncuk és a Betlehemes jelenetük nagy tetszést aratott a közönség körében. Köszönjük a felkészítők - Etelka óvónéni, Valika óvónéni és Erzsike néni - munkáját.Őket követte az iskolások irodalmi színpadának megható műsora, majd a Betlehemes játékuk. Köszönjük Medveczkyné Janka Judit, Sztankai Szabolcsné és Czentnár Ilona tanárnők fáradozását. Az iskolások után a nyíregyházi művészházaspár - Tóth Nándor és Kulcsár Katalin - hangversenyét hallgathattuk meg. Befejezésként a felnőtt énekkar örvendeztetett meg minket szebbnél szebb karácsonyi dalokkal. Köszönet mindenkinek a lelkes, odaadó munkájáért!

VIZSOLYI ADVENT 2011
2011. december 28.

Az idén is elkészült a Főtéren az adventi koszorú, amely Nyitrai Béláné Annuska és Kovács Istvánné Margó néni keze munkáját dicséri. A három egymást követő vasárnapon a történelmi egyházak képviselői - Kovács Zsolt Levente református tiszteletes, Hornyák János görög katolikus parókus, Árvai Zoltán római katolikus plébános - gyújtották meg a gyertyákat. A negyedik vasárnapon pedig községünk polgármestere Bihi Miklós lobbantotta lángra a negyedik gyertyát. Ugyanerre a vasárnapra ünnepi díszbe öltözött a fenyőfa is, amely a polgármester úr adománya. A díszeket Czentnár Ilona tanárnő készítette az ötödikes lányokkal. Helyére került a Betlehem is. Köszönet mindenkinek, aki munkájával hozzájárult ahhoz, hogy Főterünk ünnepi díszbe öltözhetett!

A VIZSOLYI ÉNEKKAR SZEREPLÉSE
2011. december 28.

Az ünnep alkalmából a vizsolyi énekkar tagjai csodaszép karácsonyi dalokkal örvendeztették meg a korláti és a vizsolyi híveket a mise után a római katolikus templomban.

VIZSOLYIAK SZEREPLÉSE HERNÁDCÉCÉN
2011. december 28.

December 9-én ünnepelték a szépkorúakat Hernádcécén. Ebből az alkalomból kapott meghívást Vizsoly apraja-nagyja. A köszöntést az óvodások kezdték. Verssel tánccal kedveskedtek az időseknek. Az iskolások egy vidám jelenetet adtak elő, amelynek címe:Kérem vissza az iskolapénzt. Medveczkyné tanárnő megható verssel köszöntötte a résztvevőket. Árvai Zoltán plébános úr együtt imádkozott az idősekkel, s meg is ajándékozta őket egy szép imádsággal. A felnőtt énekkar fergeteges népdalcsokrával éneklésre bírta a közönséget.
Virágcsokor helyett minden résztvevő egy képeslapot kapott tőlük ajándékba egy szép verssel. A szereplés után finom vacsorával vendégelt meg minket Csató István polgármester úr és Horváth László a kisebbségi önkormányzat elnöke. Szállításunkról Kurucz László falugondnok gondoskodott. Köszönjük a meghívást! Szívesen megyünk máskor is!

KARÁCSONYI ÜNNEP A RÁKÓCZI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
2011. december 28.

Az idei naptári évet december 16-án a déli harangszó után, meghitt, szeretetteljes hangulatban karácsonyi műsorral zártuk. Versekkel, karácsonyi énekekkel, betlehemes játékkal ünnepeltük a kis Jézus születését. Köszönet a gyerekeknek a sikeres szereplésért, a pedagógusoknak ( Medveczkyné Janka Judit, Sztankai Szabolcsné, Czentnár Ilona, Szendrey János, Mezei Olivér) a felkészítő, az előkészítő munkáért, a dekorációért, az ünnepi beszédért. Köszönet Juhász Lászlóné Zita óvó néninek az idei karácsonyfa adományozójának.

Köszönet a Szülői Munkaközösségnek, valamint a helyi Kisebbségi Önkormányzatnak az ajándékokért.
Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt kíván minden támogatójának a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola Tantestülete és Tanulóközössége.

ZENÉS KARÁCSONYVÁRÓ AZ ISKOLÁBAN
2011. december 14.

December 14-én Czentnár Ferenc kürtművész, zenetanár és fia Czentnár Máté (aki klasszikus gitáron tanul), zenés hangszerbemutatót tartott iskolánkban, amelyre meghívtuk a nagycsoportos óvodásainkat is. Itt a gyerekek megismerkedhettek több féle fúvós, pengetős illetve csengettyűs hangszerrel. Természetesen mindegyiken egy–egy karácsonyi dallam csendült fel. Az ismerős dalokat együtt énekelte a népes hallgatóság. A bemutató érdekessége az volt, hogy a csengettyűket ki is próbálhatták, így alkalmi zenekarok teremtettek karácsonyi hangulatot a tornateremben.

AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE
2011. december 14.

Decemberben harmadízben invitálta Homonnai Boglárka védőnő és Trombitásné Gastgéber Erika családgondozó a Faluházba a gyakorló szülőket egy kis interaktív foglalkozásra. A tájékoztató előadások meghallgatása után oldott hangulatú szituációs játékokba kapcsolódhattak be a részt vevők, melyek témája a mindennapi élethelyzetek (tanár-diák, tanár-szülő konfliktusok ) és azok megoldási lehetőségei az iskolában. A tréning a TÁMOP 3.3.2. pályázat része, melynek célja, hogy erősítse a védőnői szolgálat, a családsegítő szolgálat, az oktatási intézmények és a szülői ház kapcsolatát. A foglalkozásokon részt vett az iskola és az óvoda ifjúságvédelmi felelőse, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat vezetője. A jelen levőket szerény karácsonyi ajándékkal lepte meg a családsegítő szolgálat.

