Archívum - HÍREK 2019
ISKOLA KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSA
2019.december 09.

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.” Böjte Csaba

Köszönetnyilvánítás
Iskolánk nevelőtestülete, és szülői munkaközössége úgy döntött, hogy 2019 őszén – a régmúlt hagyományait felelevenítve – jótékonysági bált rendez.
A jótékonyság fókuszában a létrehozandó Vizsoly Iskolás Gyermekeiért Alapítvány lehetőségeinek kiszélesítése volt. Az alapítvány feladatai között a tehetséges tanulóink felkarolását, bizonyos tanulói hátrányok kompenzálását, kulturális rendezvényre való eljutás megsegítését, a 2013-ban alapított „Akarat-Pillér” ösztöndíjprogramunk tovább folyatatását tűzi ki célul.
Olyan jó volt a Bál szervezőinek csoportjához tartozni, hiszen érezni lehetett az abaúji emberek megszólíthatóságát, tenni akarását, jótékony lelkét! Támogató partnerségre kértünk sokakat, és sokak lettek azzá! Azt éreztük, hogy eggyé váltunk a helyi emberek iránti elköteleződésben! S ez az érzés minket megerősít, bátorít! Azt jelenti, nem vagyunk egyedül, többen többre vagyunk képesek! Arra buzdít, hogy mernünk kell egymásra építeni, egymásra támaszkodni!
Lélekből fakadt az indíttatás, és lélekből lelkesen a támogatás!
A Bál megszervezésével kapcsolatban Mi kértünk segítséget, de iskolánk a jövőben nemcsak kérni, hanem adni is szeretne partnereinek!
Az iskolánk tanulóinak, az ő szüleiknek, és minden iskolánkban szolgáló kollégámnak a nevében köszönöm meg a sok támogatást, melynek eredményeként a Vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola Intézményi Tanácsa az alapítványt létrehozhatja!
Vizsoly, 2019. december 4.
Hálás szívvel

Asztalos Péter
igazgató

Támogató partnereink*pdf

NOVEMBERBEN TÖRTÉNT AZ ISKOLÁBAN
2019. december 03.

Az őszi szünet után a színjátszó szakkörösök jóvoltából színházi élményben részesülhettünk; „A csillagszemű juhász” című mesejátékot tekinthettük meg.

EGÉSZSÉGHÉT
Hagyomány már, hogy novemberben egy hét az egészséges életmódról szól. Idén sem volt ez másképp, számos érdekes program és feladat tevékenységével mélyülhettek el tanulóink a témakörben. A szervezők figyelembe vették az életkori sajátosságokat, ezért eltérő programokat kínáltunk az alsó és felső tagozatban.

Előbbiben zöldség- és gyümölcsszobrászat, gyümölcskóstolás, sportos-játékos tevékenységek, zumba, plakátkészítés volt; a felső tagozatosok egészségvirágot készítettek, gyógynövényekkel ismerkedtek és gyógyteát főztek; valamint előadáson, kötetlen beszélgetésen vettek részt a védőnővel, az orvosi rendelő munkatársával.
Hamarosan dönteniük kell nyolcadikosainknak, hogy hol folytatják tanulmányaikat. Ehhez novemberben többféle segítséget is kaptak: egykori diákok tartottak beszámolót jelenlegi iskolájukról, külsős szakemberek előadásain vehettek részt, illetve ellátogattak (a hetedik osztályosokkal) Miskolcra, a Pályaválasztási Kiállításra.
Focistáink a „Bozsik program” keretében több mérkőzésen vettek részt, ahonnan győzelmekkel tértek haza.
November utolsó szombatján a szülői munkaközösség és a tantestület karöltve ”Jótékonysági batyusbált” szervezett alapítvány létrehozása céljából. A kezdeményezést sokan támogatták különféle felajánlásokkal, melyekért köszönetünket fejezzük ki.

A programok szervezői, felkészítői voltak: Tóth Éva, Odrobináné Gatsgéber Judit, Barna Margit, Mezei András Olivérné, Mezei András Olivér, Koscsó Tiborné, Sváb Tiborné, Litvinné Tóth Piroska, valamint tantestületünk tagjai.
OKTÓBERI MEGEMLÉKEZÉSEK VIZSOLYBAN
2019. november 04..

