HÍREK
MEGHÍVÓ BIBLIAÜNNEPRE
2024. július 11.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
2023. szeptember 28.

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN ÁLLÓ INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE TÁRGYÁBAN
Vizsoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2023. (VIII.25.) számú határozata
alapján, mint tulajdonos, nyilvános pályázati eljárás keretében történő értékesítésre meghirdeti
a következő önkormányzati tulajdonú ingatlanokat:

cím
hrsz.
megnevezése
területe
ingatlan meghirdetett
eladási ára
Vizsoly, Szent János utca 51/1.
281.
kivett lakóház,
udvar
59 m2
6.000.000,- Ft
Vizsoly, Szent János utca 51/2.
282.
kivett lakóház,
udvar
59 m2
6.000.000,- Ft

Pályázat benyújtási ideje: A pályázat benyújtására a 2023. október 04. napján 12.00 óráig van lehetőség. Postai úton történő benyújtás esetén a pályázat akkor érvényes, ha azt a határidő utolsó napján postára adták.
A pályázat letölthető

TÁJÉKOZTATÁS
2022. október 28.

Kedves Látogatóink!

Tisztelettel felhívjuk figyelmüket, hogy 2022. nov. 1-jétől 2023. márc. 1-jéig a Vizsolyi Biblia Emlékhely látogatása kizárólag előzetes bejelentkezés alapján biztosított. Szeretettel kérjük a hozzánk érkező kedves látogatókat, hogy legalább 24 órával érkezésük előtt jelezzék látogatási szándékukat, annak érdekében, hogy fogadni tudjuk önöket!
Tisztelettel jelezzük, hogy 2022. nov 1-jén zárva tartunk.
Köszönettel:

Vizsolyi Református Egyházközség

Pályázati kiírás szociális bérlakások igénybevételére
2022.július 13.
Tisztelt Lakosság!
Vizsoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-2.4.1-16-2017-00044 ”Szegregált élethelyzetek felszámolása (ERFA)” című projekt alapján pályázatot hirdet szociális bérlakások igénybevételére.
Pályázatok benyújtása 2022. július 22. napjáig lehetséges a pályázati dokumentációhoz tartozó pályázati adatlap és annak mellékleteinek kitöltésével, mely elérhető Vizsoly Község Önkormányzat Hivatalában (3888 Vizsoly, Szent János utca 155.).
A lakások bérleti díja: 150 Ft/m2/hó.
A szociális bérlakások igénybevételére vonatkozó részletszabályokat a pályázati kiírás tartalmazza.
A megpályázható lakások adatai:
· 3888 Vizsoly, Széchenyi u. 8/A. (új ép.); 83,69 m² alapterületű; 2 szobás; összkomfortos
· 3888 Vizsoly, Széchenyi u. 17/A. (új ép.); 83,69 m² alapterületű; 2 szobás; összkomfortos
· 3888 Vizsoly, Széchenyi u. 17/B. (új ép.); 83,69 m² alapterületű; 2 szobás; összkomfortos
· 3888 Vizsoly, Petőfi u. 9/A. (felúj. ép.); 59,97 m² alapterületű; 2 szobás; összkomfortos
Pályázati kiírás letölthető*pdf

A képekre kattintva a plakátok nagyobban is letölthetők!

Pályázati kiírás a Vizsolyi Általános Iskola Intézményvezetői állására
2022. február 28.
Az Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot hirdet Vizsolyi Rákóczi Zsogmond Általános Iskola Intézményvezető( magasabb vezető) beosztás ellátására.
További részletek*pdf
A képeslapra kattintva a köszöntő nagyobban is letölthető!
RENDHAGYÓ TANÉVET ZÁRTUNK
2020. július 7

2020. március 16.-tól digitális oktatásra tértünk át a koronavírus okozta járványhelyzet miatt. A hirtelen jött változás nagy kihívást jelentett a tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak.

Az oktatás mellett természetesen számos, megszokott programunkról is le kellett mondanunk.

Elmaradt a tanévzáró ünnepség, a tanulók osztályfőnöküktől vehették át bizonyítványukat; illetve a jutalomkönyveket.

A tanév végén a tantestület idén is szavazott a Király Ferenc díj odaítéléséről. A tanulók közül ebben a tanévben Szegedi Hanna 4. osztályos tanuló, a pedagógusok közül Vaskóné Bodnár Anikó lettek a díjazottak.