Ismét megnéztük, "Mi van a puttonyban?"
2011. december 13.

A GRUND KLUBHÁLÓZAT jóvoltából idén is kirándulhattunk a Fővárosi Nagycirkuszban. Iskolánkból 30 gyermek vett rész, akiket 3 pedagógus kísért el. Az utazás most is vonattal történt, Budapesten pedig autóbusszal, trolival és metroval közlekedtünk.
Nagyon tetszett a cirkuszi előadás; ahol egyensúlyművészek, állatidomárok (kutya és kígyó), zsonglőrök kápráztattak el bennünket. Legtöbb kisdiáknak a bohócok és az ugrókötél-csoport bemutatója tetszett a legjobban. A meglepetés vendég a CAIRO együttes volt. Örömmel töltött el bennünket az is, hogy idén is a tombola nyertesi között lehettünk.
Az előadást követően sétahajózáson vettünk részt; Budapest csodálatos építményeit és panoráműját csodáltuk meg a Dunán haladva.
Mint mindig, most is nagyon elfáradtunk, de a sok élmény kárpótol bennünket!
Köszönjük szépen a szülők utazásban nyújtott segítségéért!

IDŐSEK NAPJA
2011. november 30.

November 25-én pénteken került sor településünk szépkorú lakosainak a köszöntésére. Az ünnepi műsort az óvodások nyitották meg kedves köszöntőjükkel és vidám táncukkal. A gyerekek felkészítésében Verba Jánosné Etelka óvó néni, Bodnárné Juszkó Valéria óvó néni, és Pitlik Lászlóné Erzsike néni vették ki a részüket. Őket követték az általános iskolások egy szép szavalattal és egy humoros jelenettel, amelynek címe: Kérem vissza az iskolapénzt. A gyerekeket Medveczkyné Janka Judit tanító néni készítette fel, aki egy szívhez szóló verssel is meglepte az időseket.
A településünk egyházainak képviselői - Árvai Zoltán római katolikus plébános, Hornyák János görög katolikus esperes, Kovács Zsolt Levente református tiszteletes – együtt imádkoztak az ünnepeltekkel. Meglepetésvendégeink is voltak. Rásonysápberencsből, a Sárga rózsa Nyugdíjas klub hölgytagjai énekükkel, táncukkal és jelenetükkel szórakoztatták a közönséget. Virágcsokorral köszöntöttük a körünkben megjelent legidősebb lakót Verpecz Andrásné Matilka nénit. Ezután együtt énekelhettünk, táncolhattunk. A talpalávalót Sváb Karcsi bácsi hegedű- és Pitlik Laci bácsi harmónika kísérete biztosította. Külön köszönetet szeretnénk mondani támogatóinknak! Az ő segítségükkel tudtuk megvendégelni az időseket. Árváné Hornyák Mónika, Bártfai Józsefné Hami Pékség, Horváth László Wandex Bt. Nyitrai Béláné, Önkormányzat.
Köszönjük, hogy adományukkal támogatták rendezvényünket!

JÓTÉKONYSÁGI BÁL AZ ISKOLÁBAN
2011. november 30.

2011. november 26-án a Szülői Munkaközösség jótékonysági bált rendezett az iskola tornatermében a helyi iskolások támogatására.

A rendezvény támogatói:
Árvai Zoltán plébános
Dr. Dienes Csaba háziorvos
Nyitrai Béláné
Árváné Hornyák Mónika
Hornyák Lászlóné
Királyné Kiska Bernadett
Ivancsó Attiláné
Kovács Anita
Szegedi Imre és családja
Az iskola tantestülete
A Szülői Munkaközösség
A bál bevételét a gyermekek karácsonyi és gyermeknapi ajándékozására használják fel.
Az iskola köszönetét fejezi ki a támogatásért.

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ A TOVÁBB TANULÓ GYEREKEKNEK
2011. november 24.

November 10-én pályaválasztási kiállításon vettek részt a 7.-8. osztályos tanulók és osztályfőnökeik Miskolcon a Sportcsarnokban. Itt a megye összes középiskolája képviseltette magát és tájékoztatót tartott az érdeklődőknek. Interaktív játékokban is kipróbálhatták a különböző szakmákat a gyerekek.
Ezt követően pályaválasztással kapcsolatos előadást tartott iskolánkban 2011. november 21-én Dr. Szabó Márta kistérségi tiszti főorvos.Jelenlévők: a 7.-8. osztályos tanulók és szüleik, valamint az osztályfőnökök.
Téma: Kivé, mivé válik az ember?
A pályaválasztás nehézségei, érzelmi ráhangolás. A távlatokban való gondolkodás fontos feltétele a megfelelő pályaválasztásnak.
A tájékoztató szerves része a TÁMOP -3.3.2-8/2-2008-0089 pályázati programnak.

CSAPATÉPÍTŐ TRÉNING DEBRECENBEN
2011. november 17.

Képes beszámoló a közelmúltban Debrecenben megrendezett három napos "A fenntartói környezet érzékenyítése" címet viselő csapatépítő tréningről, amelyen az önkormányzati dolgozók mellett a családsegítő, a védőnő, szülői munkaközösség vezető, a kisebbségi önkormányzatok tagjai, faluház vezetője is részt vett.

PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE
2011. november 8.

Az őszi szünetben a vizsolyi iskola és óvoda pedagógusai 3 napos továbbképzésen vettek részt.
A tanfolyam témája: Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyerekek integrációja érdekében.A csoportos foglalkozásokon olyan konkrét tartalmi és módszertani segítséget kaptak pedagógusaink, amelyeket beépítve mindennapi munkájukba zökkenőmentesebbé tehetik a gyermek iskolába történő beilleszkedését, az iskolai tevékenységek megkezdését, a felső tagozatba való átmenet megkönnyítését.