HŐSEINKRE EMLÉKEZTÜNK (Október 23)

Októberben az iskola tornaterme kétszer is nemzetiszínű dekorációba öltözött. Hőseinkre emlékeztünk: október 7.-én az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtünk. Október 24.-én az 1956-os forradalom hőseire emlékeztünk. Mindkét alkalommal a felső tagozatos tanulók színvonalas, megható, felemelő műsorával nyerhettek tanulóink betekintést a történésekbe.
Felkészítő tanárok voltak: Tóth Éva, Szendreyné Mázik Zsuzsanna, Mezei András Olivérné, Sztankai Szabolcsné; a dekorációban és a hangosításban Mezei András Olivér és Szendrey János tanár urak segédkeztek.

HŐSEINKRE EMLÉKEZTÜNK (Október 6.)

Polgármesteri tájékoztató!
2019. október 30.
Vizsoly község 2019. október 13-án eddig soha nem látott mértékű, közel 3/4-es többségű összefogással választotta a keresztény-demokrata utat, ami egy több évtizedes baloldali politikának vetett véget a településen. Ezzel az erős felhatalmazással élve meg kívánjuk szüntetni a koncepció és értékrend nélküli önkormányzatiságot. Helyette a békés, együttműködésen alapuló, hagyományainkat éltető, intézményeinket építő erős közösség
kialakítását tűztük ki célul, mely Vizsoly közel ezer éves keresztény szellemiségéből táplálkozik.

Településünk első írásos emlékei (1215) között az Egyházas-vizsoly kifejezés szerepel, mely községünk keresztény hitének és értékrendjének történelmi tanúsága. Hisszük, hogy a napjainkban is zajló országos keresztény-demokrata megújulás mentén egy új fejlődési pályára állhatunk. Ezt az utat arra a keresztény világképre kell helyezzük, melynek római- és görög-katolikus, valamint református hitéleti és kulturális gazdagsága eddig is híressé tette községünket.

Vizsoly középkorig vissza-vezethető regionális központi szerepét kiváló természeti-földrajzi adottságainak, keresztény közösségének és kultúr-politikájának is köszönhette. Az itt élt pálos szerzetesek "ora et labora" (imádkozz és dolgozz) jelmondata már a kezdetekkor lefektette az emberhez méltó élet és gyarapodás alapköveit. Ezen messze tekintő hagyományaink mentén kívánunk összefogást teremteni a lakosság körében az egyházi intézmények szoros bevonásával egy megújuló vallásos szellemiségű, a munka és tisztességesség mentén gyarapodó erős, boldog, egymást kölcsönösen támogató, keresztény közösség érdekében.

