Archívum 2009


Archívum: 2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006

Adventi hangverseny
2009. december 18.

December 19-én szombaton adventi hangversenyre vártuk az érdeklődőket. Tóth Nándor és felesége ,Tóthné Kulcsár Katalin nyíregyházi művész házaspár játszott pianínón és gordonkán. A művész úr saját költeményeit is elszavalta. Közreműködött a Faluház énekkara is. Gitáron kísért Sivák János a gönci Szia Klub vezetője és furulyán Árvai Zoltán plébános úr. Sajnos az érdeklődés nagyon gyér volt! A koncert után szeretet vendégségre került sor. Ez olyan jó hangulatot teremtett, hogy feledtette velünk a kudarcot , s még a közönséget is meghívtuk csatlakozzanak hozzánk és ünnepeljünk együtt! Valóban családias hangulat alakult ki. Köszönet még egyszer a fellépőknek!

Advent negyedik vasárnapja
2009. december 18.

Advent negyedik vasárnapján meggyújtottuk az utolsó gyertyát is koszorúnkon, Árvai Zoltán római katolikus plébános és Sipos-Vizaknai Gergely református tiszteletes segítségével. Verset mondott: Nyitrai Barbara és Sztankai Bettena.

A negyedik gyertyát egymásért gyújtsuk.
Érted és értem. Igazán megérdemeljük azt,
hogy főt hajtsunk egymás előtt,
hiszen a jézusi szeretet erre figyelmeztet mindannyiunkat.
Arra, hogy legyen szent minden ember számára
a mindenség ajándéka: az emberélet.
Lobbanjon egymásért, s lobogjon a negyedik gyertya
az Istengyermek-próféta megszületésének pillanatáig.
Érted, ki több voltál egy szerelemnél, aki hűséggel vigyáztál,
aki ha kellett, hát könnyet ejtettél értem.
Érted, aki miattam, s nem ellenem haragszol.
Érted, aki felneveltél, óvtál és szeretettel adtad kezembe az emberi életet.
Érted, aki a barátom vagy és felsegítesz a porból, mielőtt porrá válnék.
Érted, aki megtisztelsz bólintásoddal s figyelmeddel,
ha illendően szólok hozzád a körülöttünk zajló történésekről.
Érted, akivel együtt játszottam a szerepet életem színpadán.

Adventi himnusz

Jött el Jézus, jöjj sebesen,
Téged áhit az én lelkem,
Téged vár a földnek ágya,
Jött ó napfény, siess már.

Jézus te vagy mennynek éke,
Jöjj el drága földnek fénye,
Fényes lánggal, lobogással,
Jöjj sietve példaadással.

Nálad nélkül nincs nyugalmunk,
Szomorúan vakoskodunk,
sóhajtozunk, várva-várunk,
Jöjj, ó napfény, világunk.

Életünknek te vagy fénye,
Mindeneknek nagy reménye,
Megpihenni, lelkendezni
Veled akar a lelkünk.

Advent harmadik vasárnapja
2009. december 18.

Advent harmadik vasárnapján Sipos-Vizaknai Gergely református tiszteletes úr gyújtotta meg a harmadik gyertyát. Verset mondott Berencsi Eszter és Sztankai Bettina.

A harmadik gyertyaláng legyen a hősöké.
Gyújtsuk az igazakért, azokért, akik mindig szenvedtek és szenvedni fognak, mert volt, van és lesz bennük annyi erő,
hogy szembeszálljanak zsarnokokkal, kufárokkal, emberárulókkal. Ők tudták, tudják s tudni fogják, hogy az emberiség megmaradásának záloga a béke. Azokért, akik ártatlanul elestek, azokért, akik meghaltak harcvonalakban, égen és földön, tengeren és tenger alatt. A pionírokért, akik hegycsúcsokat, őserdőket, sivatagokat jártak és járnak be az ember boldogulása érdekében. Azokért, akik a Makro- és a Mikrokozmosz titkait kutatva szolgálták, szolgálják, s szolgálni fogják az emberi élet értelmét. Azokért, akiket máglyára vittek, mert igazat szóltak a világ emberléptékben megismerhető titkairól. A hősökért, akik a holdra érkezve és szállva rácsodálkoztak a Föld nevű kék bolygóra, s hűséggel visszatértek hozzá. Akik életüket kockáztatva kutatták a csodát, amit mi emberek nemes egyszerűséggel így hívunk: Élet. A harmadik gyertyaláng értük lobogjon. A hősökért. Az orvosért, aki kezét, hűségét adta, amikor reánk tört a fájdalom, a keserűség, és úgy hittük, hogy vége, nincs tovább. Aki újra életet adott az életnek, s az elmúlás tragédiáját értve és megértve megkönnyezte a megváltoztathatatlant. Ő értük gyújtsuk a harmadik gyertyát. A lelkészért, aki elesettségünkben is velünk volt, hitet adott, vigaszt és szeretetet, ha nagyon fájt már az emberi élet. A bátrakért, akik barikádokon estek el az ember boldogulása érdekében folytatott küzdelem során.


Szabolcska Mihály: Adventi ének
Szállj, szállj magasra, szíveink reménye
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Ragyogj elottünk fénynek oszlopával:
Szent bíztatással.
Hogy jó az Isten, ráüt a viharra,
Vidám szivárványt szo a borulatra;
Igéje napfény, az ragyog felettünk,
Mitfélne lelkünk?
Óh jó az Isten, a mi sziklavárunk,
Nem tart soká már bunben bujdosásunk.
Az ígéretnek földjére érkezünk,
Jézus az nekünk.
O lesz a váltság élet-birodalma;
Változz' örömre szívünk aggodalma.
Az elhagyottnak lesz már pártfogója,
Oltalmazója!
S lesz, lesz hitünknek diadalma, teljes,
Atyánk az Isten, irgalmas, kegyelmes,
A szeretetnek fényes napja jo fel
Idvezítonkkel!
Szállj hát magasra, szíveink reménye,
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Elsirni könnyünk' édes örömünkben,
Szeretetünkben!

A fővárosi Nagycirkuszban
2009. december 15.