"Szociális kerekasztal-beszélgetés" az iskolában
2011. október 25.

A vizsolyi Rákóczi Zigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2010. szeptemberétől részt vesz a TÁMOP-3.3.2-08-2008-0089 "Vizsoly Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervének megvalósítása" című pályázatban. Ennek keretében intézményünk havi rendszerességgel meghívja a helyi és a társközségek (Korlát, Hernádcéce) önkormányzati vezetőit, képviselőit, az egyházak, az egészségügy, a gyermekjóléti szolgálat, a roma önkormányzat, valamint az intézményi szülői munkaközösség választmányát "szociális kerekasztal-beszélgetésre". Juhász Jánosné az iskola igazgatója, a projekt menedzsere az október 21-én összehívott megbeszélésen megelégedéssel konstatálta, hogy a kapcsolatban álló szervezetekkel és személyekkel való együttműködés eredményesnek bizonyult. Beszélt a tavalyi és az idei tanévben megvalósított programjainkról, vállalt és teljesített kötelezettségeinkről, az eredményekről és a megkezdett munka folytatásának fontosságáról. Szó esett az iskolabővítés miatt az osztályok elhelyezéséről, a pedagógusok továbbképzéséről valamint a "fenntartói környezet érzékenyítése" címmel önkormányzati dolgozók, részére szervezett csoportos tréningről. Az önkormányzati dolgozók mellett a családsegítő, a védőnő, szülői munkaközösség vezető, a kisebbségi önkormányzatok tagjai, faluház vezetője is részt vett a csapatépítő tréningen. A célok megvalósulása a terveknek megfelelően halad ahhoz, hogy tanulóink hátránya, hiányossága a minimumra csökkenjen. Megköszönjük a jelenlévőktől kapott eddigi segítséget, bízva abban, hogy az elkezdett munkában továbbra is partnereink maradnak. A meghívott vendégek részt vettek iskolánk október 23.-ai ünnepi műsorán.

OKTÓBER 23. A RÁKÓCZI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
2011. október 25.

A megemlékezést Mezei tanár bá' ünnepi beszéddel nyitotta, melyben többek között a következőket mondta: "A faluban, ahol születtem, ismertem egy öreg bácsit, mindig csendes volt, halk szavú. Aztán kiderült róla, hogy ő is harcolt '56-ban, s a lövöldözések közepette súlyosan megsérült, majdnem meghalt. Ő mondta nekem: Olikám, a hősökről nem megemlékezni kell, hanem csak beszélni kell róluk, hogy el ne felejtődjenek. És még azt is mondta, hogy az ünneplés akkor az igazi, ha a megbocsátás is vele jár."Majd Szendrey Sára és Lakatos Ilona énekével folytatódott az ünneplés.
Ez után pillanatképeket kaptunk a felső tagozatosok előadásában ’56 felemelő egyben szomorú történelmi eseményeiről.
Akik emlékezetessé tették a műsort: Litvin Vivien, Juhász Barbara, Rózsa Anita, Lakatos Nikolett, Ónodi Elizabet, Horváth Otília, Barna Zsófia, Hornyák Fruzsina, Barna Norbert, Varga Gergő, Balogh Tamás, Ganyi Róbert, Juhász Krisztián, Kolompár Erik, Hriczu György, Vass János, Kiss István Verebélyi Roland.
A műsort szerkesztették, és a gyerekekkel betanították: Tóth Éva tanár néni és Mezei tanár néni.
Köszönjük továbbá: Szendrey tanár bácsi, Czentnár tanár néni, Sztankai tanár néni és Vaskóné Bodnár Anikó tanár néni közreműködő segítségét.
A rendezvényen a községi és a kisebbségi önkormányzat, az egyház, a gyermekvédelem, az egészségügy helyi képviselői, valamint a szülői munkaközösség és az óvodások nagycsoportja is együtt emlékezett az iskolásokkal a felidézett '56-os eseményekre.

KATOLIKUSOK ŐSZI ZARÁNDOKLATA
2011. október 24.

2011. október 8-án, Magyarok Nagyasszonya főünnepén, a vizsolyi és a környékbeli katolikusok zarándokúton vettek részt. Az 50 fős csoport első állomása Nyírcsászári volt, ahol megtekintették a Szent Pio atya tiszteletére – a világban elsőként – épített templomot. Nyírbátorban, a minoriták szépen felújított templomában Babály András plébános szeretettel fogadta a zarándokokat, és ismertette a templom történetét. Itt mutatott be ünnepi szentmiseáldozatot Árvai Zoltán plébános, a zarándoklat szervezője. A templom igazi értékei, a fából faragott díszes oltárai, így a híres Passió (Krucsay) oltár is, amelynek világörökségi elfogadtatásán most fáradoznak. A református templomhoz Nyírbátor legújabb látványosságán, a várostörténeti sétányon át vezet az út. Itt szoborcsoportok jelenítik meg a város történetének egyes részleteit, mint például Báthori György és Báthori Anna, a hírhedt Báthori Erzsébet szüleinek házasságát. A zarándokok tanúi lehettek Vid és a sárkány csatájának is. Kettőjük mondája a nyírbátori sárkánykultusz gyökere, eszerint ugyanis Vid legyőzte a környéket rettegésben tartó szörnyeteget, majd bizonyítékként kiszedte a fogait. Ezek láthatóak ma a város címerében. A református templomról és a mellette álló híres fa harangtoronyról Tárnok Ferenc Attila lelkész adott rövid ismertetőt. Bevezetett a templom kriptájába, ahol a Báthori család tagjai nyugodnak, majd egy különleges címer kiállítást mutatott meg. Az itt látható címerek Makrai Zsuzsa nyírbátori zománcművész alkotásai. A Hardi Csárdában elfogyasztott zarándok ebédet követően a csoport a Báthori Várkastélyban tett látogatást, ahol Panoptikum mutatja be a középkori Magyarország históriájában oly fontos szerepet játszott család történetét.
A zarándoklat a görög katolikusok híres búcsújáró helyén, Máriapócson ért véget. A közelmúltban nemzeti szentéllyé vált máriapócsi kegytemplom dísze a többször is könnyezett Mária-ikon, amely előtt a csoport tiszteletét tette, egyesek hálából virágcsokrot nyújtva át a Szent Szűzanyának.