prof. dr. Palotás András, polgármester

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYE
2019. október 15.
41-2019_hvb határozat _nemzetiségi választási eredmény Letölthető-pdf
40-2019_hvb határozat_képviselő választási eredmény Letölthető-pdf
39-2019_hvb határozat _polgármester választási eredmény Letölthető-pdf
Vizsolyi Óvoda programjai
2019. október 04.
A Vizsolyi Óvoda programjai a 2018./19-es nevelési évben (tavasztól nyár elejéig)
Tavaszköszöntő rendezvényünkkel köszöntöttük az ébredő természetet. A környék óvodái szívesen vesznek részt ezen a rendezvényünkön immár 11. alkalommal. Vidám szeretetteljes hangulatban telt a délelőtt a gyermekek is hamar összebarátkoztak egymással.
Nőnapon a fiúk kedveskedetek a lányoknak saját készítésű ajándékkal. Tovább*pdf
TANÉVNYITÓ VIZSOLYBAN 2019
2019. szeptember 25.
2019. szeptember 2.-án újra megszólalt a csengő a vizsolyi iskolában. A negyedik és nyolcadik osztályosok, valamint két ügyes elsőosztályos kislány közreműködésével vidám, iskolára hangoló műsor részesei lehettünk. Majd az igazgatói köszöntő következett; részletes tájékoztatást kaphatott minden jelenlévő a tanév rendjét illetően. Az ünnepségen nem maradhatott el az első osztályosok ünnepélyes köszöntése sem, mely már hagyomány iskolánkban.
Mindenkinek eredményes, tartalmas tanévet kívánunk!
A műsor felkészítő pedagógusa Vaskóné Bodnár Anikó volt.
MEGHÍVÓ ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPÉRE 2019. AUGUSZTUS 20.
2019. augusztus 15.
A képekre kattintva a meghívó nagyobban is olvasható!
Tanévzárás az általános iskolában
2019. június 25.
Az idei tanévzáró ünnepség sokszínűre sikeredett. A negyedik osztályosok vidám műsorát a néptáncos tanulók fergeteges előadása követte. Ezután Asztalos Péter igazgató úr értékelte a tanévet; jutalomkönyveket adott át jeles, példamutató magatartásért kitűnő tanulmányi eredményért, közösségi munkáért, példamutató magatartásért. Kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulóinkat a Református egyház Könyvesházban levásárolható vásárlási utalvánnyal jutalmazta. Az idei tanév Király Ferenc díját Hriczu Kinga 4. osztályos tanulónak, és Ág József tanár úrnak ítélte a tantestület. Az ünnepség végén Medveczkyné Janka Judit tanító nénitől köszöntünk el, mivel pályafutása során az utolsó teljes tanévet zárta.
Gratulálunk a hosszú, tartalmas életpályához!
Mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk!
Elballagtak nyolcadikosaink
2019. június 15.
Június 15.-én délelőtt 10 órakor 12 vizsolyi diák számára utoljára szólalt meg az általános iskola csengője. Szendreyné Mázik Zsuzsanna kísérte őket a csodálatosan feldíszített iskolán keresztül a torneterembe; ahol meghitt ünnepség keretén belül köszöntöttük a ballagókat.
A búcsúzó és búcsúztató diák műsorát igazgató úr köszöntője követte; melynek végén könyvjutalommal köszönte meg az iskolában végzett tevékenységet.
A tanulmányi munkáért és közösségi tevékenységért kiérdemelhető „Rákóczi díj”-at idén Fazekas Alíz és Orosz Virág kapta.
Az „Akaratpillér ösztöndíjat” Fazekas Alíznak ítélte a tantestület.
Minden kedves elballagott Nyolcadikosnak sok sikert kívánunk!
Rákóczi hét eseményei
2019. június 13.
Első nap
Sportvetélkedő
Gyereknap
FRISS ZÖLDSÉGEK A VIZSOLYI ZÖLDSÉGESNÉL
2019. május 24.
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a vizsolyi főtéren lévő
zöldségesnél friss saláta, új hagyma
,
nagy mennyiségben is olcsó áron kapható!
MÁJUSI TÖRTÉNÉSEK AZ ISKOLÁBAN
2019. június 05.

Májusban „Mézes hetek” elnevezésű projekt zajlott iskolánkban; melynek keretén belül számos érdekes program részesei lehettek tanulóink.
Május 28.-án a Hősökről emlékeztünk meg a nyolcadik osztályosok műsorával.
Áldozócsütörtöki istentiszteleten jártunk a református templomban.

GYERMEKNAP
2019. május 24.
A képre kattintva a plakát nagyobban is olvasható!
MEGHÍVÓ EFOP PROGRAMOKRA
2019. május 24.
A képre kattintva a dokumentum nagyobban is olvasható!
ÁPRILISBAN TÖRTÉNT AZ ISKOLÁBAN
2019. május 08.

Az általános iskolában az áprilisi hónap is számos programot, eseményt tartogatott.
A költészet napjáról a nyolcadik osztályos tanulók rövid műsorával emlékeztünk meg. Felkészítő tanár Mezei Andrásné volt.

Április 15.-én iskolánk tanulója, Sváb Dorottya, az Alapműveleti Matematika Verseny megyei döntőjének eredményhirdetésen vett részt, az előkelő 5. helyezést érte el! Felkészítő tanára Czuczor Tamásné tanárnő volt.
Gratulálunk, további szép sikereket kívánunk!