Az "Abaúj Ground" regisztrált tagjaiként iskolánkból 32 példás magaviseletű és szorgalmú tanuló vehetett részt 2009. december 7-én Budapesten a Fővárosi Nagycirkusz "Mi van a puttonyban?" című ünnepi előadásán.
Az utazás különvonattal történt. Rövid séta után megérkeztünk a helyszínre. A porondon artisták, zsonglőrök fantasztikus produkcióit láthattuk. Hatalmas élmény volt a kutyusos, medvés, majmos,cicás állatmutatvány is .
Nem maradhatott el a bohócok nevettető show-műsora sem. A szünetben sztárvendégként a tinilányok egyik kedvenc énekese , Mark lépett fel.
A hazafelé úton mosolygós gyermekarcok jelezték elégedettségüket.
A kísérő tanárok Kohári Ferencné, Medveczkyné Janka Judit és Klema Anita voltak.

Köszönet az "Abaúj Ground" szervezőinek, valamint a helyi kapcsolattartónak, Kohári Ferencnének, és azon szülőnek, akik segítettek megoldani a gyermekek oda-vissza szállítását a vasútállomásra.

Mikulás az iskolában
2009. december 15.

Ebben az évben december 3-án érkezett meg hozzánk a Mikulás puttonyában sok-sok finomsággal.
Az alsó tagozatosok szokás szerint versekkel, dalokkal köszöntötték a nagy szakállút Télapót .
Miután mindenki átvette csomagját osztályonként elvonultunk és zenés-táncos mulatsággal folytatódott az ünneplés.
Köszönjük a Mikulásnak és a szponzorainak az ajándékokat.

Egészséghét az iskolában
2009. december 11.

Egészséghetet tartottunk 2009.november 16-20 között, amelynek keretében a gyerekek rengeteg érdekes programon vehettek részt. Előadások, vetélkedők, sportversenyek váltották egymást. Gyógyteák, zöldségek és gyümölcsök színes kavalkádja, kenyérkóstolás, káposztasavanyítás tette emlékezetessé ezeket a napokat.
Köszönet minden közreműködő pedagógusnak és a lelkes diákságnak.

ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA
2009. december 6.

Advent második vasárnapján Árvai Zoltán római katolikus plébános meggyújtotta a második gyertyát koszorúnkon. Berencsi Eszter és Litvin Vivien szavalatukkal színesítette az ünnepi alkalmat.

A második gyertyaláng legyen a kitaszítottaké,
akik éheznek és fáznak, s igazán nagy szükségük van vigasztalásra.
A hazátlanokért, azokért, akik még nem találták meg a békességet, mert nem adatott meg nékik sem a szabadság,
sem az irántuk érzett megbecsülés, sem a baráti ölelés, sem a tisztelet, sem az otthon. Akiknek semmi nem adatott meg.
Lobogjon megsebzett lelkükért, házukért és hazájukért.
Óvja, segítse őket ez a második, értük gyújtott gyertya, legyen az irántuk érzett tisztelet, együttérzés, segítő szándék bizonyítéka.
Legyünk irántuk legalább most, ezegyszer jóságosak, hiszen az emberi méltóság minden embert megillet.
Lobogjon értük, a háborúkat, emberszenvedéseket elviseltekért, a kitaszítottakért és a szegényekért, az ártatlanokért, akiket bőrük színe, nyelvük, kultúrájuk, vallásuk miatt üldöztek és üldöznek.

ADVENT
2009. november 29.

Advent első vasárnapjára elkészült a Főtéren az óriási adventi koszorú, melynek csinosításában Nyitrai Béláné és Kovács Istvánné segédkezett. Köszönet érte!
Mise után Sipos Vizaknai Gergely, református tiszteletes úr és Árvai Zoltán római katolikus plébános úr szolgálatukkal megáldották, illetve megszentelték a koszorút és meggyújtották az első gyertyát. Sztankai Bettina szavalatával és a hívek énekükkel tették még bensőségesebbé ezt az ünnepet.


Advent
Az első gyertyát gyújtsuk azokért, akik már nem lehetnek velünk. A bölcs szívű vénekért, az ártatlan elesettekért.
Azokért, akik úgy óvtak minket az elmúlástól, hogy maguk múltak el. Legyen övék az első gyertyaláng.
Azoké, akiknek lábnyomaiban újra kisarjadt a fű, újra születtek a fák, és minden, ami élet. Az édesanyákért, a jóságért, és gyermekeikért, akik továbbra is őrzik a szeretet hatalmát. Az emberi mulandóság felett érzett bánat idején sem szabad megfeledkeznünk róluk.


Minden advent
Minden advent kegyelem:
vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom:
Isten Úr a viharon!
Minden advent érkezés:
átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom:
gyozhetsz saját magadon!
Minden advent ítélet:
így kellene - s így élek!
Minden advent remegés:
Isten felé epedés!
Minden advent ima is:
Uram, fogadj be ma is!
Ürögdi Ferenc

Idősek Napja
2009. november 16.

Köszségünkben 2009. november 12-én csütörtökön délután 4 órától került sor a Faluházban a szépkorúak köszöntésére. Az ünneplés az óvodások műsorával kezdődött, akik tánccal, játékkal köszöntötték az időseket. Ezt követte az általános iskolások produkciója.Ők dalokkal és versekkel kedveskedtek.Köszönet érte Kaposi Beáta, Madarász Katalin óvónéniknek, valamint Sztankai Szabolcsné és Tóth Éva tanárnőknek. Majd Bihi Miklós polgármester úr üdvözölte a hatvan évüket betöltött vizsolyi lakosokat. A meghittebb ünnelés után vidámabb hangulatra váltottunk. Faluházunkban már egy éve működik a felnőtt színjátszó csoport. Az ő előadásukban tekinthettük meg a Pomócsi bácsi csúsztat című vidám jelenetet. A szereplők a következők voltak: Pomócsi: Hornyák Krisztina. Házvezetőnő:Nyitrai Béláné, Házmester: Tóth Éva, Zápolya:Molnár Zsuzsanna , Zsiga:Gombárné Zakhar Szabina ,Róza:Sztankai Szabolcsné, Doktor: Kovács Istvánné. A rendező: Király Ferencné volt. Köszönet érte mindenkinek! A színdarab után meghívott vendégünk Czentnár Ferenc művésztanár tárogatózott. A vendégek az ő közreműködésével együtt énekelhették a kedvelt népdalokat. Az este meghitt hangulatban telt el. Sokan eljöttek és jót beszélgettek azok is, akik már régen nem találkoztak egymással. Az hogy minden ilyen jól sikerüljön, nagyon sokat köszönhetünk támogatóinknak, akik süteménnyel és üdítőkkel ajándékoztak meg minket.Támogatóink a következők voltak: Árváné Hornyák Mónika, Bártfai Józsefné, Horváth László, Önkormányzat, Napköziotthonos Konyha dolgozói, Nyitrai Béláné, aki gyönyörű asztali díszeket készített. Köszönjük a képviselők, a szociális gondozók és a Faluház dolgozóinak a segítségét a vendégek kínálásában.
Reméljük mindenki sokáig fog emlékezni erre a szép délutánra!