Az Aradi Vértanúkra emlékezett a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola
2011. október 10.

"...szent lesz örökké, szent a sírgödör" volt a mottója október 6.-án az Aradi Vértanúkról szóló megemlékezésünknek. Iskolánk alsós és felsős tanulói együtt vettek részt az emlékműsorban, melyet Szendreyné Mázik Zsuzsanna és Szendrey János tanárok tanítottak be. Az ünnepség hangulatát a Czentnár Ilona tanár néni által válogatott zene tette méltóságteljessé.

ERDEI ISKOLA TELKIBÁNYÁN
2011. október 5.

Iskolánk 18 tanulója szeptember 19.-23. között Telkibányán részt vehetett az "Egészséges életmód" táborban a TÁMOP 6.1.2. kistérségi pályázat keretében. A kötött napi programok, előadások mellett a kísérő pedagógusok is szerveztek érdekes, játékos programokat. múzeumlátogatást, ásványkiállítás megtekintését, karkötőfűzést, ügyességi próbákat a Kalandparkban, valamint sport- és szellemi vetélkedőket. Tartalmas és élménydús hetet töltöttünk együtt, bővítve tudásunkat, ismereteinket.

Ezúton is köszönjük a lehetőséget az Abaúj-Hegyköz Kistérségnek.

Mezei Olivér és Mezei Olivérné kísérő pedagógusok

MÉZES HETEK
2011. október 5.

A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretén belül a "Mézes hetek" címet viselte. A téma választásával kapcsolatban célunk a tanulók munkára nevelése, az egészséges táplálkozás népszerűsítése, az együttműködési készség fejlesztése kooperatív munkavégzés, feladatmegoldás során.
A projekt programsora:

 • programnyitó előadás a méhek életéről, a méhészetről
  (meghívott előadó Molnár Gergely vizsolyi méhész)
 • osztályok (rajzok méhecskés jelvényének elkészítése, viselése)
 • méh-lak készítése osztályonként különféle technikákkal
 • méhvizsgáló laboratórium
 • "virág- és mézgyűjtő" verseny
 • méhlegelő festése
 • filmvetítés: Mézengúzok
 • mézes receptek gyűjtése, receptkönyv készítése
 • mézes puszedli sütése
 • versírás a méhekről
 • mézismertető, mézkóstoló (Molnár Gergely méhész felajánlásával, tájékoztatójával)
 • TOTÓ
 • akadályverseny az alsósoknak "mézes" feladatokkal
 • ajándéktárgyak készítése a témával kapcsolatban
 • projektzárás, értékelés, jutalmazás

A három hetet átölelő program felelőse, koordinátora Barna Margit tanárnő volt, akinek köszönjük a sokoldalú eseménysorozatot.

TANÉVNYITÓ AZ ISKOLÁBAN
2011. október 5.

Szeptember elsejétől újra élet zengi be az iskolákat, így a miénket is. Az évnyitót reggel nyolc órától tartottuk a tornateremben. A 2011/12-es tanévben 160 fő iskolánk tanulólétszáma. Az első osztályba 20 fő iratkozott be, ebből Korlátról hatan, Hernádcécéről egy, és Vizsolyból 17 kisdiák. Tanító nénijük Medveczkyné Janka Judit lett. A műsorban – melyet az elsősök tanító nénije koordinált - 18 tanuló vett részt. Ők a nyári szünet utolsó heteit áldozták erre. Gratulálunk szereplésükhöz. Külön köszönet a szülők felé, akik szép számban kísérték el csemetéiket az iskolába ezen a napon. Az új tanév teendőit Juhász Jánosné igazgatónő ismertette a tanulókkal.
A tankönyveket és a füzeteket az első tanítási napon kapták meg a tanulók.

Augusztus 20-i ünnepség
2011. október 5.

Augusztus 20-án Vizsolyban is megemlékeztünk az új kenyérről valamint az államalapításról. A Himnusz eléneklése után Tóth Éva a Faluház vezetője köszöntötte a résztvevőket és mondott ünnepi beszédet. Különleges nap volt ez. A képviselőtestület döntése alapján Tóth Ilona ápolónőt 40 évi áldozatkész és odaadó munkájáért díszpolgári címben részesítették. A kitüntetést Bihi Miklós polgármester úr adta át. A nyugdíjasok nevében Firkó Józsefné mondott köszönetet Ilonka néninek. Nyitrai Barbara és Berencsi Eszter szavalata után a történelmi egyházak képviselői – Sohajdáné Samu Zsuzsanna református tiszteletes asszony, Hornyák János görög katolikus esperes és Árvai Zoltán római katolikus plébános – megszentelték, megáldották az új kenyeret. A Faluház munkatársai pedig megkínálták az ünneplőket. Ezt követte az ünnepi műsor, melyben egy néptánccsoport lépett fel. Ők Ukrajnából érkeztek és fergeteges táncokat mutattak be. Majd a község felnőtt énekkara népdalcsokorral szórakoztatta a közönséget. Polgármester úr a program után vendégül látta az énekkar tagjait. Köszönjük! Jó volt együtt ünnepelni!

A VIZSOLYI ÉNEKKAR VENDÉGSZEREPLÉSE
2011. október 5.