 

A húsvéti ünnep alkalmából az abaújvári Palánta misszió bábelőadással kedveskedett iskolánk tanulóinak. Minden tanuló egy ajándék bibliában részesült.

A tavaszi szünet előtti utolsó délutánon házi kerékpáros vetélkedő zajlott; melyen a részvevő csapatok elmélet és gyakorlati tudásukról adtak számot.
Eredmények: I.helyezés: Horváth Cintia, Ruszó Vivien, Batyi Lajos, Lakatos József II. helyezés: Horváth Krisztián, Mata Marcell, Mata Milán, Rózsa Balázs III.helyezés: Batyi Richárd, Krajczár Kevin, Liba Krisztofer, Matisz Zsolt
Az iskola legjobb bringása: a lányok között Horváth Cintai, a fiúk között Batyi Lajos
A vetélkedőt lebonyolították: Szendrey János tanár úr és Asztalos Péter igazgató úr

A VIZSOLYI ÓVODA TÉLI RENDEZVÉNYEI
2019. május 03.
A VIZSOLYI ÓVODA TÉLI RENDEZVÉNYEI 2018.12.01-2019.03.08.
Az adventi időszak mindannyiunk számára a meghittséget, a szeretetteljes készülődést jelenti. Dekorációink is tükrözik az ünnep és az évszak hangulatát, amit az óvó néni készítettek. Ebben az időszakban többet beszélgetnek az óvó nénik a szeretetről, törődésről, ajándékozásról, önzetlenségről, segítségnyújtásról. A gyermekek otthonról hozott élményeiket is szívesen mesélik. Sokat barkácsolnak, énekelnek téli, ünnepi dalokat, verseket. A csoportok közösen gyújtják meg az aulában az adventi koszorún a gyertyákat, közben énekelnek. További részletek letölthetők *pdf

Statisztikai beszámoló/ Közösségi beszélgetés
2019. április 24.
A képekre kattintva a dokumentumok nagyobban is letölthetők!
MÁRCIUSI PROGRAMOK
2019. április 10.
A márciusi hónap igazán mozgalmasra sikerült iskolánkban.
Megemlékeztünk az 1848-as Forradalomról és szabadságharcról. A felső tagozatos tanulók műsora feledhetetlen élményt nyújtott mindenkinek.
FRANKOFONIA MÁSODSZOR: Idén második alkalommal látogatott iskolánkba Raymond Lardellier és Nicolas Beaupertuis; a miskolci Alliance Francaise munkatársai. Mozgalmas, zenés foglalkozással kedveskedtek a gyerekekenek, akik szemmel láthatóan jól érezték magukat. Ezzel bekapcsolódtunk a 20. alkalommal megrendezett Frankofónia Ünnepe programsorozatba.

A Víz világnapja alkalmából látványos dekoráció készült; illetve foglalkozásokon, előadásokon, vízparti sétákon vehettek részt tanulóink.
Március 26.-án tanulóink Debrecenben vett részt egy kiránduláson. Ugyanezen a napon iskolánk bekapcsolódott a „Te szedd” akcióba; a község területén gyűjtöttük a hulladékot szelektíven.
Március 29.-én a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet Sport-és Egészségnapot szervezett iskolánkban; zenés torna, előadás, játékos vetélkedő alkotta a programot. A zenés tornát Katus Attila tartotta.
Március 30.-án néptánccsoportunk Bogdán Balázs vezetésével a Sátoraljaújhelyen megrendezett XI. Sipos György Néptáncfesztiválon vett részt; ahol produkciójukkal az előkelő kiemelt arany minősítéssel jutalmazták előadásukat.
FARSANG 2019
2019. március 14.
2019. február 28.-án tartottuk farsangi mulatságunkat. A kavalkád a nyolcadik osztályosok keringőjével kezdődött. Ezt követően került sor a jelmezesek felvonulására, mely igazán pompásra sikeredett az ötletes jelmezeknek, vidám előadásoknak köszönhetően. A mulatságot a tombolahúzás és az eredményhirdetés zárta.
Szavalóverseny az iskolában
2019. február 21.
Alsó tagozatosok
Felső tagozatosok

