Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre.(SZMSZ)
2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.3 Közszolgáltatások
2.4 A szerv nyilvántartásai
2.5 Nyilvános kiadványok
2.6 Döntéshozatal, ülések
2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.8 Pályázatok
2.9 Közérdekű adatok igénylése
2.10 Közzétételi listák


2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre.2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Határozatok

10/2019.(II.07.) sz. HVI Határozat
Képviselő- testület 2019 évben megválasztandó tagjainak száma.További részletek*pdf
20/2019.(II.14.) sz. HVI Határozat Szavazókörök felülvizsgálata Vizsoly községben. További részletek*pdf

Rendeletek

2017
7_2017
VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2017. (VIII.15.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról. Letölthető pdf*
   

Szabályzatok, munkaköri leírások

Vizsoly Község Önkormányzatának szervezetfejlesztése a megújuló közszolgálat igényei szerint /ÁROP-1.A.2/A-2008-0221/»

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 »

HERNÁDCÉCE-KORLÁT-VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNZYATOK KÖRJEGYZŐI HIVATALÁNAK Iratkezelési szabályzata »
MUNKAKÖRI LEIRÁS: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő.»

ADÓRENDELETEK
Vizsoly Község honlapjára történő feltöltés helyi adóval kapcsolatban.
Ügyintézés helye:3888 Vizsoly Szent János u.155
Ügyintéző Árnyasi Gábor köztisztviselő
Telefon: 46/587-449
E-mail cím: korjegyzovizsoly@gmail.com
Bevalláshoz szükséges nyomtatványok elérhetőek a vizsoly.hu honlapon, - igényelhető személyesen, telefonon és faxon.


Önkormányzat által bevezetett helyi adók:
- Magánszemélyek kommunális adója
- Helyi iparűzési adó
Szükséges nyomtatványok
Helyi iparűzési adó:
- Bejelentő lap
- Helyi iparűzési adóbevallás
- Helyi iparűzési adóbevallás ideiglenes jellegű tevékenység után
- Helyi iparűzési adóbevallás adóelőleg- kiegészítésről
Magánszemélyek kommunális adója:
- Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról
- Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
Gépjárműadó:
- Bevallás gépjárműadóról
Kapcsolódó jogszabályok

6/2015.(IX.8.) Vizsoly Község Önkormányzata Képviselő- Testületének rendelete a helyi adókról.
- A helyi adókról szóló többször módosított 1990.évi C. törvény
- Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003.évi XCII. Törvény
- A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991.évi LXXXII. Törvény
-13/2007 (XI.19) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóbevezetéséről
-11/2009 (XII.17) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adó módosításáról
-15/1998(XII.14) önkormányzati rendelet a kommunális adó bevezetéséről
-7/2004 (IV.30) önkormányzati rendelete a kommunális adó módosításáról
10/2007 (XI.19) önkormányzati rendelete a kommunális adó módosításáról

Vizsoly Községi Önkormányzat AZÚR Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett adó számlaszámairól:

54600119-10009103 MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ SZÁMLA
54600119-10009189 IPARŰZÉSI ADÓ SZÁMLA
54600119-10009110 GÉPJÁRMŰADÓ SZÁMLA
54600119-10009127 KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA
54600119-10009134 BÍRSÁG
54600119-10009165 IDEGEN BEVÉTEL
54600119-10009158 EGYÉB BEVÉTEL
54600119-10009172 ILLETÉKBESZEDÉSI
54600119-16015838 HELYI JÖVEDÉKI ADÓ
 
Bevallás
   
   
2013
Bevallás
Bevallás
2012
BEJELENTŐ Bejelentő a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz
BEVALLÁS
BEVALLÁS
MEGÁLLAPODÁS
BEJELENTKEZÉS
BEVALLÁS
BEVALLÁS
11/2009.(XII. 17.)
13/2007.(XI. 19.)
10/2007.(XI. 19.)
7/2004.(IV. 30.)
15/1998.(XII.14.).

HATÁROZATOK

7746-1/2013 Szavazókörök kialakítása Vizsoly községben
17/2013(II.28.) Önkormányzati tulajdonú szántóművelési ágú földterület értékesítése

RENDELETEK

Rendelet Száma
Rendelet tárgya
7/2010.(XI. 22.) Vizsoly község önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
11/2009.(XII. 17.)
A helyi iparűzési adóról szóló 13/2007.(XI. 19.) számú rendelet módosítására
2/2009.(III. 04.)
A"VIZSOLY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA" cím alapításáról és adományozásának
rendjéről
9/2008.(XII.22.)
A Vizsoly község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelet módosítására
4/2008.(VIII. 27.)
VIZSOLY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL
14/2007.(XI. 19.)
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjának megállapításáról
13/2007.(XI. 19.)
A helyi iparűzési adóról
10/2007.(XI. 19.)
A kommunális adóról szóló 7/2004.(IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
9/2007.(IX. 10.)
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény végrehajtására alkotott 3/2007.(II. 12.) számú rendelet módosítására
8/2007.(VII. 23.)
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény végrehajtására alkotott 3/2007.(II. 12.) számú rendelet módosítására
3/2007.(II. 12.)
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított
1993. évi III. törvény végrehajtására
2/2006.(III. 14.)
A Vizsoly, Károlyi Gáspár úton kialakított önkormányzati tulajdonú építési telkek vételárának és beépítési módjának megállapításáról szóló 8/1997.(VIII. 29.) számú rendelet módosítására
8/2005.(VI. 27.)
Vizsoly község címeréről és zászlójáról
6/2005.(IV. 4.)
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
11/2004. (VIII. 23.)
A település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
7/2004.(IV. 30.)
A kommunális adóról
4/2004.(IV. 5.)
Vizsoly község Önkormányzatának képviselő-testülete a "Kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről" szóló 1997. évi CXL. törvény 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.
6/2001.(IV. 9.)
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
5/2001.(IV. 09.)
Temetőkről és a temetkezésről
5/1999.(VI. 28.)
A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
15/1998.(XII.14.)
Vizsoly község Önkormányzatának képviselő-testülete 15/1998.(XII.14.) rendelete a kommunális adóról
12/1998.(XII. 14.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól alkotott 10/1997.(XII. 08.) számú rendelet módosítására
8/1997.(VIII. 29.)
A Vizsoly, Károlyi Gáspár úton kialakított önkormányzati tulajdonú építési telkek vételárának és beépítési módjának megállapítására
10/1997.(XII. 8.)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól
10/1996.(XII. 20.)
A közterület-használatról és a közterület-használati díj megállapításáról

 


Vizsolyi Idegenforgalmi és Ifjúsági Központ

Mezei Olivér készítette a biblia éve tiszteletésre, melyet a faluház
szentelésekor ajándékozott a katolikus plébánosnak, a református lelkésznek
és a polgármesternek.

 

 

© 2003 - 2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.