Augusztus 13-án tartották Göncruszkán a Falunapot, amelyre a vizsolyi énekkart is meghívták. Örömmel tettünk eleget a kérésnek.
Népdalcsokorral szórakoztattuk a közönséget. A szereplés után gazdagon megvendégeltek a házigazdák. Köszönjük szépen!
Az uzsonna után mi is megtekintettük a további műsorokat. Jó volt együtt tölteni a délutánt!

VIZSOLYI ISKOLÁSOK AZ ORSZÁGOS GRUNDTALÁLKOZÓN
2011. augusztus 19.

Csillebérc adott otthont a II. Országos Grundtalálkozónak, ahol 70 abaúji gyermek vett részt, 2011. 08. 10-14-ig. Az utazás most is vonattal történt, de élmény volta metrózás is. A táborban sűrű, de rendkívül színes programok vártak bennünket. A bemutatkozó műsort követően (melyben a 7 kísérő tanárunk is szerepelt) a rendőrség bemutatója következett, az első estét pedig disco zárta. A következő napokban sportversenyek, kínai mester játék, bátorságpróba, nyomkereső játék, számháború, vetélkedő színesítették a napjainkat. De túrát tettünk a jánoshegyi kilátóhoz is, ahonnan gyönyörködhettünk fővárosunk panorámájában. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Csillebérc területén működő játszóházba is ellátogathattunk minden nap, ahol korlátlanul használhattuk a gokartot, trambulint, ugrálóvárat. Sok ú barátot, ismerőst is szereztünk. Fáradtan, de élményekkel teli érkeztünk haza; és reméljük, hogy a következő találkozón nagyobb létszámban képviseljük iskolánkat.

"VIZSOLY A BIBLIA BÖLCSŐJE" PROGRAMSOROZAT
2011. június 21.

VIZSOLY A BIBLIA BÖLCSŐJE PROGRAMSOROZAT
2011. július 28 -31.

PROGRAMOK»

Képek a rendezvényről/a képekre kattinva a galéria megtekinthetők!

július 28.
július 29.
július 30.
július 31.

Polgár Ferenc r.k. plébános ezüstmiséje
2011. július 20.

Polgári Ferenc r. k. plébános július 17-én tartotta ezüstmiséjét Vizsolyban, ahol hat évet szolgált. Ez alkalommal a vizsolyi és korláti egyházközségeinek hívei bensőséges, meleg ünneplésben részesítették. Majd az énekkar köszöntötte. Az ezüstmise után minden híve részesült a jubiláns áldásában. Ennek végeztével a plébánián látta vendégül az énekkar.
Életútja: Polgári Ferenc: Született: Ináncs 1953.01.13.; pappá szentelték: 1986.06.21.; Életút: 1986-87. Sátoraljaújhely I., káplán; 1987-88. Sárospatak, káplán; 1988-89. Sátoraljaújhely, káplán; 1989-91. Füzér, plébános; 1991-2001. Hernádvécse, plébános; 2001-2007. Vizsoly, plébános; 2007. 08. 01. - Boldogkőváralja, plébános Címek: 2001- c. esperes.
További szolgálatára és életére az Úr áldását kérjük!

ELHUNYT: Czifrák András
2011. július 11.

Megrendüléssel vettünk tudomást arról, hogy Czifrák András a Mi újság szerkesztője tragikus hirtelenséggel elhunyt.
A temetés 2011. július 16. (Szombat) 15:00 Hejcén a portáján lesz.
Cím: (3892 Hejce, Kossuth u. 7. Telefon: 36 (46) 306005 )
Magdi néni - Bandi édesanyja - kérése, hogy a temetésre érkezők koszorút ne hozzanak, csak egy szál virágot!
Búcsúzunk tőle. Nyugodjék békében!
Czifrák András: A kör megbonthatatlan
/Will The Circle Be Unbroken A. P. Carter- A. Cifrák /
Némán álltam ablakomban,
Hideg esős reggelen,
Napra várva azt kívántam,
Barátaim, hogy jöjjetek

Tudd a kör megbonthatatlan,
És a körben mind egyek vagyunk,
Hosszú láncban egy-egy láncszem,
Úgy mi mind összetartozunk.

Szétszóródva itt a földön,
Megyünk mind vélt célok felé,
Bánatod van, oszd meg vélünk,
Csak így lehet örömünk tiéd.

Testem por lesz, lent a földben,
Egy napon ha elmegyek,
Ám a lelkem Jóbarátok,
Mindig itt lesz köztetek

Tudd a kör megbonthatatlan,
És a körben mind egyek vagyunk,
Hosszú láncban egy-egy láncszem,
Úgy mi mind összetartozunk.

Családtalálkozó Mezőkövesden
2011. július 11.

"Jézus Szent Szíve, adj békét családjainkban!" – ezzel a mottóval várták július 2-án délután az Egri Főegyházmegye Családtalálkozójára érkező több mint 600 regisztrált résztvevőt a mezőkövesdi Jézus Szíve plébánián, ahol Vizsoly is képviseltette magát a környező településekkel (Göncruszka, Vilmány, Hejce, Korlát) együtt.A helyszín aktualitását pedig az adta, hogy Jézus Szíve búcsúünnepének elő napján került sor a rendezvényre, és a záró szentmise egyben már az ünnep elő esti szentmiséje is volt.A program első részében a mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola diákjai mutatták be a családi élet különböző oldalait többek között Mark Twain, és Janikovszky Éva írásai alapján. Az uzsonnát követően a gyermekek számára kézműves foglalkozást tartottak, a felnőttek pedig Bábel Balázs Kalocsa - kecskeméti érsek előadását hallgatták meg, aki biblikus és teológiai alapoktól indulva mutatta be a keresztény családi élet főbb jellemzőit.A Jézus Szíve litániát követően került sor a záró szentmisére, amelyet Ternyák Csaba érsek mutatott be. Szentbeszédében kiemelte, hogy a valódi szeretetet Istentől tanulhatjuk, mert Isten maga a szeretet.Éljük tudatosan a szeretetet, erősödjünk meg a hűségben – zárta gondolatait a Főpásztor.A vizsolyi csoport a találkozó előtt megtekintette a Matyó Múzeumot és a Szent László Templomot is.