Mátyás király és az ördög c. színdarab
2009. november 9.

2009. október 20-án a budapesti Pitypang Színpad művészeinek előadásában a Mátyás király és az ördög című darabot tekinthették meg az általános iskolások a Faluházban. Nagy élvezettel figyelték a gyerekek a darabot és hatalmas tapssal jutalmazták a színészek játékát.

Iskolai hírek: Kompetencia alapú nevelés-Projektindító nap
2009.november 4

A TÁMOP 3.1.4. nyertes pályázat projektindító napja október 22-én volt, amelyet Novákné Lapostyán Zsuzsa folyamat szaktanácsadó előadása nyitott meg.
Az előadáson résztvevők megismerkedhettek a kompetencia alapú nevelés alapjaival, lényegével és fontosságával.
Képek a rendezvényről»

Iskolai hírek: Október 23-i megemlékezés
2009.november 3

Az ünnepi megnyitót Mezezi Olivér tanár úr tartotta.
Műsort adtak a 7-8 .osztályos tanulók és az énekkar.
A felkészítő tanárok: Mezei Olivérné, Sztankay Szabolcsné, Mezei Olivér ,Szendreyné Mázik Zsuzsanna, Szendrey János.
Köszönjük a kegyeletteljes megemlékezést!

Képek a rendezvényrő

Iskolai hírek: Vizsolyi tanulók közreműködése egy guiness rekordban
2009.november 3

2009.szept. 20-án a vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola 24 tanulója Kohári Ferencné és Medveczkyné Janka Judit pedagógusok felügyeletével Budapesten részt vett egy guiness rekordkísérletben az Abaúj Grund Klubhálózat szervezésében.
A program neve: "Rajzold át a világot, tedd színesebbé az aszfaltot!"
Az Andrássy úton 20 percig kellett rajzolni. 5 300 gyerek kapcsolódott be az izgalmas feladatba . Mindenki kapott ajándékba egy sapkát, ezt viselni kellett. Az utazás különvonattal történt,mely ingyenes volt. A részvételért a Grund Klubhálózat egy 10.000.-Ft értékű sportszervásárlási utalványt ajándékozott az iskolának. A rekordkísérlet után az állatkertben látogattak el, amely szintén ingyenes volt valamint megnézték a Hősök terét is. A rekordkísérlet sikerrel zárult, melyhez gratulálunk minden résztvevőnek.

Klema Anita tanítónő verseiről
2009.október 30

Klema Anita a vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola tanítónője. Évek óta tanítja a legkisebbeket a betűvetésre. Gyerekkorától szereti a verseket. Gyakori szereplője az iskolai ünnepeknek. Ha teheti, baráti összejöveteleken is meglepi az aktuális ünnepelt kollégáit egy szép, általa kiválasztott költeménnyel. De nem csak mások műveit olvassa. Közel húsz éve maga is próbálkozik a versírással. Költeményein sokat alakítgat, amíg elnyerik végleges formájukat. Új lehetőségként internetes portálokon is véleményt cserél, tanácsokat kér és fogad el, a költészetben jártasabb virtuális barátaitól. ( dokk.hu, poet.hu) Verseivel részt vett a II. Győri Internet Vers Fesztiválon.
Hallatja hangját a Héttorony című internetes magazinban is. Saját honlapja van (http://anitaklema.mindenkilapja.hu/ ), melynek mottója:
" Nem az a fontos mi mindent teszünk, hanem ,hogy tetteinkben mennyi a szeretet."
/ Teréz anya
/ E két gyönyörű verse nyomtatásban is megjelent a Holnap Antológia legutóbbi számában.»
Gratulálunk!

Október 6-ika, a magyar nemzet gyásznapja
2009. október 12.

"Október 6. a magyar nemzet gyásznapja. A 13 tábornok Aradon, és Batthyány Lajos Pesten, emberfeletti bátorsággal viselte el a halált." Megemlékezést tartottunk az aradi vértanúk kivégzésének 160. évfordulója alkalmából. Az ünnepi műsort nemzeti hőseink tiszteletére a 7-8. osztályos tanulóink adták elő. Szendreyné Mázik Zsuzsanna tanárnőnek és Szendrey János tanár úrnak köszönet a felkészítő munkáért, amelynek segítségével átérezhettük ennek a gyásznapnak fontosságát nemzeti ünnepeink között. A színvonalas előadást a képek is hűen tükrözik.

Zarándoklat Esztergomba és Máriabesenyőre
2009. október 9.

2009. október 3-án, szombaton Vizsoly és környékének katolikus hívei zarándokúton vettek részt. Megtekintették az esztergomi bazilikát, benne a világhírű egyházi kincstárat, és felkeresték a máriabesnyői kegytemplomot is, amely 2008-ban kapta meg a "basilica minor" rangot.
Szöveges beszámoló»

Tájékoztató
2009. szeptember 14.

Szeptember 5-én Kalkuttai Teréz anya halálának 12. évfordulója alkalmából Filmklubbon vehettek részt az érdeklődők a Faluházban, ahol megtekinhettük a missziós nővér életéről és munkásságáról készült két részes dokumentumfilmet, A szegények anyja és a tevékeny szeretet címmel. Következő alkalommal szeptember 25-én és 26-án két estét betöltő játékfilmet nézhetünk majd meg Pió atya életéről. Örömünkre szolgál, hogy egyre több az érdeklődő. Mindenkit hívunk és várunk szeretettel!

Tanévnyitó
2009. szeptember 8.

A Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában 2009. szeptember 1-jén kezdetét vette a 2009/2010-es tanév.
A Himnusz eléneklése után nagyon színvonalas, léleküdítő verses-zenés műsort adtak elő kedves diákjaink, amelyet ezúton is köszönünk nekik, valamint Tóth Éva tanárnőnek, Asztalosné Simon Szilvia tanító néninek és Szendrey János tanárbácsinak.
Az első tanítási napon a tanévnyitó ünnepség keretében Juhász Jánosné igazgató köszöntötte a megjelent tanulókat, szülőket, tanárokat.
Ebben a tanévben 175 diák kezdte meg tanulmányait az általános iskolában. Fejlődésüket tizennyolc pedagógus segíti.
Az első osztály létszáma huszonhárom. Osztályfőnökük Asztalosné Simon Szilvia, segítője Czentnár Ilona. Napközis vezetőjük Kohári Ferencné.

Iskolánkban tovább folytatódik a "Képességkibontakoztató oktatás"
Valamennyi nevelő feladata a tanulóknál a kulcskompetenciák fejlesztése, amelynek célja a hasznosítható tudás elmélyítése.
A tanulók esélyegyenlőségét kívánjuk többféle módon is biztosítani: az egyéni fejlesztésekkel ,valamint felső tagozatban az Útravaló programmal.
A tanév egyik kiemelt feladata lesz a nem szakrendszerű oktatás folytatása az 5-6. évfolyamon.
Az első osztályosok pedig új módszerrel ismerik meg az írás, olvasás fortélyait.

Köszönet az önkormányzatnak, hogy minden tanuló térítésmentesen juthatott tankönyvekhez és köszönet a cigány kisebbségi önkormányzatnak,hogy minden vizsolyi gyermeket füzetcsomaggal támogatott.
Nagy örömünkre szolgál az is, hogy az alsó tagozat minden tantermébe új padok és székek kerültek.
Végül, de nem utolsósorban megvalósulni látszik régi álmunk, az iskola épületének felújítása és bővítése.

Mindenkinek boldog új iskolaévet!

Növendékünk versei
2009. szeptember 5.

Iskolánk egyik tanulója - Nyitrai Barbara 7. osztályos
- A Míg Megnövök Alapítvány, Ragadj tollat! versíró pályázaton indult a következő verssel:

Nyitrai Barbara: Két világ között

Minden gyermek szeretné kipróbálni
Hogy milyen lehet felnőtté válni.
Minden reggel úgy felkelni,
Hogy iskola helyett munkába kell menni.

Sikerekre vágynak s úgy érzik,
Munkájukat alaposan elvégzik.
A Himaláját gyakran megmásszák,
Fő erényük a kitartás és elszántság.
Tovább»

Új kenyér szentelése
2009. augusztus 21.

Az új kenyér szentelésére 2009. augusztus 18-án kedden délután 5 órától került sor a főtéren. A himnusz eléneklése után Bihi Miklós polgármester úr ünnepi köszöntőjét hallgathattuk meg. A szónoklatot követően a történelmi egyházak képviselői - Hornyák János görög katolikus parókus, Árvai Zoltán római katolikus plébános és Sohajda Levente református tiszteletes - megáldották illetve megszentelték az új kenyeret. A Faluház munkatársai megkínálták a jelenlévőket az új búzából sütött kenyérfalatokkal. Ez után következett a kulturális műsor , melyben Grúzia néptánccsoportja lépett fel és tartott fergeteges bemutatót nemzetük táncaiból. A műsor után a szakácsnők ismét finom vacsorával kedveskedtek a vendégeknek. Köszönet érte! S természetesen polgármester úrnak is, hogy lehetővé tette számunkra,hogy részesei lehettünk ezeknek a produkcióknak!

Görög néptáncosok Vizsolyban
2009.augusztus 21.

Az idén rendezték meg Sátoraljaújhelyen , immár 21. alkalommal a Nemzetközi Néptáncfesztivált. Ilyenkor a külföldi csoportok ellátogatnak a környező falvakba is fellépni. Ebből az alkalomból érkezett hozzánk 2009. augusztus 16-án vasárnap délután Görögország néptánccsoportja és tartott bemutatót nemzetük jellegzetes táncaiból, a Főtéren. Kellemes kikapcsolódásban volt részük az érdeklődőknek. A szereplés után finom vacsora fogadta a táncosokat az ebédlőben, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni a szakácsnőknek.

"Vizsoly a Biblia Bölcsője" rendezvénysorozat
2009. július 27.

Meghívó
2009.augusztus 14.

Vizsoly Község Önkormányzata meghívja Önt és kedves családját
2009. augusztus 18-án délután 5 órára a Főtérre az új kenyér szentelésére.
Ünnepi beszédet mond: Bihi Miklós polgármester úr.
Az új kenyeret megáldják illetve megszentelik a történelmi egyházak képviselői:
Sohajda Levente református tiszteletes úr
Hornyák János görög katolikus parókus úr
Árvai Zoltán római katolikus plébános úr.
Az ünnepi műsorban közreműködik: Indiából, Új-Delhiből az IAFFC FRIENDSHIP DANCE GROUP.

Meghívó
2009.augusztus 14.

Sok szeretettel meghívunk minden néptáncot kedvelő érdeklődőt 2009. augusztus 16-án vasárnap délután 6 órára a Főtérre!
Fellép az Antalya Karatay Lisesi néptánc csoport Törökországból.
2009. augusztus 18-án kedden délután 6 órától pedig Indiából érkezik hozzánk az IAFFC FRIENDSHIP DANCE GROUP. Mindenkit szeretettel várunk!

Kirándulás Árvai Zoltán plébános úrral.
2009. augusztus 14-.

2009. augusztus 8-án szombaton, Árvai Zoltán római katolikus plébános úr szervezésében a hívek kisebb csoportja kiránduláson vett részt Sárospatakon. Délelőtt Végardón a strandon áztathattuk meg magunkat, délután pedig meglátogattuk Kecskés Attila főesperes urat, aki korábban Vizsolyban teljesített szolgálatot. Plébános úr megmutatta nekünk a Szeplőtelen Fogantatás Templomát, melyet nemrégen emeltek Basilica Minor rangra.A templomlátogatás után átsétáltunk a várba, ahol a Crescendo Nyári Akadémia Szimfonikus Zenekara és a verseny győztesei adtak hangvarsenyt a Haydn Év alkalmából a Rákóczi-vár udvarán. Fizikailag és szellemileg is megújulva és felfrissülve térhettünk haza.Köszönet a kellemes napért és a szép élményekert, emlékekért!

