VIZSOLY KÖZSÉG HONLAPJA VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA


Óvoda

Főoldal
Köszöntő
Megközelíthetőség
Történelem
Károlyi biblia
Önkormányzat
Infrastruktúra
Közérdekű
Közbeszerzés
Pályázatok

Általános Iskola
Óvoda
Orvosi rendelő
Faluház
Szolgáltatók
Református templom
Római katolikus templom
Görög katolikus templom
Egyéb látnivalók
Vizsolyi kőfejtő
Magócsy kúria
Szociális Szövetkezet
Túraajánlatok
Büfé
Hírek
Vissza az alap oldalhoz


Napközi Otthonos Óvoda

Cím: 3888 Vizsoly, Szent János u. 66
Telefon: +36 46 308 150
Intézményvezető: Juhász Lászlóné Óvoda bemutatása
Működési jellemzők:

A vizsolyi Napközi Otthonos Óvoda 1971-ben épült egy osztatlan gyermekcsoporttal. A növekvő gyermeklétszám indokolttá tette a második csoport létrehozását is, hozzáépítéssel 1982-ben megindult a második csoport 1 vegyes és egy önálló elrendezésben.A körzetesítés (Hernádcéce-Korlát) újabb bővítést igényelt. 1990-ben megindult a harmadik csoport is (kis-középső-nagy).Az utóbbi külön épületben volt, amit az egyház 1993-ben visszaigényelt, így jelen helyzetben két csoporttal üzemelünk.Gyermeklétszámunk magasabb mindkét csoportban a maximális 25 főnél, de kevesebb létszámnál már nem tudnánk eleget tenni az oktatási törvényben előírtaknak. A kis-középső csoportunk vegyes életkorú gyermekekből áll, míg a nagycsoportban az adott év május 31-ig 6. életévüket betöltött gyermekek vannak.

Nevelési program:

Óvodai nevelés játékokkal-mesével c. program

I. A Kormány 137/1996./VIII.28./ Korm.rendelete az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról rendelkezik, melyben elrendeli az óvodai programok készítését és bevezetését 1999. szeptember 01-tol. Funkcióját abban határozza meg, hogy egyes intézmények önállóan, vagy adaptált programok közül választhatnak úgy, hogy figyelembe veszik intézményük sajátosságait a szülok, gyermekek részére legmegfelelobb eljárási irányokat.Ezen felsorolt meghatározók figyelembe vételével döntöttünk az óvodai nevelés játékokkal, mesével című program mellett.Célja: Az óvodai nevelés alapprogramjának figyelembe vételével az óvodai nevelés célja, hogy az óvodások sokoldalú, harmónikus fejlodését a gyermeki személyiség kibontakozását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével.Fontos alapelvünk az, hogy a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze.Ennek érdekében biztosítjuk óvodánkban az értelmi biztonságot nyújtó derus, szeretetteljes óvodai légkört, melyet a mással nem helyettesíthető játékra építünk, ahol tervező munkánk segítségével fejlesztjük a gyermek testi, szociális és értelmi képességeit, ehhez a fejlődéshez megteremtjük a szükséges személyi-tárgyi környezetet.

Tárgyi feltételek. Tárgyi feltételek tekintetében az óvodai nevelés országos alapprogramja a következőket írja elő:

Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon kell kialakítani, hogy szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek, biztosítsa egészségük megőrzését, lehetővé tegye a mozgás és játékigényük kielégítését. Az óvoda tárgyi környezete biztosítson megfelelő munkakörnyezetet az óvodapedagógusoknak.Az alapprogramban előírtaknak óvodánk megfelel. Az épület külső-belső elrendezése megfelel a gyermekek igényének. Az óvoda kívülről és belülről egyaránt esztétikus, elrendezésében, méreteiben kielégíti a gyermekek igényeit. A csoportszobák nagyméretűek /48m2/ világosak és barátságosak. A kialakított mellékhelyiségek szintén követik a gyermekek igényeit. Udvarrészünk gondozott és tágas, belső és külső udvarunk lehetőséget ad, az esetenkénti külön játékra is. Tárgyi eszközök tekintetében a csoportszobai játékállomány, valamint az udvari is kiegészítésekre szorul. A jelen nevelési évben elkészül a csoportszobai pavilon, amely még jobban elősegíti a csoportos elmélyült játékot.Beszerzendő a választott program folyamatos kivitelezésére a még meg nem lévo eszköztár. Az udvarrészben elhelyezett eszközök méreteiben, biztonságát tekintve megfelel és kielégíti a gyermekek mozgásigényét.Kiegészítést fajátékok építésével szeretnénk megvalósítani (pavilon, mászóház, csúszda). Minden nevelési évben folyamatos pótlást igényel az elhasználódott játékok sora.Az előző évekhez hasonlóan egyre több játékot készítünk természetes anyagokból, amit csoportszobai, illetve udvari játékként is felhasználhatunk.

Személyi feltételek
Az óvodában a nevelomunkát óvodapedagógusok végzik. Csoportonként 2 fő óvodapedagógussal rendelkezünk, munkájukat csoportonként 1-1 szakképzett dajka segíti. Az óvónok külső-belső tulajdonságukkal modellt, mintát jelentenek a gyermekek számára. A dajkák kedvesek és segítőkészek, az óvónok számíthatnak segítő munkájukra. Óvónő és dajka közötti összhang megfelelő, ismerik a szülők felé nyújtott információk jelentőségét. Az óvodánk zavartalan muűödését segíti a konyhán dolgozó főzőnő, élelmezésvezető és kisegítő, akik felelnek az ételek mennyiségéért és minőségéért.

Személyi ellátottság tekintetében az oktatási törvényben előírt létszámmal rendelkezünk ami rugalmas munkaidő beosztással lehetové teszi, hogy a nevelőmunka teljes folyamatában az óvónő munkája legyen az irányadó. Az óvoda valamennyi dolgozója rátermett a feladatok ellátására, felnőttek és gyermekek közötti jó összhang megteremti a nevelőmunkához elengedhetetlenül szükséges derűs légkört.


Vissza az oldal tetejére

© 2003-2016 Me-NET Kft. - Miskolc • Impresszum