KIKÖSZÖNŐ ISTENTISZTELET
2011. június 30.


Június 19-én 11 évi szolgálat után elköszönt a vizsolyi gyülekezettől a Sipos - Vizaknai lelkészházaspár. Munkájukat ezután Alsógödön folytatják tovább. A búcsúzkodást a gyerekek kezdték, majd Bojtor István és Viktor István nyugalmazott tiszteletes urak folytatták. Bihi Miklós polgármester is megköszönte az évtizedes munkájukat. A gyülekezet nevében Schwancer Pál köszönt el, aki jelenleg a megbízott presbiter. A község énekkara zárta az elköszönést. Nagyon szomorúak vagyunk. Kívánjuk az új szolgálati helyükön is az Úr áldását életükre, családjukra, tevékenységükre. Egy ősi ír áldással köszönünk el. " Az Úr vezessen végig az úton akármerre sodor is a sors, mert ha Őbenne bízva bízunk, nagy örömmel majd találkozunk." A viszontlátás reményében: Áldás békesség!
Jelenleg Göncruszkáról helyettesítenek: Sohajda Levente valamint a felesége Zsuzsanna.

50 éves osztálytalálkozó
2011. június 30.A Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában 50 éves osztálytalálkozót tartottak az 1960/61 -ben végzettek.

Júniusi Gyereknap Csillebércen
2011. június 14.

A Grund Klubhálózat soron következő rendezvényére június 11.-én szombaton került sor Csillebércen. Iskolánkból is odautazott 9 tanuló 2 nevelő kíséretében. A program önköltséges volt, de a 3500 Ft tartalmazta az utazások, szállás, étkezések és a belépőjegy árát is. A pénteki érkezést követően elfoglaltuk a szállást, és megismerkedtünk a táborral. Már ekkor lehetőségünk nyílt kipróbálni néhány ugrálóvárat, trambulint, gokartot. Szombaton aztán igazi kavalkád várt bennünket! A 9 ugrálóvár, trambulinok mellett, lovagolhattunk, gokartozhattunk. Szebbnél szebb ajándékok készülhettek a kézművesek utcájában pl. gyöngyözéssel, peddignád fonással. A rendőrség és a tűzoltóság érdekes bemutatóval készült. A játékudvarban malmozhattunk, ötödölőzhettünk, tekézhettünk. De mindennél nagyobb élményt jelentett élőben látni-hallani, fotót készíteni, autógramot kérni Zolától, Kefírtől, Tóth Verától, Carameltől; de tapsolhattunk a Cairo,és a Mender Rock együtteseknek, Dred & Dorisnak is. Fáradtan, de élményekkel telve tértünk haza; hiszen a sok színes program mellett új barátságok is születtek.

Tiszaújvárosi könyvtárosok látogatása
2011. június 13.


Május 28-án Tiszaújvárosból
érkeztek hozzánk könyvtáros vendégek. Megtekintették Faluházunkat, szerény kis könyvtárunkat. Beszélgettünk, tapasztalatot cseréltünk. Reméljük jó szívvel gondolnak ránk!

KISTÉRSÉGI MAJÁLIS
2011. június 12.

Május 28-án került sor az Abaúji Kistérségi majálisra, Baskón. Településünk is bemutatkozott egy sátorral. A Molnár Méhészet mézeit kóstolhatták meg az ínyencek. Mezei Olivér csipkézett tojásait és üveggravírozásait tekinthették meg az érdeklődők. Trombitás Géza fafaragó is elhozta szemet gyönyörködtető alkotásait. Természetesen a Bibliánkat sem felejtettük otthon. Az amatőr művészeti gálán felnőtt énekkarunk is részt vett, öregbítve ezzel is településünk hírét. Reméljük jövőre mi is helyet adhatunk ennek a rendezvénynek!

HRICZU MAGDOLNA 90 ÉVES
2011. június 2.

Az idén már másodszor köszönthettünk 90 esztendős lakost községünkben. Hriczu Magdolna Margit május 22-én töltötte be 90. életévét. Ebből az alkalomból Orbán Viktor miniszterelnök úr oklevéllel ajándékozta meg, melyet Bihi Miklós polgármester úr adott át egy gyönyörű virágcsokor kíséretében. Hogy az ünnep felejthetetlenebb legyen, ahhoz a település felnőtt énekkara is hozzájárult. Szép népdalokkal köszöntötték az ünnepeltet. Köszönjük a családtagoknak a szíves vendéglátást! Magduska néninek pedig erőt, egészséget és további számos, szép esztendőt kívánunk családja körében!

KÁROLYI GÁSPÁR NAPOK
2011. június 2.