Honismereti tábor
2009. július 30.

A honismereti táborban bemutatták nekünk hogyan arattak régen az emberek. Az aratást Vaskó Józsi bácsi mutatta meg. A kaszáló után Kovács Istvánné Margó néni és Nyitrai Béláné Annuska szedték a rendet és kötötték a markot. A kötelet Firkó Józsefné Mariska néni segített megkötni. Nagy élmény volt részt venni ebben a hagyományt felelevenítő.
Az aratás után Koscsó Béla bácsi megmutatta a gyerekeknek hogyan kell búzakalászból illetve szalmából búzakoszorút, aratási díszt készíteni. Köszönjük neki, hogy megosztotta velünk a tudását. Szeretnénk köszönetet mondani a következő hölgyeknek, akik a honismereti táborban töltött tyúkot főztek és a karácsonyi ostyasütéssel ismertettek meg minket. Jávorszki Józsefné Erika néni, Dr.Hornok Incéné Margó néni, Sváb Károlyné Mariska néni, Kovács Istvánné Margó néni, Firkó Józsefné Mariska néni. Köszönjük a finom falatokat és a segítőkészségüket!
Számítunk rájuk jövőre is!

Filmklub
2009. július 20.

2009. június 10-én és 11-én este 6 órától filmvetítés volt a Faluházban. Péter, a kőszikla című filmet tekinthették meg az érdeklődők. Péter apostol életét mutatta be az alkotás, Omar Shariff főszereplésével. A vetítés után beszélgetésre invitálta a résztvevőket Árvai Zoltán plébános úr. Fantasztikus élményben lehetett része azoknak, akik eljöttek. Folytatása is lesz a filmklubnak.Szeretnénk, ha többen bekapcsolódnának ebbe a programba.

Művészeti tábor
2009. július 20.

Kedves Énekkaros Gyerekek!

A Faluházban július 21-től, keddtől szombatig, 9-től 15 óráig Művészeti tábort szervezünk nektek, melynek keretén belül hasznos szünidei programokat biztosítunk. Többek között citera- és furulyaoktatás, daltanulás, szolfézs, kézművesség. Sok szeretettel várunk titeket!
Molnár Melinda néprajzkutató, Vindeizen Éva népzenész, Csák Marianna tanárnő,
Tóth Éva
a Faluház vezetője.

Honismereti tábor
2009. július 20.

Kedves vizsolyi lakosok!
A Faluházban július 21-től, keddtől szombatig 16-20 óráig HONISMERETI TÁBORT
szervezünk, melynek keretén belül megismerkedhetünk Vizsoly hagyományával, népszokásaival, történelmével. Minden korosztály képviselőit várjuk! Az időseket,hogy meséljenek, a fiatalokat,hogy tanulhassanak!

Molnár Melinda néprajzkutató, Vindeizen Éva népzenész, Csák Marianna tanárnő,
Tóth Éva
a Faluház vezetője.

Hírek a "Vizsoly a Biblia bölcsője" rendezvényről
2009. július 16.

Emlékfutás Göncről Vizsolyba
2009.július 23-án 10.00 órakor Szenczi Molnár Albert nyomában
Emlékfutás Göncről Vizsolyba, az érintett települések tanulóinak közreműködésével, amely Göncről a Biblia kiállítás helyszínétől Vizsolyig a Református templomig tart.
Jelentkezni lehet Tóth Évánál a Közösségi Házban, vagy telefonon a 30/393-99-26-os telefonszámon.

A futóverseny a gönci református templomkaputól a vizsolyi református templomkapuig tart.
További információ: a rendezvény helyszínén.Vásári forgatag is szórakoztatja a látogatókat. Várjuk további árusok, vásározók jelentkezését: a helypénz: 600.- Ft/m2.

Óvodai rendezvények képekben
2009. július 8.

Önkormányzati Hírek
2009. július 1.

A "Vizsoly a Biblia böcsője" rendezvénysorozat előkészítése az utolsó fázisban van, a meghívók a héten nyomdába kerülnek. Reméljük minél többen ellátogatnak Vizsolyba.

A Főtéren egy ajándékboltot nyitottunk, melyben vizsolyi termékeket árulnak.

Végre pont került az iskolai pályázatra, az első fordulóban a bíráló bizottság a következő döntést hozta: 497.760.799 Ft összegű támogatásra ( 95%-os támogatási intenzitás mellett) érdemesnek ítélte.
Az ÁROP, illetve az orvosi rendelő előírás szerinti munkái megkezdődtek.

Július 1-én megkezdte munkáját az új védőnő.

Születésnap a Horgásztónál
2009. július 1.

Nyugdíjas klubunk néhány tagjával kirándulást tettünk a falu határában lévő Horgász tóhoz. Nem is gondolták, hogy ilyen gyönyörűen át lett alakítva a régen kacsatelepként működő holtág. Sétáltunk, beszélgettünk és megünepeltük klubtársunknak, Firkó Józsefnénak a nyolcvanadik születésnapját. Ezúton is kívánunk neki jó egészséget és hosszú életet!

Színjátszó csoportunk Göncön
2009. július 1.

Faluházunk színjátszó csoportja meghívást kapott Göncre, a Szia Club Gt. 10. születésnapi rendezvényére, június 27-re szombatra. A pedagógus napon már bemutatott vidám jelenettel vettünk részt a programon.

Budapesti Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió
2009. július 1.

Június utolsó hetében községünkben táborozott a budapesti Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió, több mint száz gyermekkel. Minden este istentiszteletet tartottak a Faluházban, Egyik este a község lakóit is meghívták egy zenés árnyjátékra, melynek a címe: az életed filmje volt. Megrázó és felemelő előadásban volt része annak, aki eljött. Szombaton búcsúzóul egy bábeéőadást tartottak a gyerekeinknek és kézműves foglalkozásokat. Köszönet érte!

MEGHÍVÓ
2009. június 25.

Budapestről a Palánta Gyermek-és Ifjúsági Misszió előadása tekinthető meg június 25-én csütörtökön este 8 órától a Faluházban. Minden korosztály számára ajánlott: AZ ÉLETED FILMJE című zenés árnyjáték. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Az előadás természetesen ingyenes!