Február 14-én Télűző szavalóversenyt rendeztünk az alsó tagozaton. Huszonnyolc tanuló vehetett részt és mérethette meg magát. Ezt a versenyt az osztályokban megtartott selejtező előzte meg. Az osztályversenyekre minden tanuló nevezhetett. A gyerekeknek állatokról szóló verssekkel kellett készülniük. Az osztályfőnökök a versek kiválasztásában és a felkészülésben is segítették a tanulókat.
A délután izgalommal és jó hangulattal telt el.
Az értékelést a zsűri tagjai: Zsova János plébános úr, Kovács Zsolt Levente lelkész úr és Koscsó Tiborné iskolatitkár látták el.
Az értékelés évfolyamonként történt.

4. osztály:
1. helyezést ért el: Hriczu Kinga
2. helyezést ért el: Tóth Norbert
3. helyezést ért el: Gulyás Noel
3. osztály:
1. Ivancsó Gergő
2. Szegedi Hanna
3. Sváb Eszter
2. osztály:
1. Kovács Viktória
2. Batyi Liliána
3. Mata László

1. osztály
1. Molnár Lejla
2. Csató István Adrián
3. Matisz Viktória és
Horváth Roxána Rózsa

A felső tagozatosok részére január 22.-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából került megrendezésre a szavalóverseny.

Választási határozat
2019. február 07.
10/2019.(II.07.) sz. HVI Határozat Képviselő- testület 2019 évben megválasztandó tagjainak száma.További részletek*pdf
20/2019.(II.14.) sz. HVI Határozat Szavazókörök felülvizsgálata Vizsoly községben. További részletek*pdf
Decemberi programok a vizsolyi iskolában
2019. január 08.

”Szép Tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben..”

A 2018-as év utolsó hónapja számos meglepetéssel, színes programmal zárult a vizsolyi iskolában. Az adventi időszak kezdetére újra díszbe öltözött az iskola, a karácsonyi ünnepségig fokozatosan szépültek az osztálytermek, folyosók és az aula. Minden hétfőn újabb gyertya gyulladt meg az adventi koszorún egy –egy osztály hangulatos műsorával kísérve.
December 4.-én 40 tanuló ,4 pedagógus kíséretében az „Advent Budapesten”program részeseként ismerkedett Budapest nevezetességeivel, az adventi vásárral.
December 6.-án Mikulás ünnepséget tartottunk. Az alsó tagozatosok az óvodásokkal a tornateremben egy vidám műsoron vehettek részt, melynek végére a Mikulás is megérkezett. A felsős gyerekek táncos mulatságon szórakozhattak.
Herczeg Mária népi játszóház vezető december 14.-én igazi adventi hangulatot varázsolt bábelőadásával és kézműves foglalkozásával; ahol különféle termésekből készültek adventi, karácsonyi jelképek.
Karácsonyi ünnepségünket december 21.-én tartottuk. A gyönyörűen feldíszített karácsonyfa és az ünnepi pompába öltözött tornaterem hívta-várta a gyerekeket, szülőket, meghívott vendégeket.
Medveczkyné Janka Judit köszöntő szavait követően a csengettyűsök, irodalmi színpadosok, énekkarosok káprázatos műsora idézte meg karácsony szellemét. A műsor végén igazgató úr köszöntő és köszönő szavai után közösen énekeltük el a „Mennyből az angyal…” című dalt. Köszönet a programok szervezőinek, közreműködőinek!
A karácsonyi műsor felkészítő pedagógusai voltak: Medveczkyné Janka Judit, Sztankai Szabolcsné, Ág József.
Vizsolyi Óvoda 2018-19-es nevelési év őszi programjai
2019. január 07.