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg a Károlyi Gáspár Napokat, melyet ebben az évben az önkormányzat és a két helyi református gyülekezet közös szervezésében május 14-15 között Nagykárolyban tartottak meg. A hagyományőrző alkalmon évről évre a bibliafordító munkássága előtt tisztelegnek, Károlyi Gáspár szülővárosának történelmében ez volt az ötödik ilyen találkozó. A 2001-ben elindult megemlékezést egyébként Göncön és Nagykárolyban felváltva tartják, minden ötödik esztendőben pedig Vizsolyba hívják a vendégeket, ahol a lefordított Szent Biblia egyik eredeti kötete is megtalálható.
A kétnapos rendezvény megnyitójára május 14-én, szombaton a nagykárolyi református templomban került sor, ahol többen is köszöntötték a vendégeket. Tukacs József, a Nagykároly-belvárosi Egyházközség lelkipásztora azt mondta, "a Károlyi Gáspárra való emlékezés során a magyar igét ünnepeljük, a kapcsolat pedig úgy jöhet igazán létre, ha a lelkünk ráhangolódik arra az isteni üzenetre, amelyet a város szülötte magyarul tolmácsolt.” Tolnay István Nagykároly-kertvárosi református lelkész arról szólt, hogy „Isten igéje most is oly biztosan szól hozzánk, mint amikor Károlyi azt lefordította, és a magyar nemzet kezébe adta." A lelkipásztor büszkeségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy így, több száz év elteltével a magyar nyelv most is olyan erős és élő, mint amilyen az volt a bibliafordító korában.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület képviseletében Nagy Sándor esperes, és Varga Attila főgondnok köszöntötték az egybegyűlteket. Az esperes szerint az ünnepség fő jelentősége, hogy Károlyin keresztül a magyar nyelv által használt legszentebb dolog került a kezünkbe, éppen ezért „a kétévente sorra kerülő ünnepség mindig szent marad és nekünk, reformátusoknak is erre kell törekednünk.” Varga Attila azt hangsúlyozta, hogy "a bibliafordítás szellemi, lelki és erkölcsi tekintetben is komoly alapokra helyezte a magyar kultúrát." "Károlyi Gáspárnak méltó tisztesség adassék" – elevenítette fel Csomós József püspök a rendezvényről szóló megállapodás aláírásának kulcsmondatát, mely elmondása szerint „minden évnek a súlyát, a következő évnek pedig a feladatát határozza meg.” A szombati nap zárásaként Tóth Máthé-Miklós Én, Károlyi Gáspár című monodrámáját tekinthették meg a résztvevők Kóti Árpád, a Debreceni Csokonai Színház művészének előadásában.
A vasárnap délelőtti istentiszteleten Csomós József tiszáninneni püspök hirdette Isten igéjét, melyben a társadalmi válság évről évre mélyülő, visszafordíthatatlan problémáiról, valamint az Isten iránti hűség fontosságáról is szólt. "Krisztus a jövő – együtt követjük Őt!" – mondta Csomós József a későbbiekben, aki a Magyar Református Egyház létrejöttének második évfordulójához közeledve kiemelte az esemény legfontosabb üzenetét. Csomós József arról is beszélt, hogy a XI. Károlyi Gáspár Napok fontossága és jelentősége 2009. május 22. fényében hangsúlyosabb szerepet kap; majd felhívta a figyelmet arra, hogy „református nemzeti ünnepünk közeledtével minél többen lépjük át a határt, hiszen az egységet csakis a kapcsolatok ápolásával lehet megélni!”
Az istentisztelet zárásaként a Nagykároly-belvárosi Károlyi Gáspár kórus, a gönci vegyeskar, a Nagykároly-kertvárosi Pro Ecclesia kórus, valamint a vizsolyi kórus énekszolgálata következett, majd a kétnapos rendezvény a református templom bejáratánál található Károlyi-szobor koszorúzásával zárult.
Köszönjük minden kedves vendéglátónknak a vendégszeretetét, amivel körülvettek minket a két napon! Szeretettel várjuk őket mi is községünkbe!

EGYHÁZI HIRDETÉS
2011. május 31.

A Vizsolyi Római Katolikus Egyházközség szeretettel vár pénzadományokat, amelyeket templomának és plébánia épületének felújítási munkálataira kíván fordítani.
Pénzadományát az egyházközség bankszámlájára utalhatja át, de átadhatja készpénzben is a plébánián vagy a templom sekrestyéjében.
Egyházközségünk banki megnevezése: Római Katolikus Egyház Vizsoly.
Egyházközségünk bankszámla száma: 11734176-20005519.
Nagylelkű adományaikat hálás szívvel fogadjuk!
Támogatóinkért minden hónapban felajánlunk egy szentmisét!

"KIHÍVÁS A GRUNDON" SZALASZEND
2011. május 9.

A Grund Klubhálózat abaúji szervezete "Kihívás a Grundon" címmel játékos sportvetélkedőt szervezett Szalaszenden 2011. május 6-án. A rendezvényen, melynek rendezési jogát az abaúji grundosok nyerték el 2010 nyarán Csillebércen, 9 iskola képviseltette magát. Iskolánk is részt vett egy 13 fős csapattal A programban foci, floorball, sorversenyek, szellemi vetélkedő, tanár-diák meccs szerepelt. A versenyszámok közötti időszakban a gyerekeknek lehetőségük nyílt új barátságok kötésére is. A programot a MENDER rock együttes koncertje zárta. Fáradtan, de élményekkel teli érkeztek haza a hosszú nap végén.
Köszönetet az Önkormányzatnak az utazásban nyújtott segítségért!

MAJÁLIS VIZSOLYBAN
2011. május 7.

Május elsején majálist tartottunk a Főtéren. Délután 2 órakor kezdődött a program a felnőtt énekkar műsorával. Szekérrel vonultak végig a falun, hogy így csalogassák az embereket. Köszönet Krajczár Péternek a lovasfogatért.A műsorban részt vettek az iskola furulyásai és énekkara, Sztankai Szabolcsné vezetésével. Mivel erre a napra esett az anyák napja is, így az édesanyákat, nagymamákat is köszöntötték.Majd az iskola néptáncosai következtek. Felkészítőjük Horváth Csaba és Kubik Tünde voltak. Bihi Miklós polgármester úr is üdvözölte az ünneplőket. Bodnár Adrienn, iskolánk egykori diákja operettekkel szórakoztatta a közönséget. Berencsi Eszter szavalatával az édesanyákat köszöntötte. Majd a Nyitrai lányok - Zsófi és Barbara - mulattatták a jelenlévőket dalaikkal.Tovább is szórakoztunk volna, de az időjárás közbeszólt. Így is jól érezhették magukat, akik kilátogattak a térre- Jól esett egy kicsit együtt lenni. Köszönjük, hogy Hornyák Lászlóné Margó néni és Árváné Hornyák Mónika adományaikkal támogatták a rendezvényt!