Napközi Otthonos Óvoda
2009. június 22.

MEGHÍVÓ
2009. június 11.

Meghívó EGY KÜLÖNLEGES KONCERTRE az Óbudai Waldorf Iskola tavaly nagy sikert aratott "MAGONC" gyermekzenekara újra koncertet ad Vizsolyban, melyen magyar népzenéket és saját szerzeményeket adnak elő.
Helyszín: Református Templom
Időpont: 2009. június 14. vasárnap 16.30

Szeretettel várjuk a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt!

BELÉPÉS INGYENES!

Pedagógus nap
2009. június 11.

Június 8-án délután 3 órától tartottuk a Faluházban Pedagógus napi ünnepségünket. A műsorban felléptek az óvodások és az óvónénik is. Az óvodások körjátékokkal köszöntötték a pedagógusokat, az óvónénik pedig énekeltek kollégáiknak. Ezt követték az iskolások szavalatai, amelyek olyan szívhez szólóak voltak, hogy sokunk szemébe könnyeket csalogattak.
Köszönet érte Klema Anita és Medveczkyné Janka Judit kolléganőknek. A műsor zárásaként a Faluház színjátszó csoportja egy vidám jelenetet mutatott be, melynek címe: Pomócsi bácsi csúsztat. A rendező Király Ferencné tanár néni volt.
A szereplők pedig: Hornyák Krisztina, Nyitrai Béláné, Tóth Éva, Gombárné Zakhar Szabina, Ács Nikoletta, Sztankai Szabolcsné, Kovács Istvánné. Köszönet mindenkinek a fergeteges alakításért és rendezésért! Továbbá szeretnénk megköszönni a finom süteményeket a konyha dolgozóinak és a Hami Pékség vezetőjének Bártfai Józsefné volt kolléganőnknek!

Bérmálás
2009. június 4.

Községünkben 2009. május 30. napján a Keresztelő Szent János Római Katolikus Templomban bérmálás volt. A szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. Vizsolyból és a környékbeli településekről összesen 23 gyermek bérmálkozott.

Nemzeti Vágta
2009. június 4.

Amint a képek is mutatják jól sikerült a 3 napos Nemzeti Vágta.
Nagyon sok látogató volt a vizsolyi sátornál, elsősorban a Biblia és a kerekes kút vonzotta a látogatókat. A Biblia hetét is sikerült megfelelően reklámozni, kb. 5000 db szóró anyag fogyott el.
Az első két nap sajnos esős volt, de a harmadik nap jó idő volt, és rengeteg látogató.
Sajnos a lovunk a bemelegítés közben megsérült, így nem tudott részt venni a versenyben.
De minden rosszban van valami jó, a szervező bizottságnál sikerült elintéznem, hogy egy
kölcsön lóval futhattunk egy fair play futamot, mely a három alatt talán a legnagyobb sikert aratta.
Nagyon sok településsel, polgármesterrel sikerült jó kapcsolatot kialakítani.
Végül köszönetet szeretnék mondani a kis csapat minden tagjának, hogy méltó módon
képviselték a települést.
Név szerint: Galyas Laura, Madarász Katalin, Tóth Éva, Kiska Attila, Rozgonyi Béla valamint Trombitás Gézának, aki a kerekeskutat készítette, mely a Faluházban hamarosan
megtekinthető lesz.
Remélem jövőre szintén részt tudunk venni ezen rendezvényen.

Önkormányzati Hírek
2009. május 29.

2009.05.27-én a képviselőtestület a következről hozott döntést:

A következő pályázatokat nyújtottuk be a hazai források felhasználására, melyek beadási határideje június 2-a:

1. TEKI - járdák felújítása
2. CÉDE - Polgármesteri Hivatal eszköz fejlesztése
3. LEKI - Köztéri bútorok, hulladék tárolók, illetve közfoglalkoztatáshoz szükséges anyagok beszerzése.

Vizsoly település 41.813.310 Ft - nyert az az Orvosi Rendelő kialakítására, mely a jelenlegi ÖNO épületében lesz.
A Petőfi úton történt beszakadás javítására, a vis maior keretből 5.524.212 Ft-ot ítéltek meg.

A közfoglalkoztatásba egyre több embert tudunk bevonni, így a családok több pénzhez jutnak.

Vizsoly a 2009-es Nemzeti Vágtán

Vizsoly a "Biblia Bölcsője" a Magyar falvak Európaszerte ismert, és elismert települése is részt vesz a magyar városok és falvak ünnepén, a magyar hagyományok bemutatóján, a 2009-es Nemzeti Vágtán, 2009. május 30-június 1-én, Budapesten, a Hősök terén.
Megtartották az előfutamok sorsolását.

Vizsoly az 5. futamban a 6-os pályán indul a következő településekkel versenyezve:
Füzesgyarmat, Lőrinci, Révkomárom, Dombóvár, Orosháza, Vizsoly

Vizsolyiak a kassai Thália színházban
2009. május 17.

Az elmúlt színházi évadban, a Faluház szervezésében 40 fő látogatta a kassai Thália Színház előadásait. A bérlet öt előadásra szólt, csütörtöki napokon. Októberben a Cyranot, januárban az Equst, márciusban a Szerelem ó, áprilisban a Padlást és most májusban Az
ördög című darabot tekinthettük meg. Minden egyes alkalomkor a színház busza vitt és hozott minket. Az utolsó előadás előtt sétát tettünk Kassa főutcáján. Nagyon jól éreztük magunkat, szórakoztató, elgondolkodtató darabokat tekinthettünk meg. Remélem a következő évadra még több érdeklődő lesz!

Vizsolyi énekkar fellépése az Aranyosi-völgyben
2009. május 4.

A Faluház énekkara meghívást kapott május elsejére az Aranyosi-völgyben megrendezett majálisra. Nagyon örültünk a felkérésnek, hiszen ezáltal is vihettünk községünk jó hírét. Műsorunkban abaúji népdalok szerepeltek. Énekünket meghallgatta az abaújszántói Sivák Barnabás Népdalkör is. Vezetőjük Kalina Ferencné, Gitta néni szerint van még mit javítanunk, de nincs szégyenkezni valónk. Köszönjük az építő kritikát! Szívesen megyünk bárhová, ahol szeretnének minket hallani!

Anyák napi Istentisztelet
2009. április 29.