Képgaléria

A nyolcadik osztályosok is rendhagyóan búcsúztak. Ballagásukra 2020. június 16.-án, 10 órától került sor. Az ünnepség családias hangulatú volt, mivel központi rendelet értelmében csak a szülők lehettek jelen. A tanulók megtették utolsó sétájukat a virágokba öltöztetett iskolaépületben; elbúcsúztak tanáraiktól, szüleiktől rövid műsor keretében. Ezt követően Asztalos Péter igazgató úr köszöntötte a gyerekeket, segített felidézni a nyolc év élményeit. Az ünnepség a bizonyítványok, jutalomkönyvek díjak átadásával ért véget. Az idei Rákóczi díjasok Sváb Dorottya és Varga Vanda lettek; az Akaratpillér ösztöndíjat a tantestület Mata Richárd tanulónak szavazta meg.

A tanévzáró értekezlet után igazgató úr köszönetét fejezte ki az Ökomenikus Szeretetszolgálat vizsolyi munkatársainak, valamint Hernádcéce község polgármesterének. Az elismerő oklevelet a Jelenkétpont-Vizsoly képviseletében Sándor Tamás vette át. Megtisztelt jelenlétével és átvette az elismerő oklevelet Csato István, Hernádcéce község polgármestere is. A tanévben nyújtott kiemelkedő munkájáért könyvjutalomban részesült Medveczkyné Janka Judit és Juhász Lászlóné tanító nénik.


Képgaléria

Örömmel és büszkeséggel értesültünk arról, hogy intézményünk vezetője, Asztalos Péter igazgató úr miniszteri elismerésben részesül. A kitüntetés átadására 2020. június 29.-én került sor, a díjat Donkó József Tankerület Igazgató Úr adta át.

Minden díjazottnak gratulálunk, a további munkához kitartást, jó egészséget kívánunk!

VIZSOLYI GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM
2020. május 25.

Élesszük újjá az országgal együtt a vizsolyi görögkatolikus templomot!

Arra kérünk minden, kultúrtörténeti örökségünk iránt szeretetet, felelősséget érző embertársunkat, hogy lehetőségeihez mérten támogassa pusztulásnak indult, de még menthető, kedves, barokk, görögkatolikus templomunk felújítását. Ha valaki pénzt adományozna, azt is hálásan köszönjük, de mindenekelőtt olyan önkéntes, segíteni kész szakemberek, vállalkozások jelentkezését várjuk, akik hozzáértő módon tudják javítani a 119 éves, mindössze 7×17 méteres épület és a berendezés állapotát. Nagy szükség volna kőművesekre, ácsra, asztalosra, szakértő építészre, de településünknek korlátozottak az anyagi lehetőségei, legfeljebb néhány segédmunkást tudunk kiállítani. Javításra szorulnak a padok, az eredetileg díszes ablakok, restaurálásra várnak a mennyezeti freskók, de erős társadalmi összefogással, közös erővel, hisszük, hogy nincs előttünk akadály!

A történelem során az emberek sokszor emeltek fogadalmi épületeket, leggyakrabban templomokat, kápolnákat, köszönetképpen, amiért megmenekültek egy természeti csapástól, vagy felépültek egy komolyabb betegségből. Most is egy komoly világjárványból kezdünk éppen csak kilábalni, és nem kell gyakorló hívőnek lenni ahhoz, hogy egy jó célért összefogva, egy kultúrtörténeti emléket megmentve fejezzük ki életörömünket.

Ha bárki felajánlaná tudását, erejét, vagy hozzájárulna bármivel az Istenszülő Elszenderedése nevű templomunk felújításához, kérjük jelentkezzen a
(30)255-6225
-ös telefonszámon, vagy írjon a palotas@asklepios-med.eu
e-mail-címre. Pénzbeli adományaikat hálás köszönettel az erre a célra nyitott,
54600119-10009206 számlán
fogadjuk.

Reményteljes köszönettel: prof. dr. Palotás András orvos/polgármester és
dr. Orosz Atanáz püspök

BEIRATKOZÁS A VIZSOLYI ÓVODÁBA
2020. április 05.

Kedves Szülők!
Az Emberi erőforrások Minisztere által kiadott 7/2020(III.25.) EMMI határozatra hivatkozva a 2020/2021-es nevelési évre a beiratkozás következőképpen történik: Automatikusan felvételre kerül 2020. április 20-ig a Vizsolyi Óvodába az a gyermek, aki Vizsolyban, Hernádcécén, Korláton lakik és aki 2020.augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.
Keresse az intézményt 2020.április 17-ig az,

Akinek gyermeke 2020. szeptember 01. és 2020. december 31. között tölti be a
3. életévét és igénybe kívánja venni az óvodai nevelést.
 Aki nem a Vizsolyi Óvodába szeretné íratni a gyermekét, hanem más óvodába.
 Aki nem Vizsolyban, Korláton és Hernádcécén lakik, de a Vizsolyi Óvodába
kívánja beíratni gyermekét.
Megkeresés!
Telefonon 0670/287 8388 vagy 0630/466 4037
E-mailben: vizsolyovi@gmail.com

Szeretettel várjuk a gyermekeket a Vizsolyi Óvodába!
A felvételről a szülő határozatot fog kapni.