SZÍNHÁZ LÁTOGATÁS
2011. április 11.

Iskolánk tanulói április 5-én a Miskolci Nemzeti Színházban jártak, ahol megtekinthették a Hotel Mentol című zenés darabot. Ez az előadás jutalom volt mindazoknak, akik az iskolai műsorokban rendszeresen közreműködnek. A színház előtt még egy meglepetés is várta a gyerekeket. A McDonalds-ban elfogyaszthattak egy Happy Mill menüt. Ezt követően a Plazában is sétálhattak egyet. Mind ez, mind pedig a színházi élmény felejthetetlenné tette számukra ezt a napot. A költségeket az iskola alapítványa állta.
Köszönjük szépen!

Varga Tamás bűvész az iskolában
2011. március 28.


Március 16-án Varga Tamás bűvész
látogatott el iskolánkba. Érdekes mutatványokkal kápráztatta el a gyerekeket. Nemcsak ő varázsolt, hanem a tanulókat is bevonta a trükkjeibe. Ettől aztán még izgalmasabb lett az előadás. Mindenki nagyon jól szórakozott a produkción!

MÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉG
2011. március 24.

Egyik legnagyobb nemzeti ünnepünkről, március 15-ről emlékeztünk meg a Faluházban. Az ünnepi műsort az iskola irodalmi színpadának diákjai adták. Felkészítő tanáraik Mezei Olivérné és Sztankai Szabolcsné voltak. Köszönet a munkájukért! Ezt követte Bihi Miklós polgármester úr ünnepi beszéde. Majd a felnőtt énekkar énekelt Kossuth-nótákat és katonadalokat. A megemlékezés koszorúzással ért véget, a Magyar Szabadság Hőseinek Emlékoszlopánál

NŐNAP A FALUHÁZBAN
2011. március 24.

Március 8-án a Nemzetközi Nőnapon Vizsolyban is köszöntöttük a hölgyeket. Az ünneplésre a Faluházban került sor. Az iskola fiútanulói kedveskedtek versekkel, idézetekkel a jelenlévőknek. Felkészítő tanáruk Medveczkyné Janka Judit volt. Köszönet a munkájáért! Majd Bihi Miklós polgármester úr foglalta össze néhány szóban a Nőnap történetét, jelentőségét. Végül a felnőtt énekkar kedveskedett népdalokkal a szebbik nem tagjainak. Ajándékként egy szál virágot vehettek át a jelenlévők a polgármester úrtól és Asztalos Péter képviselő úrtól.

FARSANG
2011. március 16.

Idén március 5-én tartottuk a farsangot, amit az alsósok néptánca és a felsősök keringője nyitott meg.
A színes, maskarás felvonulást játékos családi feladatok követték.
Az eredményhirdetés után a tombolahúzás következett, majd végezetül kis tánccal zártunk az álarcos bált.
Köszönet minden támogatónknak, a szülőknek, a felkészítő pedagógusoknak és a gyerekeknek.

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS
2011. február 7

Február 2-án ünnepelte községünk legidősebb lakója, özv.Vaskó Ferencné a 90. születésnapját. Ebből az alkalomból Orbán Viktor miniszterelnök úr emléklapot küldött Annuska néninek, melyet Bihi Miklós polgármester úr adott át, csodaszép virágcsokor kiséretében. Hogy ez a nap még emlékezetesebb legyen, a község férfikórusa népdalokkal köszöntötte az ünnepeltet. Ezúton is szeretnénk Annuska néninek erőt, egészséget, s még további számos , szép esztendőt kívánni szerettei körében. Köszönjük a szíves vendéglátást! Reméljük jövőre is így köszönthetjük majd ismét! Isten éltesse sokáig!

VIZSOLYI SIKER A GRUNDON!
2011. február 4

2011. január 28-án a hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc általános Iskola adott otthont a Grund Klubhálózat soron következő rendezvényének, mely egy táncverseny volt. A versenyre előzetes nevezés alapján lehetett jelentkezni két korosztályban; és a "Cairo" együttes számainak egyikére kellett önállóan összeállított koreográfia alapján táncolni. Iskolánkat 4fő 8. osztályos lány-Tóth Dalma, Nyitrai Eszter, Krajczár Petra és Nyitrai Barbara-képviselte. A zsűri őket ítélte a legjobbnak; a 2. helyet a szemerei, a 3.-at a hernádvécsei táncosok szerezték meg. Az együttes mozgás és a változatos elemek mellett pozitívumként emelte ki a zsűri az egységes, szolid megjelenést is. Mindezen felül Nyitrai Esztert tv felvételen történő szereplésre is felkérte a "Cairo" együttes! Gratulálunk a lányoknak és a felkészítőjüknek!

ÚJRA INDULT A VASÚTI KÖZLEKEDÉS HIDASNÉMETI-ABAÚJSZÁNTÓ VASÚTVONALON
2011. január 5.


December 12-én újra indult a vasúti közlekedés a Hidasnémeti-Abaújszántó vasútvonalon. A Korlát-Vizsoly-i állomáson népes kis csapat fogadta a feldíszített szerelvényt. A postások átadták a polgármestereknek a képeslapokat, mivel ez a vonat régen postavonatként is funkcionált. Minden állomáson megkoszorúzták.

Vizsolyi Idegenforgalmi és Ifjúsági Központ

Mezei Olivér készítette a biblia éve tiszteletésre, melyet a faluház
szentelésekor ajándékozott a katolikus plébánosnak, a református lelkésznek
és a polgármesternek.

 

 

© 2003 - 2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.