Jézus mondja Magáról:
"E világ világossága vagyok."
János evangéliuma 9. rész 5. vers

Rólunk pedig ezt:
"Ti vagytok a világ világossága."

Szeretettel hívjuk és várjuk szeretteivel együtt május 3-án vasárnap a szokásostól eltérő rendkívüli időpontban, déli 12.00 órakor kezdődő "Anyák napi" Istentiszteletünkre a Református Templomba, melyen gyermekeink mellett Igehirdetéssel szolgál Szabó Zoltán, a Vakmisszió lelkipásztora, s bizonyságot tesznek a vakmisszió tagjai. Az Istentisztelet után lehetőség nyílik a misszió tagjaival való beszélgetésre és az ún. Braille-Biblia megtekintésére.

Sipos-Vizaknai Gergely
reformátos lelkész

Önkormányzati Hírek
2009. április 14.

2009.04.01-én a képviselőtestület elfogadta Vizsoly község 2008 évi beszámolóját.
Április 1-én 35 fővel elkezdődött a közfoglalkoztatás, melynek keretében reményeim szerint a település arculata megváltozik.

Pályázatok:
ÁROP- hivatal szervezet fejlesztésére 17.716.000 Ft-ot, a Kompetencia alapú oktatás megvalósítása Vizsoly községben című pályázaton 31.942.830 Ft-ot nyert az Önkormányzat.

A Petőfi úton történt pince beszakadásra a vis maior keretre, valamint az Általános iskola infrastruktúra fejlesztésre illetve az MVH által kiírt fűkaszára nyújtottunk be pályázatot.

Húsvéti játszóház
2009. április 14.

A tavaszi szünet első napján színes programokkal várta a Faluház a gyerekeket. Délelőtt 11 órától a Szegedi Miniszínház Csizmás kandúr című mesejátékát nézhették meg a kicsik. Az előadás nagyon szórakoztató volt. Ezt követte a húsvéti játszóház, amelyen rengeteg ajándékot készíthettek mind az óvodások, mind pedig az iskolások. Hajtogattak, tojást festettek, nyírtak, ragasztottak, színeztek. Köszönet Bea, Saci, Valika, Katika óvónéniknek, valamint Ilonka, Zsuzsika, Szabina és Marianna tanárnéniknek, hogy eljöttek és segítették munkánkat! Köszönjük Hernádcéce és Korlát falugondnokainak, hogy a bejáró gyerekek szállításáról gondoskodtak. A gyerekek pedig élményekkel és húsvéti díszekkel térhettek haza. Kívánunk mindenkinek kellemes pihenést a szünetre és Áldott húsvétot!

Vizsolyi Énekkar
2009. március 31.

2008 szeptemberében alakult Faluházunkban egy énekkar, 10 fővel, főként fiatal pedagógus kollégákból és szülőkből, de van egy nagymamánk is. Minden héten csütörtökön délután 4 órától próbálunk. Elsőként az idősek napján mutatkoztunk be itt Vizsolyban, abaúji népdalokkal, majd novemberben a szomszéd településen Hernádcécén, szintén idősek napján. Decemberben az iskolában a karácsonyi műsorban énekeltünk karácsonyi, egyházi énekeket, valamint a falu Főterén a mindenki karácsonyfájánál. Március 15-én Kossuth nótákat adtunk elő az ünnepi megemlékezés alkalmával. Készülünk az iskolában megrendezésre kerülő Rákóczi-napokra, kuruc kori énekekkel. Anyák napjára egy színdarabot is szertnénk bemutatni. Majd a Biblia fesztiválra keresztény könnyűzenei dalokat szeretnénk előadni.

Önkormányzati hírek
2009. március 18.

Az elmúlt hetekben több rendezvény volt a településünkön, melyek igazán jól sikerültek.
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a szervezőknek, az általános iskola tanulóinak,
pedagógusainak, a Faluház dolgozóinak és mindenkinek, akik részt vettek az eseményeken.
Egyidejűleg szeretném felhíni az olvasóink figyelmét, hogy szívesen fogadjuk a rendezvényekkel, vagy a településsel kapcsolatos megvalósítható ötleteket, javaslatokat!

Bihi Miklós
polgármester

Eladó ingatlanok
2009. március 18.

Vizsoly fő utcáján régi parasztház eladó!

Eladó a Károlyi Gáspár utcában 800 négyszögölös építési telek .
Érdeklődni lehet: Sváb József 46/308-130, vagy az önkormányzatnál 06/46-587-449 számon.

Március 15-i ünnepség
2009. március 11.

2009.március 15-én déután három órakor a Faluházban került sor az 1848/49-es szabadságharc és forradalom 161. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezésre. Bihi Miklós polgármeser úr beszéde után következett az ünnepi műsor, amelyben közreműködtek: a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola irodalmi színpada és énekkara. Színvonalas műsorukkal emelték az ünnep hangulatát. Felkészítő tanárok: Mezei Olivérné, Király Ferencné, Sztankai Szabolcsné. Ezt követte a Faluház énekkara, ők Kossuth nótákat énekeltek. Majd a sátoraljaújhelyi Hegyalja-Sátorhegy Népi Együttes táncosai fergeteges táncukkal szórakoztatták a közönséget. Koreográfus: Horváth Csaba. A megemlékezés koszorúzással fejeződött be. A Faluház kertjében levő a Magyar Szabadság Hőseinek emlékoszlopánál helyezett el koszorút Bihi Miklós polgármester úr és ifj. Kertész István alpolgármester úr. Köszönet minden szereplőnek és felkészítőnek a színvonalas műsorért! Képek

Meghívó
2009. március 11.

Vizsoly Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 2009. március 15-én vasárnap délután 3 órára a Faluházban tartandó Ünnepi Megemlékezésre. Beszédet mond: Bihi Miklós polgármester. A műsorban közreműködik a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola irodalmi színpada, a Faluház énekkara, a sátoraljaújhelyi Hegyalja-Sátorhegy Népi Együttes táncosai.
Koszorúzás a Magyar Szabadság Hőseinek Emlékoszlopánál. Ünnepeljünk együtt! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Nőnapi ünnepség
2009. március 10.