A nevelési évet az augusztusban történő beszoktatással kezdtük. A szülők közül csak néhányan éltek a lehetőséggel, hogy megismerjék a gyermekükkel foglalkozó pedagógusokat, dajkát, ismerkedjenek az óvodával. A beóvodázást, segítette a korláti, a hernádcécei Önkormányzatok ill. a vizsolyi kisebbségi Önkormányzat. Köszönjük szépen támogatásukat. Az év eleji szülői értekezletre meghívtuk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet egyik munkatársát,-Kulik Krisztinát hogy tájékoztassa a szülőket a fejlesztési lehetőségekről. Sajnos elenyésző volt a szülői érdeklődés. Szeptemberben a magyar népmese világnapján minden csoport fő célja volt, hogy érzékeltesse a gyermekekkel a magyarság tudat kialakítását és betekintsenek a népmese világába. Változatos formában - a süni csoport a szülők bevonásával- dolgoztak fel egy egy népmesét. Októberben a csoportok megünnepelték az állatok világnapját, közös 3D-s mozi vetítésre hívtuk meg az első osztályosokat is. Öröm volt látni újra őket, több iskolás is mondta, hogy visszajönnének az oviba. Nagy élmény volt mindenki számára. Ezt a programunkat a korláti Önkormányzat támogatta. Köszönjük szépen!
Novemberben nyílt napot tartottak a csoportok- testünk témakörben- melyen betekintést nyerhettek a szülők a csoportok életébe. Süni csoportban 13, Mici M csoportban 6, Vuk csoportban 4 szülő vett részt. A leendő elsős tanító néni is elfogadta meghívásunkat, érdeklődéssel figyelte a nagyok foglalkozását, majd szakmai tapasztalatcsere volt az óvó nénik, a vezető és közte. Csalódás volt a pedagógusoknak, hogy a nagy csoportos szülők sem voltak érdeklődőek. A csoportok nagyon színvonalas foglalkozásokat mutattak be. Gratulálok nekik!! A nagy csoportosok részt vettek Göncön az állatok világnapja alkalmából szervezett rendezvényen és az abaújszántói versmondó délelőttön. Mindenütt bátran szerepeltek óvodásaink. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet segítségével és támogatásával valósult meg az egészségnapi programunk. Betekinthettek a gyermekek egy igazi mentőautó belsejébe, ahol elmesélték nekik, hogy melyik életmentő eszköz mire való. A nagyok kérdezhettek a mentősöktől. A felnőttek részére szűrést szerveztünk. (színlátás, testzsír, vérnyomás, cukor mérésére volt lehetőség). A csoportok játékos feladatok formájában ismereteket szereztek a helyes fogápolásról, egészséges ételekről, a mozgás fontosságáról. Tartalmas délelőtt volt, végezetül ajándékcsomaggal térhettek haza óvodásaink. A csoportok több napon keresztül foglalkoztak ezzel a témával, fontos lenne az otthoni minta is. Ősszel kezdődően több pályázatban is benne van az óvoda, mely lehetőséget ad többféle kézműves foglalkozásra, körjátékok tanulására, mesedramatizálására, gyermekek fejlesztésére. Ezekre a foglalkozásokra várjuk a szülőket is. Tartalmas ősz van mögöttünk. Meglátogattuk a református templomot, megnéztük azt a helyi fólia sátrat, melyben termelik a paradicsomot, paprikát, uborkát és a helyi állattenyésztést is. Novemberben Verba Jánosné és Kaposi Beáta pedagógusok részt vettek Alsózsolcán, óvodából iskolába való átmenet megkönnyítése témában tartott előadáson. Tartalmas és tanulságos volt az elmélettel összekötött gyakorlati műhelymunka.
Ez alkalommal szeretnék köszönetet mondani Hriczu Imre Korlát polgármesterének, aki lehetőségeihez mérten maximálisan támogatta óvodánkat, rendezvényeinket. Személyisége és jó szándéka hozzásegítette óvodánkat, hogy színvonalasabb programokat szervezzünk. További sikereket kívánunk neki!
Vizsoly, 2018. november 30.

Kaposi Beáta óvodavezető


Archívum: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006


Vizsolyi Idegenforgalmi és Ifjúsági Központ

Mezei Olivér készítette a biblia éve tiszteletésre, melyet a faluház
szentelésekor ajándékozott a katolikus plébánosnak, a református lelkésznek
és a polgármesternek.

 

 

© 2003 - 2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.