Kaposi Beáta óvodavezető/*pdf

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2020. április 05.
HULLADÉKKEZELÉS A HÁZI KARANTÉN ESETÉN/További részletek*pdf
FELHÍVÁS
2020. március 16.
Tekintettel a veszélyhelyzet elrendelésére, illetve a koronavírus terjedésének megakadályozására, arra kérjük ügyfeleinket, hogy a járási hivatal ügyfélszolgálatain, valamint a kormányablakokban személyes ügyintézésre csak halaszthatatlan esetben jelenjenek meg.
Lehetőség szerint időpontfoglalással intézzék ügyeiket.
/További részletek*pdf
HIRDETMÉNY
2020. március 14.
"...és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének." Jak 5,16
2020.03.14. (szombat) -tól kezdődően koronavírus járvány miatt a Vizsolyi Biblia Emlékhelyünk látogathatósága szünetel, Látogatóközpontunk bizonytalan ideig zárva tart. Az újranyitásról a járvány alakulásától függően adunk később tájékoztatást. Ugyanakkor szeretettel kérjük keresztény testvéreinket, hogy a járványügyi higiéniai intézkedések betartásával próbáljunk gátat szabni a kórokozók terjedésének, valamint böjti könyörgéssel imádkozzunk e nehéz és próbatételes időszak mielőbbi megszűnéséért. Mégis békességgel: Vizsolyi Református Egyházközség
NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
2020.március 07.
HIRDETMÉNY
2020, március 03.
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbiakról tájékoztatom.
Szervezetünk a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, három hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni.
A program megindításáról való minél szélesebb körű tájékoztatás megadása érdekében kérem T. Jegyző Asszonyt/Urat, hogy 2020. március 2. (hétfő) napjától 2020. április 1. (szerda) napjáig szíveskedjen a https://epr.nfk.gov.hu/ oldal Dokumentumtár menüpont ÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZATOK almenüpontjában vagy IDE KATTINTVA elérhető hirdetményt és az ahhoz kapcsolódó ingatlanlistát T. Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján elhelyezni.
Intézkedését előre is köszönöm.
Üdvözlettel:

dr. Horváth-Kaiser Ditta Alexandra
Vagyonhasznosítási osztályvezető

LEHETŐSÉGEK A HADERŐBEN
2020. február 28.

 

 

Lehetőségek a haderőben /Letölthető *pdf

BIBLIAÜNNEP! 2020
2020. február 03.
VÁRAKOZÁS ÉS ÜNNEPLÉS AZ ISKOLÁBAN
2020. JANUÁR 08.

A téli szünetet megelőző pár hetet idén is advent jegyében töltöttük az iskolában. Az épület fokozatosan öltözött ünnepi díszbe, hétről hétre újabb gyertyaláng lobbant fel az adventi koszorún; melyet mindig egy-egy osztály hangulatos műsora kísért.
Idén harmadszor utaztak tanulóink az „Advent Budapesten” programra, illetve egy másik alkalommal cirkuszlátogatáson is részt vehettek. A Miskolci Nemzeti Színházban a „János vitéz” című előadáson is részt vehettek tanulóink.
Hagyomány már, hogy a „Palánta Misszió” ünnepi bábjátékkal, apró ajándékokkal kedveskedik iskolánknak, idén is szép előadást tekinthettünk meg a tornateremben.
Természetesen a Mikulás is ellátogatott, az alsós gyerekekkel személyesen is találkozott.
Karácsonyi ünnepségünkre december 20.-án került sor. Igazi hangulatot teremtettek a szereplő gyermekek csengettyűszóval, verssel, tánccal és betlehemes játékkal.
Felkészítő és kísérő pedagógusok voltak: Tóth Éva, Vaskóné Bodnár Anikó, Sztankai Szabolcs Jánosné, Rohályné Gombár Zsuzsanna, Odrobináné Gatsgéber Judit, Mezei András Olivérné, Szendreyné Mázik Zsuzsanna, Mezei András Olivér, Barna Margit, Tamás Hajnalka

ADVENT
KARÁCSONY
MIKULÁS
PALÁNTA
SZÍNHÁZ
SZÍNHÁZ


Archívum: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006


Vizsolyi Idegenforgalmi és Ifjúsági Központ

Mezei Olivér készítette a biblia éve tiszteletésre, melyet a faluház
szentelésekor ajándékozott a katolikus plébánosnak, a református lelkésznek
és a polgármesternek.

 

© 2003 - 2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.