Fergeteges hangulatú Nőnapi ünnepségen vehettek részt a hölgyek, március 8-án a Faluházban. Bihi Miklós polgármester úr köszöntő szavai után a Hidasnémetiből érkezett Tizenhárom Komédiás Színjátszókör tagjai örvendeztették meg a gyengébbik nem képviselőit énekes - táncos műsorrokkal, fantasztikus hangulatot teremtve. Egy órára mindenki elfelejthette a hétköznapok problémáit és felhőtlenül szórakozhatott. A program végén polgármester úr megajándékozta a nőket egy szál virággal. Remélhetőleg mindenki jó hangulatban tért haza és szívesen emlékezik vissza erre az eseményre. Képek

Önkormányzati hírek
2009. március 5.

Képviselő-testületi ülés volt 2009.március 4-én.
A testület megtárgyalta és elfogadta az ebszerződést. Erre a döntésre a kóbor kutyák elszaporodása miatt volt szükség.
A Jelenleg mégműködő kábel TV hálozat megvételére és átépítésre kapott ajánlatot az önkormányzat. A testület elvi döntést hozott, hogy folytatja a tárgyalást az ajánlattevővel, aki vállalná a kábel TV hálózat teljes átépítését, internet illetve a telefon szolgáltatást.
Rendeletet fogadadott el a testület "VIZSOLY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA" cím adományozásáról.

Nőnapi ünnepség
2009. március 5.

Vizsoly Község Önkormányzata szeretettel meghív minden hölgyet 2009. március 8-án vasárnap délután 3 órára, a Faluházban tartandó Nőnapi köszöntésre.
Köszöntőt mond Bihi Miklós polgármester. A műsorban közreműködik a hidasnémeti Tizenhárom Komédiás Színjátszókör. Minden hölgyet szeretettel és ajándékkal várunk!

FELHÍVÁS
2009. február 25.

Az Önkormányzat a településen található ingatlanok, telkek, családi házak értékesítésében szeretne segítséget nyújtani a minél sikeresebb hasznosítás érdekében. Ezért kérjük, hogy akinek telke, háza van eladó, az jelezze a polgármesteri hivatalba.
Bihi Miklós polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2009. február 25.

Február 23-án a kepviselő-testület elfogadta a település 2009 évi költségvetését.
A számok nagyon rossz képet mutatnak, úgy hogy sajnos ez az év sem lesz könnyebb, mint az előzőek.

Pályázatot nyújtottunk be az E-Magyarország kiírásra, valamint az Abaúj Bűnmegelőzési Alapítvány témakörben az NCA-HOZ.

A TÁMOP-ban szintén két pályázatunk lett benyújtva az oktatási intézményekre.

Hamarosan elkészül a településen a pince, melyet az önkormányzat szeretne bérbeadni.
Vizsoly település nagyon sokat fordít a kultúrára, szeretnénk a kistérség kulturális központja lenni. A pince hasznosítására is olyan ajánlatokat várunk, mely ebbe koncepcióba illeszkedik. Gondolok itt a XVI. század történelmére, mikor is kinyomtatták a Vizsolyi Bibliát. Továbbá Vizsoly a borút része volt, ezért is találunk évesnte több elhanyagolt beszakadt pincét. Minden megoldás, elgondolás érdekel.

A településen térfigyelő kamera rendszer működik, melynek hatására a közbiztonság nagyon jó. Képek a pincéről

Farsangi Táncház
2009. február 25.

Időpontja: 2009. február 21. szombat 17-20 óráig
Helye: Faluház Vizsoly
Táncot tanít: Horváth Csaba, Zemplén Táncegyüttes Sátoraljaújhely Képek

Farsang a vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában
2009. február 23.

2009. február 13-án 13 órától került megrendezésre a farsangi bálunk.
Elsőként művészeti alapiskolások modern táncosai tartottak bemutatót,majd a bálkirály és bálkirálynő gyönyörű keringője következett.
A farsangi jelmezesek felvonulása és rövid produkcióik az idén is színvonalasra sikerültek.
A táncmulatság után szokás szerint tombolahúzás következett.
Ezúton is köszönet minden támogatónknak! Képek

Magyar Kultúra Napja
2009. január 27

A Magyar Kultúra Napja tiszteletére ünnepi műsort rendeztünk a Faluházban 20009. január 23-án pénteken 17 órától. A Himnusz eléneklése és a köszöntő után követketkezett az ünnepi műsor. A "Mese-kor"című produkciót tekinthettük meg, amely életpillanatokat mesélt el verssel, tánccal, zenével. A műsorban közreműködtek: Székely Béláné, Jászter Beáta, Klubert Gábor, a sátoraljaújhelyi Bokréta Művészeti Iskola növendékei, a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói és a Zemplén Táncegyüttes. Koreográfus: Hlinyánszky Tamás. A műsort színpadra állította: Sweitzer Tamás. Nagyon szép, színvonalas produkciót láthattunk. Köszönet érte mindenkinek! Képek

Évadnyitó konferencia
2009. január 22

2009. január 22-én a Faluházban került megrendezésre a Helyi Vidékfejlesztési Irodák Régiós Konferenciája. A rendezvényen résztvettek: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője, MVH részéről Gúr Nándorné, a HV részéről. Dr. Madarász György.

Önkormányzati Hírek
2009. január 7.

- 2009.01.15-én a Kassai Thália színházban kb. 35 fő megtekintette az EQUUS c. előadást.
- Az Önkormányzat az UMVP keretében 3 pályázatot nyújtott be.
- December 1-től közmunka pályázat keretében a kistérségben 110 munka
nélküli jutott munkához, Vizsoly gesztorságával. A pályázat január 31-ig tart, de lehetőség nyílt a folytatásra, melyet benyújtottunk március 31-ig.
- A 2008-as Leki pályázaton (kistérségi pályázaton )Vizsoly 1 db kis traktort és egy nagy teljesítményű fűkaszát kapott.

Megjelent a Vizsolyi Biblia hasonmása
2009. január 7.

Megjelent a Vizsolyi Biblia hasonmása, mely megreneldhető a www.gdl.hu honlapon található megrendelő kitőltésével.


Vizsolyi Idegenforgalmi és Ifjúsági Központ

Mezei Olivér készítette a biblia éve tiszteletésre, melyet a faluház
szentelésekor ajándékozott a katolikus plébánosnak, a református lelkésznek
és a polgármesternek.

 

 

© 2003 - 2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.